Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dostupnost aktualizace sběrnice USB 1.1 a 2.0 pro systém Windows XP s aktualizací SP1

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro ovladače zařízení USB zahrnuté v aktualizaci Service Pack 1 (SP1) pro systém Windows XP, které řeší následující potíže:

Řízení spotřeby

 • Může se stát, že nelze používat myš USB (nebo aktivovat počítač pomocí myši USB) poté, co jste počítač převedli do režimu spánku a současně jste pohybovali myší USB. Vyskytne-li se tento problém, bude přesto možné počítač z režimu spánku aktivovat pomocí tlačítka napájení, aniž by došlo ke ztrátě funkcí. Obecně je doporučeno nepohybovat myší USB, dokud počítač nedokončí operaci přechodu do režimu spánku (ani po instalaci této aktualizace).
 • Počítač se nevrátí z režimu spánku, ale je automaticky restartován nebo se zobrazí zpráva o závažné chybě (STOP 0x000000A v souboru Usbport.sys).
 • Řadič USB 2.0 nepřešel do selektivního režimu spánku (Selective Suspend). V důsledku tohoto chování nemůže procesor po odpojení zařízení od rozbočovače USB 2.0, který je připojen k řadiči USB s rozhraním EHCI, přejít do stavu napájení C3 (Clock-Stopped).

  Poznámka: Díky funkci selektivního režim spánku mohou ovladače selektivně příslušná zařízení USB vypnout, pokud zjistí, že zařízení nejsou používána. Jakmile znovu začnete se zařízením pracovat (například začnete pohybovat myší USB), bude opět ovladačem zapnuto. To je důležité zejména při řízení spotřeby přenosných počítačů.
 • Zařízení USB nebude fungovat po návratu ze stavu napájení S1 nebo S3. Pokud k tomuto chování dojde, může počítač při restartování přestat reagovat.

Zařízení Plug and Play

 • Pokud použijete nástroj Bezpečně odebrat hardware a bezprostředně potom odeberete paměťové zařízení USB, které je připojeno přímo k počítači, může se počítač automaticky restartovat nebo se může zobrazit zpráva o závažné chybě (STOP 0x0000007E v souboru Usbhub.sys).

  Poznámka: K těmto potížím dochází pouze občas.

Vysokorychlostní (Hi-Speed) izochronní zařízení

 • Vysokorychlostní izochronní zařízení USB využívají více než 80 procent procesoru.
 • Jestliže vysíláte datový proud videa pomocí vysokorychlostní izochronní kamery USB 2.0, mohou ostatní zařízení USB přestat fungovat nebo se sníží jejich výkon. Například reproduktory USB mohou zastavit datový proud zvuku nebo se začne zastavovat myš na stejném rozbočovači. Pokud je datový proud z kamery zastaven, začnou reproduktory datový proud opět vysílat. V opačném případě bude třeba po ukončení vysílání datového proudu z kamery restartovat zvukové zařízení. K tomuto problému dochází pouze v případě, že jsou všechna zařízení připojena ke stejnému rozbočovači USB 2.0.
 • Mikrofon integrovaný do vysokorychlostní izochronní kamery USB 2.0 nefunguje. Další podrobnosti o tomto chování vám poskytne dodavatel hardwaru.
Další informace

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o souborech ke stažení

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat, musíte být přihlášeni jako správce a použít správné instalační přepínače.

Chcete-li ověřit, zda byla tato aktualizace v počítači nainstalována, porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači se soubory uvedenými v části Informace o souborech v tomto článku nebo ověřte, zda je hodnota DWORD Installed s hodnotou dat 1 uvedena v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Požadavky

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat, je nutné přihlásit se jako správce a používat systém Windows XP SP1. Systémy Windows XP Tablet PC Edition a Windows XP Media Center Edition již aktualizaci SP1 zahrnují.

Požadavky na restartování

K dokončení instalace této aktualizace je třeba počítač restartovat.

Stav předchozích aktualizací

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Instalační přepínače

Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li například aktualizaci x86 nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsxp-kb822603-x86-CSY.exe/u/q
Jestliže chcete aktualizaci x86 nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsxp-kb822603-x86-CSY.exe/z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazu.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely. Následující soubory jsou nainstalovány do složky %Windir%\System32.

Systém Windows XP SP 1

Datum     Čas  Verze    Velikost   Název souboru  Platforma ----------------------------------------------------------------- 3. 7. 2003 17:53 5.1.2600.1243  28 160 Usbccgp.sys 3. 7. 2003 17:50 5.1.2600.1243  25 216 Usbehci.sys 3. 7. 2003 17:52 5.1.2600.1243  53 120 Usbhub.sys 3. 7. 2003 17:51 5.1.2600.1243  16 000 Usbohci.sys 3. 7. 2003 17:49 5.1.2600.1243 138 752 Usbport.sys 3. 7. 2003 17:51 5.1.2600.1243  19 328 Usbuhci.sys 3. 7. 2003 17:53 5.1.2600.1243 119 552 Usbccgp.sys IA64 3. 7. 2003 17:50 5.1.2600.1243  86 528 Usbehci.sys IA64 3. 7. 2003 17:53 5.1.2600.1243 206 976 Usbhub.sys  IA64 3. 7. 2003 17:51 5.1.2600.1243  53 888 Usbohci.sys IA64 3. 7. 2003 17:49 5.1.2600.1243 488 960 Usbport.sys IA64 3. 7. 2003 17:51 5.1.2600.1243  68 992 Usbuhci.sys IA64 
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů a požadavkům na instalaci nebo odinstalaci mohou tyto aktualizace obsahovat více souborů.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci je možné odinstalovat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Klepněte na položku Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

Správci systému mohou k odebrání této aktualizace použít nástroj Spuninst.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Tichý režim bez uživatelské interakce.

Dosud neimplementované funkce

 • Periodické izochronní přenosy
  • Společnost Microsoft podporuje u zvukového vstupu pouze periodický izochronní zvuk. Společnost Microsoft testovala tuto funkci jen s ovladačem zvuku, který je součástí systému Windows XP.
  • Podpora periodických izochronních přenosů je omezena pouze na zařízení s intervalem 8 nebo méně rámců.
  • Ovladač zvuku společnosti Microsoft podporuje jen vysokorychlostní periodická izochronní zařízení s intervalem 8 rámců.
 • Selektivní režim spánku sběrnice USB
  • Počítač nemůže přejít do stavu napájení C3, pokud je připojeno jedno nebo více zařízení USB nebo jsou zavedeny ovladače, které nepodporují selektivní režim spánku. Počítač může přejít do stavu napájení C3 pouze v případě, že všechna zařízení v systému podporují selektivní režim spánku.
 • Použitá šířka pásma
  • Stránka vlastností Správce zařízení pro hostitelské řadiče USB obsahuje kartu Upřesnit, na které je zobrazena šířka pásma sběrnice spotřebovaná zařízeními USB. Použitá šířka pásma zobrazená pro vylepšený hostitelský řadič USB 2.0 není správná. V příštích verzích operačního systému Windows se bude použitá šířka pásma pro vysokorychlostní zařízení USB počítat správně.
  • Výpočty šířky pásma u rozbočovačů s jedním či několika převaděči transakcí budou řešeny v budoucím vydání operačního systému Windows.

Známé problémy

Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
826959 Při pokusu o probuzení počítače z režimu spánku pomocí zařízení USB přestane počítač reagovat (zablokuje se) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Hlavní výhodou režimu selektivního spánku sběrnice USB je, že představuje softwarové řešení pro aktuální řadiče USB, které zabrání procesoru přejít do stavu napájení C3, pokud je některé zařízení USB ve stavu D0.
 • Uživatelské rozhraní USB systému Windows XP nepodporuje více než 10 hostitelských řadičů.
 • Jestliže počítač přejde do režimu spánku a současně pohybujete zařízením USB, nebude pravděpodobně možné počítač aktivovat pomocí zařízení USB. K tomuto problému obvykle dochází, jestliže je myš připojena k externímu rozbočovači USB. Vyskytne-li se tento problém, bude přesto možné počítač z režimu spánku aktivovat pomocí tlačítka napájení, aniž by po obnovení činnosti došlo ke ztrátě funkcí.
 • Počítač nebude pravděpodobně možné aktivovat pomocí zařízení USB, jestliže jste při používání tohoto zařízení přešli do řízeného stavu napájení systému (S1, S3 nebo S4).

  Jestliže zařízení USB v této době vygeneruje signál obnovení činnosti, mohou řadič domény, zařízení USB nebo obě zařízení přejít do stavu, kdy nebudou moci zjistit ani aktivovat přechod počítače z režimu spánku. Chcete-li tento problém vyřešit, bude nutné aktualizovat systém BIOS nebo jinou součást, která podporuje funkci probuzení GPE v počítači.
 • Ladění portu USB 2.0 není v současné době podporováno.
 • Starší verze systému BIOS sběrnice USB 2.0 nejsou v současné době podporovány.
 • Funkce přidané ke specifikaci rozhraní EHCI (Enhanced Host Controller Interface) pro sběrnici USB (s rozhraním EHCI) následující po verzi 0.96 nejsou podporovány. Další informace o rozhraní EHCI najdete na následujícím webu společnosti Intel:
 • Popisovače přidružení rozhraní (IAD, Interface Association Descriptors) nejsou podporovány. Další informace o popisovačích přidružení rozhraní najdete na následujícím webu společnosti USB Implementers Forum Inc.:
 • U vysokorychlostních hostitelských řadičů není podporováno uživatelské rozhraní informující o šířce pásma. Uživatelské rozhraní šířky pásma (na kartě Upřesnit ve Správci zařízení hostitelského řadiče) může zobrazovat nesprávné použití šířky pásma v systému Windows XP. V budoucím vydání operačního systému společnost Microsoft pravděpodobně přidá dokonalejší algoritmy pro výpočet využití šířky pásma při příjmu dat na řadiči s rozhraním EHCI nebo při příjmu dat na rozbočovačích USB 2.0 s jedním či více převaděči transakcí (nebo u obou).
 • Po probuzení počítače z režimu spánku není rozpoznána klávesnice Microsoft USB Natural Keyboard Elite. K této situaci někdy dochází u počítačů IBM ThinkPad řady T23.
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech na jiné výrobce.
Vlastnosti

ID článku: 822603 - Poslední kontrola: 06/10/2013 02:30:00 - Revize: 13.1

 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • kbqfe kbHotfixServer kbdriver kbenv KB822603
Váš názor