Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Obnovení systémových složek na serveru Exchange Server 2003

Souhrn
Tento článek popisuje, jak vytvořit novou systémovou složku na serveru Exchange Server 2003 pomocí nástroje Guidgen.exe a editoru rozhraní ADSI.

Nástroj Guidgen.exe náhodně generuje identifikátor GUID. Na základě identifikátoru GUID lze znovu sestavit systémovou složku pomocí editoru rozhraní ADSI. Při vytvoření nové systémové složky budou ztracena data, která byla dříve obsažena v původní systémové složce.

Vytvoření nové systémové složky

Chcete-li vytvořit novou systémovou složku, postupujte následujícím způsobem.

Upozornění: Změníte-li identifikátor GUID systémové složky skupiny pro správu, neobnovujte v organizaci používající server Exchange předchozí zálohy žádného úložiště veřejných složek. V takovém případě byste mohli způsobit vytvoření duplicitních systémových složek, zničení existujících systémových složek či ukončení trvalé replikace veřejné databáze serveru veřejných složek nebo zabránit jiným veřejným úložištím v síti v přijímání replik systémových složek. Oprava těchto potíží si může vyžádat odebrání a opakované sestavení úložišť veřejných složek na některých nebo na všech serverech v organizaci používající server Exchange.

Identifikátor GUID nelze obnovit pouze pro jednu systémovou složku. Obnovíte-li identifikátor GUID, bude odstraněn adresář serveru Microsoft Exchange Server 5.5 v režimu offline a informace o vytížení pro jednu skupinu pro správu. Adresář serveru Microsoft Exchange Server 5.5 v režimu offline má tento název:
/OFFLINE ADDRESS BOOK/EX:/o=ORGNAME/ou=ADMINGROUPNAME/

Upozornění: Pokud používáte modul snap-in editoru rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vést k přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server či Microsoft Windows Server 2003 nebo serveru Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Stáhněte a nainstalujte nástroj Guidgen.exe. Naleznete jej na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Poklepejte na soubor Guidgen.exe.
 3. V části GUID Format (Formát identifikátoru GUID) klepněte na položku Registry Format (i.e. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Formát registru (tzn. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx})), na položku Copy (Kopírovat) a na položku Exit (Konec).
 4. V Poznámkovém bloku otevřete prázdný dokument.
 5. Klepnutím na příkaz Vložit v nabídce Úpravy vložte identifikátor GUID do dokumentu.
 6. Odeberte z identifikátoru GUID všechny závorky a pomlčky.
 7. Před každé dva znaky v identifikátoru GUID zadejte hodnotu 0x (0 zde představuje nulu) a potom přidejte mezeru. Zde je příklad identifikátoru GUID před formátováním vložením položek 0x a mezer a po něm:
  Před formátováním:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Po formátování:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Důležité: Používáte-li editor rozhraní ADSI, který je součástí systému Windows Server 2003, nevkládejte do formátu položku 0x. Mezi každé dva znaky vložte mezeru, jak je vidět v následujícím příkladu:
  Před formátováním:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Po formátování:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Spusťte editor rozhraní ADSI.
 9. Vyhledejte následující objekt:
  CN=Skupina_pro_správu,CN=Administrative Groups,CN=Organizace,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Doména,DC=com
  Dosáhnete toho tak, že rozbalíte následující položky: Configuration Container [Počítač.Doména.com], CN=Configuration, DC=Doména,DC=com, CN=Services, CN=Microsoft Exchange, CN=Organizace a CN=Administrative Groups.
 10. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku CN=Skupina_pro_správu a potom klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti).
 11. Klepněte na kartu Attributes (Atributy) nebo na kartu Attributes Editor (Editor atributů). Nepoužíváte-li editor rozhraní ADSI, který je součástí systému Windows Server 2003, přejděte ke kroku 12. Používáte-li editor rozhraní ADSI, který je součástí systému Windows Server 2003, proveďte následující kroky označené písmeny a neprovádějte žádné zbývající kroky označené čísly:
  1. Ve sloupci Atributy klepněte na položku SiteFolderGuid.
  2. Klepněte na možnost Upravit a potom klepněte na položku Šestnáctkově v poli Upravit hodnoty jako.
  3. Do pole Hodnota vložte identifikátor GUID, který jste v kroku 7 formátovali vložením mezer. Klepněte na tlačítko OK, na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
  4. Ukončete editor rozhraní ADSI a restartujte služby související se serverem Exchange.
 12. V seznamu Select which properties to view (Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit) klepněte na možnost Optional (Volitelné).
 13. V poli Select which properties to view (Vyberte vlastnosti, které chcete zobrazit) klepněte na položku SiteFolderGuid.
 14. Do pole Edit Attribute (Upravit atribut) vložte identifikátor GUID, který jste v kroku 7 formátovali vložením položek 0x a mezer.
 15. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit) a potom na tlačítko OK.
 16. Ukončete editor rozhraní ADSI.
 17. Restartujte služby související se serverem Exchange.
Poznámky
 • Existuje-li ve skupině pro správu více serverů, je třeba službu úložiště informací serveru Exchange restartovat na každém z nich.
 • Po vytvoření systémové složky pomocí nástroje Guidgen.exe se jediné existující repliky systémové složky nacházejí na serveru systémových složek. Všechny další repliky v organizaci jsou zničeny, jakmile se dokončí replikace veřejných složek.
Odkazy
Editor rozhraní ADSI je součástí nástrojů odborné pomoci systému Windows. Nástroje odborné pomoci systému Windows lze nainstalovat ze složky Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 Server nebo Windows Server 2003.Další informace o instalaci nástrojů odborné pomoci systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301423 Instalace nástrojů odborné pomoci systému Windows 2000 do počítače se systémem Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o nástrojích a aktualizacích serveru Exchange Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 822444 - Poslední kontrola: 02/21/2007 20:07:24 - Revize: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB822444
Váš názor