Přehled opravy zabezpečení aplikace Microsoft Project 2000: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci sady Microsoft Project 2000. Tato aktualizace nabízí nejvyšší úroveň stability a zabezpečení, která existuje pro aplikaci Microsoft Project 2000. Pomáhá zabraňovat spuštění neoprávněného kódu v počítači prostřednictvím jakýchkoli dokumentů aplikace Microsoft Project, které byly vytvořeny specificky tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyce VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Tato aktualizace je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Microsoft Project 2000: KB822478.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 1.1

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 1.1 nebo vyšší. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows.
 • Microsoft Project 2000 Service Release 1 (SR-1)

  Před instalací této aktualizace nainstalujte aktualizaci Microsoft Project SR-1. Další informace o instalaci aktualizace Microsoft Project Service Release 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  288953 Jak získat a nainstalovat aktualizaci Microsoft Project 2000 SR-1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud jste aplikaci Microsoft Project nainstalovali z disku CD-ROM, nainstalujte automaticky pomocí webu Office Update nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Poznámka: Tuto aktualizaci zabezpečení nelze odebrat. Pokud očekáváte, že opravu bude třeba odebrat, přejmenujte před její instalací stávající kopie souboru Vbe6.dll.

Aktualizace pro správce

Pokud jste aplikaci Microsoft Project nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl ve společnosti Microsoft skenován, zda neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. V programu Průzkumník Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem KB822478.
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Project2000-KB822478-FullFile-ENU.exe do složky KB822478.
 3. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  cd\kb822478 project2000-kb822478-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb822478
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  exit
 7. Poznámka: V tomto postupu se předpokládá, že znáte proces aktualizace instalace pro správce. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a Cesta pro správu\Soubor MSI/p C:\KB822478\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správu představuje cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Microsoft Project 2000 (například C:\Project), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Microsoft Project 2000 a Soubor MSP je název aktualizace pro správu (například Project2000-KB822478-FullFile.MSP).

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ do příkazového řádku zakážete zobrazení dialogového okna Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správu představuje cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Microsoft Project 2000 (například C:\Project), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Project 2000 a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete použít následující funkci:
  • ProductNonBootFiles

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizovanou verzi následujícího souboru:
  Název souboru  Verze  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Pokud chcete určit verzi souboru Vbe6.dll, která je ve vašem počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte VBE6.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na položku VBE6.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte verzi souboru VBE6.dll nainstalovanou v počítači.
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Microsoft Project 2000: KB822478 v počítači již nainstalována, zobrazí se při pokusu o instalaci opravy zabezpečení aplikace Microsoft Project 2000 následující chybová zpráva: KB822478:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows

Chcete-li nainstalovat aktualizaci popsanou v tomto článku, je nutné, aby byla nainstalována Instalační služba systému Windows verze 1.1 nebo vyšší. Správnou verzi Instalační služby systému Windows obsahuje systém Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení aplikace Microsoft Project 2000: KB822478 řeší následující problémy, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:
 • Dokumenty aplikace Microsoft Project obsahující nebezpečné projekty v jazyce VBA mohou v počítači spustit kód
  Dokumenty aplikace Microsoft Project, které byly vytvořeny specificky tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyce VBA, mohou v počítači spustit kód.
Vlastnosti

ID článku: 822478 - Poslední kontrola: 02/11/2014 21:59:02 - Revize: 8.2

Microsoft Project 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB822478
Váš názor