Princip funkce opravy v sadě Office 2003 a Office XP

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
V tomto článku se podrobně popisuje princip procesu opravy v sadě Office.

Sada Office plně využívá funkce automatické opravy nabízené Instalační službou systému Microsoft Windows. Pokud chybí prostředek potřebný ke spuštění aplikace sady Office (například soubor nebo klíč registru), zjistí Instalační služba systému Windows chybějící prostředek a aplikaci opraví.

zpět na začátek

Součásti a funkce

Proces opravy Instalační služby systému Windows se skládá ze dvou mechanismů: součástí a funkcí.
 • Součásti: Jedná se o nejmenší a nejdůležitější část - souhrn souborů, klíčů registru a dalších prostředků nainstalovaných (nebo odinstalovaných) jako jeden celek. Jeden z prostředků v součásti může být určený jako klíčová cesta k součásti. Jako klíčová cesta je obvykle je vybrán soubor, ale může jí být i hodnota registru.

  Klíčová cesta představuje následující:
  • Cestu k vybrané součásti. Pokud program vyžaduje cestu k součásti, Instalační služba systému Windows vrátí cestu k prostředku klíčové cesty.
  • Ověření, že součást je správně nainstalovaná. Pokud prostředek klíčové cesty chybí, Instalační služba systému Windows považuje celou součást za poškozenou.
 • Funkce: Specifické části aplikace, které můžete vybrat k instalaci. Funkce obvykle představují funkční funkce aplikace. Funkce je v podstatě seskupení součástí. Při vlastní instalaci jsou položky uvedené v dialogovém okně Upravit vlastní nastavení funkcemi sady Office a jejích různých aplikací.
zpět na začátek

Dynamická oprava za běhu

Instalační služba systému Windows umožňuje dynamickou opravu aplikace víceméně stejně, jako umožňuje instalaci funkcí při prvním použití. Při spuštění aplikace Instalační služba systému Windows ověří, zda je každá součást správně nainstalovaná.

Jak již bylo uvedeno v části „Součásti a služby“ tohoto článku, existence klíčové cesty se používá k určení, zda je součást poškozená nebo chybí. Pokud prostředek klíčové cesty chybí, Instalační služba systému Windows automaticky přeinstaluje poškozenou či chybějící součást (nebo součásti).

Jsou-li přístupné zdrojové soubory, můžete si všimnout dialogového okna Instalační služba systému Windows, které se krátce objeví během procesu opravy, a pak aplikace ukončí spouštění.

Další informace o Instalační službě systému Windows najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310598 Přehled technologie Instalační služby systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poznámka: Pokud pracujete se sadou Office XP nebo s některou z aplikací sady Office 2002, bude funkce dynamické opravy za běhu fungovat podle očekávání pouze tehdy, máte-li v počítači nainstalovanou součást Windows Desktop Update. Pokud v počítači součást Windows Desktop Update není, bude provedena pouze částečná oprava. Chcete-li využívat všechny možnosti automatických oprav obsažené v sadě Office, je třeba, abyste před nainstalováním sady Office, měli v počítači nainstalovanou aktualizaci Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) nebo Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) a součást Windows Desktop Update. Tyto požadavky se vztahují pouze na počítače pracující se systémem Microsoft Windows NT 4.0. Všechny další operační systémy požadované pro sadu Office XP obsahují požadovanou verzi aplikace Internet Explorer. Sadu Office 2003 nebo jednotlivé aplikace sady Office 2003 nelze nainstalovat do systému Microsoft Windows NT 4.0.

zpět na začátek

Rozpoznání a oprava spuštěné uživatelem

Chcete-li v aplikacích sady Office spustit funkci Rozpoznat a opravit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci sady Office.
 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Rozpoznat a opravit.
 3. V dialogovém okně Rozpoznat a opravit postupujte některým z uvedených způsobů:
  • Zaškrtněte políčko Při opravě obnovit existující zástupce. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté. Pokud vyberete možnost Při opravě obnovit existující zástupce, funkce Rozpoznat a opravit zachová v sadě Office vaše vlastní zástupce. Pokud tuto možnost nevyberete, funkce Rozpoznat a opravit vaše vlastní zástupce sady Office odstraní.
  • Zaškrtněte políčko Zahodit vlastní nastavení a obnovit výchozí. Pokud vyberete možnost Zahodit vlastní nastavení a obnovit výchozí, uvede funkce Rozpoznat a opravit níže uvedené charakteristiky do stavu, v jakém se nacházely při první instalaci sady Office:
   • výběr postav pomocníků,
   • z nabídky Soubor budou odstraněny naposledy používané položky,
   • velikost okna aplikace pro všechny aplikace,
   • poloha nabídky a panelu nástrojů a veškerá přizpůsobení,
   • úroveň zabezpečení aplikací,
   • nastavení zobrazení v aplikaci, například zobrazení kalendáře v aplikaci Outlook,
   • při opětovném otevření aplikací sady Office je třeba znovu zadat uživatelské jméno a iniciály.
 4. Klepněte na tlačítko Start.
 5. Pokud se v dialogovém okně Zavřít aplikace sady Office zobrazí následující chybová zpráva, klepněte na tlačítko Ignorovat (aplikace je libovolná aplikace sady Office, která je právě spuštěná):
  Ke správnému shromáždění nebo obnovení vašich nastavení je třeba zavřít následující aplikace:
  Microsoft aplikace
 6. Když se po ukončení procesu opravy objeví následující zpráva, ve které verze je verze nainstalované sady Office (například Microsoft Office Professional Edition 2003), klepněte na tlačítko OK:
  Instalace produktu Microsoft Office verze byla úspěšně dokončena.
Zpět na začátek
off2003 auto-repair self-heal self-healing self-repair auto repair repairing self inf xl2003 wd2003 ppt2003 pub2003 acc2003 ol2003 onenote2003
Vlastnosti

ID článku: 822238 - Poslední kontrola: 12/08/2015 03:00:13 - Revize: 2.10

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbinfo kbhowtomaster KB822238
Váš názor