MS03-032: Srpen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer

Technické aktualizace

 • 4. listopadu 2003: V kapitole Informace o odinstalaci byl změněn odkaz Internet Explorer Q818529 na Internet Explorer Q822925.
 • 19. září 2003: Aktualizována kapitola Známé problémy. Nyní obsahuje i problém s chybovým hlášením HTTP 404 (Soubor nebyl nalezen).
 • 12. září 2003: V kapitole Informace o souborech aktualizován a opraven seznam soborů aplikace Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9. září 2003: V článku byly provedeny následující změny:
  • V kapitole Informace o souborech byly opraveny informace o souborech aplikace Internet Explorer 6 (32bitová verze) pro systém Windows Server 2003, aplikace Internet Explorer 6 (64bitová verze) pro systém Windows Server (64bitová verze) nebo Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, informace o souborech aplikace Internet Explorer 5.5 SP2 pro systém Windows 2000 SP4, systém Windows 2000 SP3, systém Windows NT 4.0 SP6a, systém Windows Millennium Edition a systém Windows 98 Druhé vydání a informace o souborech aplikace Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 SP4 a SP3.
  • V kapitole Známé problémy byla popsána chyba, ke které dojde při libovolném požadavku na službu ASP.NET 1.0 v systému Windows XP nebo při pokusu o odinstalaci této opravy, pokud je nainstalována aplikace Baan Front Office Client.
 • 25. srpna 2003: V kapitole Požadavky na restartování je nyní uvedeno, že není třeba přihlásit se k počítači jako správce, aby bylo možné dokončit instalaci této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6.
Příznaky
Společnost Microsoft vydala kumulativní opravu pro aplikaci Internet Explorer. Tato kumulativní oprava zahrnuje aktualizace, které řeší problémy popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: Červen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
Tato kumulativní oprava řeší také následující nově zjištěné chyby:
 • Chyba vztahující se k modelu zabezpečení aplikace Internet Explorer mezi doménami. Model zabezpečení aplikace Internet Explorer mezi doménami zabraňuje sdílení informací mezi okny v různých doménách. Tato chyba by mohla zapříčinit spuštění skriptu v zóně Tento počítač. Aby mohl útočník tuto chybu zneužít, musel by vytvořit web obsahující webovou stránku určenou ke zneužití této konkrétní chyby a pak přinutit uživatele k návštěvě tohoto webu. Poté, co uživatel navštíví web určený ke zneužití této chyby, může útočník spustit skript zneužívající způsob, který aplikace Internet Explorer používá k načítání souborů z mezipaměti prohlížeče, a pomocí tohoto skriptu získat přístup k informacím v jiné doméně. V nejhorším případě může tato chyba povolit operátorovi webu načíst kód skriptu zneužívajícího tuto chybu do systému uživatele v kontextu zóny Tento počítač. Tato chyba navíc může útočníkovi umožnit spustit spustitelný soubor, který již byl uložen v místním systému, nebo zobrazit soubory v počítači. Tato chyba existuje, protože v mezipaměti prohlížeče spuštěného v zóně Tento počítač se může zobrazit soubor z Internetu s adresou URL určenou ke zneužití této chyby.
 • K této chybě může dojít, protože aplikace Internet Explorer nesprávně určí typ objektu vráceného z webového serveru. Útočník, který by tuto chybu zneužil, by mohl spustit libovolný kód v systému uživatele. Pokud uživatel navštíví webovou stránku útočníka, může se útočník pokusit zneužít tuto chybu zabezpečení bez nutnosti další akce ze strany uživatele. Útočník by také mohl vytvořit e-mailovou zprávu ve formátu HTML, která by se mohla pokusit využít tohoto oslabení zabezpečení.
 • Chyba byla zjištěna u ovládacího prvku ActiveX BR549.dll. Tato oprava nastaví dezaktivační bit pro ovládací prvek ActiveX (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). Tento ovládací prvek implementoval podporu pro program Zasílání zpráv systému Microsoft Windows, který již aplikace Internet Explorer nepodporuje. U daného ovládacího prvku byla zjištěna chyba zabezpečení. Tato oprava poskytuje ochranu zákazníkům, kteří mají tento ovládací prvek nainstalovaný tím, že zabrání jeho spuštění nebo jeho opakované instalaci do systémů uživatelů nastavením dezaktivačního bitu pro tento ovládací prvek. Další informace o dezaktivačním bitu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  240797 Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer
Kromě těchto chyb byl změněn způsob, jakým aplikace Internet Explorer zpracovává soubory HTML, aby byla vyřešena chyba ve způsobu zpracování webových stránek aplikací Internet Explorer. Tato chyba může způsobit selhání prohlížeče nebo aplikace Microsoft Outlook Express. Aplikace Internet Explorer nesprávně zpracovává značku typu vstupu. Pokud uživatel navštíví webovou stránku útočníka, mohl by útočníkovi nechtěně umožnit zneužití této chyby zabezpečení. Útočník může také vytvořit speciálně formátovanou e-mailovou zprávu ve formátu HTML, která může po otevření nebo zobrazení náhledu způsobit selhání aplikace Outlook Express.

Zklidňující fakta

 • Ve výchozím nastavení používá aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 konfiguraci rozšířeného zabezpečení. Výchozí konfigurace aplikace Internet Explorer pomáhá tyto útoky blokovat. Pokud byla konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer zakázána, přestane fungovat ochrana před zneužitím těchto chyb zabezpečení.
 • V případě scénáře útoku prostřednictvím webu by útočník musel na webu vytvořit webovou stránku navrženou tak, aby dokázala těchto chyb zneužít. Útočník by neměl možnost přinutit uživatele navštívit web, který chybu zneužívá, mimo vektor e-mailu ve formátu HTML. Útočník by uživatele musel zlákat, obvykle umístěním odkazu, který v případě, že uživatel na něj klepne, uživatele přenese na web útočníka.
 • Kód by byl v systému spuštěn pouze s oprávněními přihlášeného uživatele.
Poznámky
 • Stejně jako předchozí kumulativní oprava aplikace Internet Explorer, která byla vydána v bulletinu zabezpečení MS03-020 (818529), nastaví i tato kumulativní oprava dezaktivační bit u následujících ovládacích prvků ActiveX:

  PopisNázev souboruIdentifikátor CLSIDOdkaz
  Ovládací prvek nápovědy HTML společnosti MicrosoftHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Ovládací prvek ActiveX PluginPlugin.ocx 06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Ovládací prvek Prohlížeč souborů rozhraní DirectXXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Další informace o dezaktivačním bitu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  240797 Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer
 • Vzhledem k tomu, že tato oprava nastaví dezaktivační bit u ovládacího prvku nápovědy HTML společnosti Microsoft, mohou být v případě, že jste nenainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML z článku 811630 znalostní báze Microsoft Knowledge, poškozeny odkazy v nápovědě. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML
 • Podobně jako u předchozích kumulativních oprav aplikace Internet Explorer, které byly vydány s bulletiny týkajícími se zabezpečení číslo MS03-004 (810847), MS03-015 (813489) a MS03-020 (818529), způsobí tato kumulativní oprava ukončení metody window.showHelp v případě, že jste nenainstalovali aktualizaci nápovědy HTML. Jestliže jste nainstalovali aktualizovaný ovládací prvek nápovědy HTML z článku 811630 databáze Microsoft Knowledge Base, můžete funkce nápovědy HTML používat i po instalaci této aktualizace. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  811630Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML
Řešení

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web systému Microsoft Windows Update a pak nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 822925: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout ze serveru služby Stažení softwaru nebo z katalogu systému Windows Update a nasadit ji do více počítačů. Jestliže chcete tuto aktualizaci nainstalovat později do jednoho či více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání identifikační číslo tohoto článku. Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače z katalogu systému Windows Update
Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci ze služby Stažení softwaru, navštivte následující web společnosti Microsoft: Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte být přihlášeni jako správce. Pokud chcete stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web systému Windows Update Web a pak nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 822925: Chcete-li nainstalovat staženou verzi této aktualizace, spusťte stažený balíček důležité aktualizace číslo 822925 pomocí příslušných instalačních přepínačů. Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li ověřit, zda byla tato aktualizace nainstalována, použijte nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). Další informace o nástroji MBSA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: K ověření, zda byla tato aktualizace nainstalována, můžete použít také některou z následujících metod:
 • Zjistěte, zda je aktualizace Q822925 uvedena v poli Aktualizované verze v dialogovém okně O aplikaci Internet Explorer. Tento postup nelze použít v systémech Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003, protože balíček v těchto operačních systémech pole Aktualizované verze neaktualizuje.
 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači s údaji uvedenými v tomto článku v části Informace o souborech.
 • Ověřte, zda existují následující položky registru.
  • Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003:

   Zkontrolujte, zda se v následujícím klíči registru nachází hodnota DWORD
   Installed
   s hodnotou dat 1:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Všechny ostatní verze systému Windows:

   Zkontrolujte, zda se v následujícím klíči registru nachází hodnota DWORD
   IsInstalled
   s hodnotou dat 1:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Společnost Microsoft testovala verze systému Windows a aplikace Internet Explorer uvedené v tomto článku, aby zjistila, zda jsou ovlivněny těmito chybami, a aby potvrdila, že aktualizace popsaná v tomto článku uvedené chyby řeší.

Jestliže chcete nainstalovat verze této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 a systém Windows Server 2003, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.3790.0000) v systému Windows Server 2003 (32bitová nebo 64bitová verze) nebo Windows XP 64-Bit Edition verze 2003.

Jestliže chcete nainstalovat verze této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106) v systému Windows XP 64-Bit Edition verze 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows Millennium Edition.

Jestliže chcete nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.2600.0000) v systému Windows XP.

Chcete-li nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.5, je nutné používat aplikaci Internet Explorer 5.5 SP2 (verze 5.50.4807.2300) v systému Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a nebo Windows Millennium Edition.

Chcete-li nainstalovat verzi této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.01, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 5.01 SP4 (verze 5.00.3700.1000) v systému Windows 2000 SP4 nebo aplikaci Internet Explorer 5.01 SP3 (verze 5.00.3502.1000) v systému Windows 2000 SP3.

Poznámka: Verze systému Windows a verze aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou v prodloužené fázi cyklu životnosti produktu nebo již nejsou podporovány. Ačkoli u těchto verzí systému Windows a aplikace Internet Explorer, můžete nainstalovat některé balíčky aktualizace popsané v tomto článku, společnost Microsoft tyto verze netestovala a neověřovala, zda jsou ovlivněny těmito chybami, ani nemůže potvrdit, že aktualizace popsaná v tomto článku tyto chyby řeší. Společnost Microsoft doporučuje provést upgrade na podporovanou verzi systému Windows a aplikace Internet Explorer a pak použít příslušnou aktualizaci. Pokud používáte verzi systému Windows nebo aplikace Internet Explorer, která je v prodloužené fázi životnosti produktu, a máte uzavřenu Smlouvu o rozšířené podpoře (Extended Support Contract), obraťte se na správce účtu (Technical Account Manager - TAM) nebo na konzultanta vývoje aplikací (Applications Development Consultant - ADC) a požádejte ho o informace týkající se aktualizace vaší konfigurace. Další informace o způsobu zjištění používané verze aplikace Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
164539 Jak zjistit, která verze aplikace Internet Explorer je nainstalována
Další informace o časově omezené podpoře součástí systému Windows získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6
Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276369 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5
Další informace o možnostech získání aktualizace SP3 pro aplikaci Internet Explorer 5.01 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
267954 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.01 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

U verzí aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 musíte k dokončení instalace této aktualizace restartovat počítač. U verzí této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.01 a 5.5 v systémech Windows NT a Windows 2000 musíte k dokončení instalace počítač restartovat a pak se přihlásit jako správce.

Tato aktualizace nahrazuje opravu MS03-020: červen 2003, kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (818529).

Verze této opravy pro systém Windows Server 2003 (včetně systému Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003) podporují následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Například k instalaci opravy pro systém Windows Server 2003 (32bitová verze) bez zásahu uživatele použijte následující příkaz:
WindowsServer2003-kb822925-x86-CSY.exe /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb822925-x86-csy.exe /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazu.

Informace o způsobu nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Ostatní aktualizační balíčky této opravy zabezpečení podporují tyto přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Použije tichý režim pro uživatele. V tichém režimu jsou uživateli zobrazena jen některá dialogová okna.
 • /q:a: Použije tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje umístění dočasné složky používané procesem instalace nebo cílové složky pro extrahování souborů (při použití přepínače /c).
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci za žádných okolností nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
 • /n:v: Nekontroluje verzi. Při instalaci kterékoli verze aplikace Internet Explorer je třeba tento přepínač používat opatrně.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
q822925.exe /q:a /r:n

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Následující soubory budou v systémech Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition nainstalovány do složky %Windir%\System. V systémech Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 budou nainstalovány do složky %Windir%\System32.

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitů) pro systém Windows Server 2003

  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.64   2 917 376 Mshtml.dll  RTMGDR    5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.59   1 394 176 Shdocvw.dll RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.75    509 440 Urlmon.dll  RTMGDR  5. 8. 2003 22:35 6.0.3790.72   2 917 376 Mshtml.dll  RTMQFE  5. 8. 2003 22:35 6.0.3790.59   1 394 176 Shdocvw.dll RTMQFE  5. 8. 2003 22:35: 6.0.3790.75    509 440 Urlmon.dll  RTMQFE

Aplikace Internet Explorer 6 (64bitová verze) pro 64bitovou verzi systému Windows Server 2003 a systém Windows XP 64-Bit Edition, verze 2003

  Datum    Čas  Verze    Velikost Název souboru  Platforma  Složka  -----------------------------------------------------------------------------  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.64   8 209 920 Mshtml.dll    IA64  RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.59   3 359 744 Shdocvw.dll   IA64  RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.75   1 271 808 Urlmon.dll    IA64  RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.64   2 917 376 Wmshtml.dll   X86  RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.59   1 394 176 Wshdocvw.dll   X86  RTMGDR  5. 8. 2003 22:37 6.0.3790.75    509 440 Wurlmon.dll   X86  RTMGDR  5. 8. 2003 22:30 6.0.3790.72   8 209 920 Mshtml.dll    IA64  RTMQFE  5. 8. 2003 22:30 6.0.3790.59   3 359 744 Shdocvw.dll   IA64  RTMQFE  5. 8. 2003 22:30 6.0.3790.75   1 271 808 Urlmon.dll    IA64  RTMQFE  5. 8. 2003 22:35 6.0.3790.72   2 917 376 Wmshtml.dll   X86  RTMQFE  5. 8. 2003 22:35 6.0.3790.59   1 394 176 Wshdocvw.dll   X86  RTMQFE  5. 8. 2003 22:35 6.0.3790.75    509 440 Wurlmon.dll   X86  RTMQFE

Aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 (32bitová verze) pro systémy Windows XP s aktualizací SP1, Windows XP, Windows 2000 s aktualizací SP3, Windows 2000 s aktualizací SP4, Windows NT 4.0 s aktualizací SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  13. 7. 2003 20:02 6.0.2800.1226  2 793 472 Mshtml.dll  23. 5. 2003 17:15 6.0.2800.1203  1 338 880 Shdocvw.dll  13. 7. 2003 20:05 6.0.2800.1226   395 264 Shlwapi.dll  13. 7. 2003 20:03 6.0.2800.1226   483 840 Urlmon.dll  

Aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 (64bitů) pro systém Windows XP 64-Bit Edition, verze 2002

  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  13. 7. 2003 03:18 PM 6.0.2800.1226 9 078 784  Mshtml.dll  23. 5. 2003 12:39 PM 6.0.2800.1203 3 648 000  Shdocvw.dll  13. 7. 2003 03:27 PM 6.0.2800.1226 1 095 168  Shlwapi.dll  13. 7. 2003 03:24 PM 6.0.2800.1226 1 412 096  Urlmon.dll

Aplikace Internet Explorer 6 (32bitů) pro systém Windows XP

  Datum     Čas  Verze   Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  17. 7. 2003 22:20 6.0.2730.1700  2 762 752 Mshtml.dll  11. 7. 2003 14:59 6.0.2722.900    34 304 Pngfilt.dll  5. 3. 2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll  22. 5. 2003 22:49 6.0.2729.2200  1 336 320 Shdocvw.dll  11. 7. 2003 14:59 6.0.2730.1200   391 168 Shlwapi.dll  11. 7. 2003 14:59 6.0.2715.400   109 568 Url.dll  11. 7. 2003 14:57 6.0.2731.1000   481 792 Urlmon.dll  6. 6. 2002 17:38 6.0.2718.400   583 168 Wininet.dll

Aktualizace SP2 aplikace Internet Explorer 5.5 pro systémy Windows 2000 s aktualizací SP4, Windows 2000 s aktualizací SP3, Windows NT 4.0 s aktualizací SP6a, Windows Millennium Edition a Windows 98 Druhé vydání

  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  ----------------------------------------------------------  17. 7. 2003 22:03 5.50.4930.1700 2 759 440 Mshtml.dll  17. 10. 2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll  22. 5. 2003 23:09 5.50.4929.2200 1 149 200 Shdocvw.dll   12. 6. 2003 20:24 5.50.4930.1200  300 816 Shlwapi.dll  5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll  10. 6. 2003 20:23 5.50.4931.1000  451 344 Urlmon.dll  6. 6. 2002   21:27 5.50.4918.600  481 552 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP3 nebo SP4

  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  --------------------------------------------------------------  18. 6. 2003 00:32 5.0.3806.1700  2 281 744 Mshtml.dll  12. 6. 2003 23:15 5.0.3806.1200   48 912 Pngfilt.dll  12. 6. 2003 23:08 5.0.3806.1200  1 099 536 Shdocvw.dll  12. 6. 2003 23:07 5.0.3806.1200   279 824 Shlwapi.dll  5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll  12. 6. 2003 23:16 5.0.3806.1200   409 360 Urlmon.dll  12. 6. 2003 23:16 5.0.3806.1200   445 200 Wininet.dll  
Poznámky
 • Nainstalujete-li tuto opravu zabezpečení do počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-Bit Edition verze 2003, zkontroluje instalační služba, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z uvedených souborů pomocí opravy Hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory RTMQFE. V opačném případě nainstaluje instalační služba do počítače soubory RTMGDR. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824994 Popis obsahu balíčku aktualizace k produktu Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Vzhledem k závislostem souborů a požadavkům na instalaci či odinstalaci mohou tyto balíčky aktualizací obsahovat další soubory.

Tuto opravu zabezpečení je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Klepněte na položku Internet Explorer Q822925 a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat (nebo klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat).

V systémech Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 mohou správci systému odinstalovat tuto opravu pomocí nástroje Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
Ve všech ostatních verzích systému Windows mohou správci systému tuto aktualizaci odinstalovat pomocí nástroje Ieuninst.exe. Tato oprava nainstaluje nástroj Ieuninst.exe do složky %Windir%. Tento nástroj podporuje následující přepínače příkazového řádku:
 • /?: Zobrazí seznam podporovaných přepínačů.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.
Další informace
Další informace o této opravě naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Známé problémy

 • Po instalaci kumulativní opravy zabezpečení aplikace Internet Explorer, která je obsažena v bulletinu zabezpečení MS03-032, může při návštěvě webových stránek, které jsou otevírány v rámcích nebo oknech pomocí funkcí skriptu JavaScript, dojít k zobrazení následující chybové zprávy:
  HTTP 404 (Soubor nebyl nalezen).
  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  827667 Zobrazení chybové zprávy HTTP 404 (Soubor nebyl nalezen) při návštěvě webových stránek, které jsou otevírány v rámcích nebo oknech pomocí funkcí skriptu JavaScript. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Po instalaci opravy se může v systému Windows XP při požadavku na službu ASP.NET 1.0 zobrazit následující chybová zpráva:
  Serverová aplikace není k dispozici.
  Další informace o tomto problému získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  827641 CHYBA: Chybová zpráva služby ASP.NET o nedostupnosti aplikace serveru po instalaci aktualizace zabezpečení MS03-032 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Při pokusu o odinstalaci této opravy se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Při pokusu o odinstalaci opravy došlo k chybě.
  K těmto potížím dochází, pokud máte nainstalovanou aplikaci Baan Front Office Client. Aplikace Baan Front Office Client přidá informace do hodnoty řetězce Path v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Při odstraňování těchto potíží postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu řetězce Path a potom klepněte na příkaz Změnit.
  4. V poli Údaj hodnoty odstraňte středník (;) a veškerý text za řetězcem Internet Explorer. Pole Údaj hodnoty může například obsahovat text obdobný následujícímu řetězci:

   C:\Program Files\Internet Explorer
 • Chcete-li správně odinstalovat více než jednu kumulativní aktualizaci aplikace Internet Explorer v počítači s operačním systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-Bit Edition verze 2003, je třeba tyto aktualizace odinstalovat ve stejném pořadí, v jakém byly nainstalovány. Pokud například nainstalujete aktualizaci 818529 a potom aktualizaci 822925, je třeba nejprve odebrat aktualizaci 822925 a až potom aktualizaci 818529.
 • V počítačích s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP můžete po instalaci důležité aktualizace 822925 nainstalovat důležitou aktualizaci 813489 nebo 818529. Pokud zvolíte tento postup, budou aktualizované soubory důležité aktualizace 822925 nahrazeny staršími soubory důležitých aktualizací 813489 nebo 818529. Chcete-li tento problém vyřešit, znovu nainstalujte důležitou aktualizaci 822925.
 • Do počítače s operačním systémem Windows 2000 s aktualizací SP3, který používá aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3, můžete nainstalovat verzi důležité aktualizace 822925 pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2. Tento problém lze vyřešit odinstalováním verze důležité aktualizace 818529 pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2 a nainstalováním verze této důležité aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3. Správci mohou aktualizaci SP2 pro aplikaci Internet Explorer 5.5 odinstalovat pomocí nástroje leuninst.exe. Další informace najdete v části Informace o odinstalován v tomto článku. Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.
 • V počítačích se systémem Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition nebo Windows 98 Druhé vydání není po odinstalování důležité aktualizace 818529 možné odinstalovat předchozí kumulativní aktualizace aplikace Internet Explorer (například důležitou aktualizaci 813489). Toto chování je záměrné. Odinstalace je podporována pouze u poslední nainstalované kumulativní aktualizace.
 • Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  325192 Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 822925 - Poslední kontrola: 01/04/2007 06:52:27 - Revize: 10.5

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • KB822925
Váš názor