Řešení potíží s registrem pro pokročilé uživatele

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje postupy pro řešení potíží s poškozením registru.

Nelze-li počítač restartovat, mohou být poškozeny podregistry registru. Chybové zprávy se mohou lišit. Mohou se zobrazit následující zprávy:
Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Chyba podregistru System
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) NEZNÁMÁ_CHYBA
Stop: 0xc0000218 {Chyba souboru registru} Registr nemůže zavést podregistr (soubor): \SystemRoot\System32\Config\poškozený_podregistr nebo jeho protokol nebo alternativní kopii. Soubor je poškozen, nebyl nalezen nebo do něj nelze zapisovat.
Další informace
Podregistr registru může být poškozen z řady různých důvodů. K poškození obvykle dojde v době vypínání počítače, kdy uživatel nemůže sledovat příčinu, protože počítač provádí uvolňování procesů a ovladačů. Někdy je těžké odhalit příčinu poškození registru. V následující části jsou popsány tři možné příčiny problému včetně postupů pro vyřešení problému.

Výpadek napájení

Výpadek napájení nebo jiné neočekávané vypnutí počítače může způsobit poškození podregistru. Chcete-li zjistit, zda je tento problém příčinou potíží, vyhledejte položky s ID 6008. Položky s ID události 6008 označují neočekávané vypnutí. V takovém případě mohlo dojít k tomu, že některé procesy měnily část podregistru registru a k výpadku napájení došlo před dokončením těchto změn. To má za následek nestabilní stav podregistru. Při restartování se operační systém pokusí načíst podregistr registru, avšak data v daném podregistru nelze interpretovat. V takovém případě se pravděpodobně zobrazí některá z chybových zpráv uvedených v části Souhrn.

Poškozený soubor a vadný hardware

Poškozeny mohou být i jiné soubory. Je nutné určit, zda jsou poškozeny pouze podregistry registru nebo zda jsou poškozeny také další soubory (systémové nebo datové). Není-li poškození omezeno pouze na podregistry, může poškození způsobeno vadným hardwarem. Tímto hardwarem může být libovolné zařízení, které se účastní zápisu na disk, například:
 • paměť RAM,
 • mezipaměť,
 • procesor,
 • řadič disku.
Máte-li podezření na vadný hardware, musí dodavatel hardwaru důkladně prozkoumat stav všech součástí počítače.

Zápis registru probíhá při vypnutí počítače

Pokud opakovaně dochází k poškození jednoho či více podregistrů registru bez zjevné příčiny, dochází k potížím pravděpodobně během vypnutí počítače a nelze je odhalit dříve, než při načtení podregistru registru při následujícím restartování počítače. V tomto případě je podregistr zapisován na disk při vypnutí počítače, ale počítač nebo příslušná součást počítače je vypnuta před dokončením zápisu.

Řešení potíží

Pokud chcete tento problém odstranit, postupujte takto:
 1. Obnovte počítač do předchozího stavu (před poškozením registru). Pokud nemůžete spustit počítač, vyhledejte informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  307545 Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP
  K zálohování podregistru registru můžete použít konzolu pro zotavení. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
  307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
  216417 Postupy: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows
 2. Zkontrolujte hardware, pevný disk, ovladače firmwaru a systém BIOS. Použijte následující postup. Uvedené kroky mohou vyžadovat odstávku počítače.
  1. Zkontrolujte, zda procesor není přetaktován.
  2. Zkontrolujte, zda systémové protokoly událostí neobsahují událost s ID 9, ID 11 nebo ID 15 (nebo libovolnou kombinaci těchto událostí). Tyto události mohou ukazovat na problémy s hardwarem, které je nutné vyřešit.
  3. Na příkazovém řádku spusťte příkaz chkdsk s parametrem /r pro disku, který obsahuje soubory podregistrů registru. Pomocí tohoto příkazu můžete ověřit, zda oblast na disku obsahující soubory podregistrů není příčinou potíží.
  4. Aktualizujte řadiče disku nejnovějším firmwarem a použijte odpovídají verze ovladačů. Zkontrolujte, zda jsou ovladače podepsané a zda byly nainstalovány vhodné revize firmwaru.
  5. Ověřte, zda jsou v počítači nainstalované nejnovější aktualizace systému BIOS (Basic Input/Output System).
 3. Je možné, že po dokončení kroku č. 2 nezaznamenáte žádnou změnu v chování počítače. Pokuste se zabránit vzniku poškození tím, že před vypnutím počítače ukončíte všechny spuštěné procesy. Je možné, že postupným omezováním spuštěných procesů odhalíte proces, který způsobuje potíže. I v případě, že identifikujete příslušný proces, je možné, že nebudete moci zabránit uvolňování příslušné součásti před úplným zapsáním podregistru. Pokud však budete moci ukončit všechny procesy před vypnutím počítače, budete možná moci zabránit poškození podregistru.
 4. Pokud po dokončení kroku č. 3 nezaznamenáte žádné změny v chování počítače, porovnejte podregistry registru. Zaznamenejte neporušený podregistr a porušený podregistr a poté je porovnejte pomocí vhodného nástroje, například Windiff.exe.
 5. Zjistěte, která část podregistru se zvětšuje. Pokud se zdá, že příčinou potíží je příliš velké zvětšování podregistru, měli byste být schopni zjistit, která část se zvětšuje, a vysledovat proces, který zapisuje do příslušného podregistru.
Vlastnosti

ID článku: 822705 - Poslední kontrola: 02/06/2008 15:04:00 - Revize: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbtshoot kbresolve KB822705
Váš názor