Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při práci se soubory umístěnými na souborovém serveru přestává systém reagovat, odezva serveru je pomalá nebo dochází k prodlevám

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Při práci se soubory prostřednictvím sítě se může objevit jeden nebo více následujících příznaků:
 • Souborový server se systémem Windows nakonfigurovaný jako souborový a tiskový server přestane reagovat a funkce souborového a tiskového serveru dočasně není k dispozici.
 • Při otvírání, ukládání, zavírání, odstraňování nebo tisku souborů umístěných ve sdíleném prostředku dochází k nečekaně dlouhým prodlevám.
 • Při použití aplikace prostřednictvím sítě dochází k dočasnému snížení výkonu. Výkon se obvykle zpomalí na přibližně 40 až 45 sekund. Některé prodlevy však mohou trvat až 5 minut.
 • Při kopírování nebo zálohování souborů dochází k prodlevám.
 • Průzkumník Windows přestane při připojení ke sdílenému prostředku reagovat nebo se na připojené síťové jednotce v Průzkumníkovi Windows objeví červený křížek.
 • Po přihlášení na souborový server zadáním jména a hesla do dialogového okna Přihlášení k systému Windows se zobrazí prázdná obrazovka. Nezobrazí se plocha.
 • Aplikace používající k připojení k souborovému serveru vzdálené volání procedury (RPC) nebo pojmenované kanály přestane reagovat.
 • Server přestane dočasně reagovat a v systémovém protokolu na souborovém serveru se objeví jedna nebo více zpráv s ID události podobná následujícím zprávám:

  ID události: 2022
  Zdroj: Srv
  Typ: Error
  Popis:
  Server nemohl nalézt volné připojení <číslo> krát v posledních <číslo> sekundách.

  ID události: 2021
  Zdroj: Srv
  Typ: Error
  Popis:
  Server nemohl vytvořit pracovní položku <číslo> krát v posledních <číslo> sekundách.

  ID události: 2020
  Zdroj: Srv
  Typ: Error
  Popis:
  Server nemůže vyhradit paměť ze systémového stránkovaného fondu, protože fond je prázdný.

  ID události: 2019
  Zdroj: Srv
  Typ: Error
  Popis:
  Server nemůže vyhradit paměť ze systémového nestránkovaného fondu, protože fond je prázdný.

  ID události: 2510
  Zdroj: Server
  Typ události: Chyba
  Popis:
  Služba Server nemohla namapovat chybový kód 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = Služba vzdáleného volání procedury není k dispozici.

  Navíc se v systémovém protokolu v klientském počítači objeví následující událost:

  ID události: 3013
  Typ události: Chyba
  Zdroj události: MrxSmb / Rdr
  Popis:
  Časový limit požadavku přesměrovače na název_počítače vypršel.

 • Při pokusu o připojení ke sdílenému prostředku se zobrazí chybová zpráva podobná jedné z následujících zpráv:Chybová zpráva 1
  Systémová chyba 53. Cesta v síti nebyla nalezena.
  Chybová zpráva 2
  Systémová chyba 64. Zadaný síťový název není již dále k dispozici.
 • Dochází k přerušovanému odpojování od síťových prostředků a nelze se připojit k síťovým prostředkům na souborovém serveru. Server však reaguje na příkaz ping a můžete se k němu připojit pomocí relace Terminálové služby.
 • Pokud se více uživatelů pokusí otevřít dokumenty sady Microsoft Office na serveru, dialogové okno File is locked for editing (Soubor je uzamčen) se ne vždy zobrazí, jakmile se soubor pokusí otevřít druhý uživatel.
 • Trasování v síti naznačuje prodlevy 30 až 40 sekund mezi příkazem klienta služby SMB a odpovědí ze souborového serveru.
 • Pokud se pokusíte otevřít soubor databáze (soubor MDB) aplikace Access 2.0 v aplikaci Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 nebo v aplikaci Microsoft Access 2002, může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
  Chyba disku nebo sítě.
 • Při pokusu o otevření souboru aplikace Microsoft Word se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Čtení tohoto souboru (název_souboru) se nezdařilo. Obnovte síťové připojení nebo vyměňte disketu a akci opakujte.
Navíc může být v systémovém protokolu v klientském počítači zaznamenána následující událost:

Typ: Upozornění
Zdroj: MrxSmb
ID události: 50
Popis: {Lost Delayed-Write-Data} Systém se pokusil přenést data z vyrovnávacích pamětí do složky \Device\LanmanRedirector. Operace zápisu se nezdařila a do souboru byla zapsána pouze některá data.

Příčina
K tomuto problému dochází, jestliže je v počítači nainstalována aplikace jiného výrobce než společnosti Microsoft, která používá zastaralý ovladač filtru režimu jádra. Ovladač filtru režimu jádra může být zastaralý za těchto okolností:
 • V počítači je nainstalována jedna z následujících aplikací:
  • V počítači je nainstalována aplikace ARCserve Backup Agent for Open Files nebo ARCserve Open File Agent od společnosti Computer Associates International, Inc. a je zastaralý ovladač Ofant.sys pro tuto aplikaci.
  • V počítači je nainstalována aplikace Open Transaction Manager a ovladač Otman.sys pro tuto aplikaci je zastaralý.

   Poznámka: Aplikaci Open Transaction Manager obsahují některé aplikace společnosti VERITAS Software Corporation, ale lze ji také nainstalovat nezávisle na aplikaci této společnosti. Aplikaci Open Transaction Manager může například obsahovat aplikace Open File Option. Tuto aplikaci může obsahovat aplikace VERITAS Backup Exec.
  • V počítači je nainstalována aplikace společnosti VERITAS, která používá ovladač Otman4.sys nebo Otman5.sys (například Open File Option), a ovladač Otman4.sys nebo Otman5.sys pro tuto aplikaci je zastaralý.
 • Ovladač aplikace je nekompatibilní s ovladačem filtru, který je nainstalovaný v počítači antivirovým programem jiného výrobce než společnosti Microsoft. Následkem toho může ovladač filtru na serveru vrátit službě Server nesprávný kód stavu. Ovladač filtru může například vrátit kód STATUS_SUCCESS místo STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na výrobce programu s dotazem, zda je k dispozici aktualizace ovladače filtru. Další informace o tom, jak kontaktovat společnost Computer Associates za účelem získání aktualizace ovladače Ofant.sys, najdete na následujícím webu společnosti Computer Associates:Jestliže jste nainstalovali aplikaci Open Transaction Manager samostatně, obraťte se na společnost Columbia Data Products, Inc. a zeptejte se na dostupnost aktualizace, která by problém mohla vyřešit. Chcete-li kontaktovat společnost Columbia Data Products, navštivte následující web této společnosti: Další informace o tom, jak kontaktovat společnost VERITAS, najdete na následujícím webu této společnosti: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech na jiné výrobce.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li problém dočasně obejít, restartujte na serveru službu Server. Službu Server restartujete následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy Enter:
  net stop server
  net start server
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Pomocí nástroje Výstrahy a protokolování výkonu sledujte čítač Střední délka fronty disku objektu výkonu Fyzický disk. Za běžných podmínek počet čekajících požadavků na vstup/výstup není obvykle větší než 1,5 až 2násobek počtu otočných trnů fyzického disku. Většina disků má jeden trn, i když zařízení RAID mají obvykle více než jeden. Jakmile aplikace spustí malé po sobě jdoucí operace vstupu/výstupu, objeví se v čítači Aktuální délka fronty disku špička, kdy jsou tyto operace zařazeny do fronty. Zvýšení je vidět také v čítači Přepnutí kontextu/s objektu výkonu Systém.
 • Zakažte na klientu nebo na serveru příležitostné zamykání. Chcete-li takové zamykání zakázat na klientu, nastavte následující hodnotu registru na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Chcete-li příležitostné zamykání zakázat na serveru, nastavte následující hodnotu registru na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Další informace o tom, jak zakázat příležitostné zamykání, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  296264 Konfigurace příležitostného zamykání v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Úpravou registru dočasně dezaktivujte ovladač filtru.

  Další informace o dočasné dezaktivaci ovladače filtru režimu jádra získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  816071 Dočasné vypnutí ovladače filtru režimu jádra v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Klíč registru, v němž jsou uloženy informace o ovladači Ofant.sys, je následující:
  Ofadriver
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814112 Soubory v síťových sdílených položkách se otevírají pomalu či v režimu pouze pro čtení nebo se zobrazuje chybová zpráva
821246 Soubory sady Office se ze sítě pomalu otevírají, zavírají, ukládají nebo tisknou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816071 Dočasné vypnutí ovladače filtru režimu jádra v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252332 Při kopírování souborů na zatížený server dojde k události s ID 3013 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 822219 - Poslední kontrola: 06/27/2014 13:36:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Váš názor
html>