Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dostupná omezení aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6.0

Souhrn
V tomto článku jsou uvedena nastavení registru pro omezení nových uživatelů, která může správce systému použít u aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro aplikaci Internet Explorer 6.0.
Další informace
Aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6.0 poskytuje správcům počítačů větší prostor v omezení přístupu uživatelů k různým funkcím programu. Všechny následující hodnoty jsou typu DWORD. Nastavením hodnoty 1 ji aktivujete, nastavením hodnoty 0 ji vypnete.

Poznámka Většinu těchto nastavení použijte pomocí zásady skupiny nebo sady Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Použijete-li většinu těchto nastavení, je nutné restartovat aplikaci Internet Explorer, aby se změny projevily.

Hodnoty omezení v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions a HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Jednotlivé klíče registru obsahují následující hodnoty omezení:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Omezí-li správce počítače příkazy nabídky implementováním příslušné hodnoty registru, obdrží uživatelé, kteří se pokusí tyto příkazy nabídky použít, následující chybovou zprávu:
Vzhledem k omezením platným pro tento počítač byla operace zrušena. Kontaktujte správce systému.
 • NoFileOpen: Vypne příkaz Otevřít v nabídce Soubor.
 • NoFileNew: Vypne příkaz Nový v nabídce Soubor.
 • NoBrowserOptions: Vypne příkaz Možnosti Internetu v nabídce Nástroje.
 • NoSelectDownloadDir: Vypne příkaz Uložit v dialogovém okně Stažení souboru.
 • NoBrowserClose: Vypne tlačítko Zavřít, které se nachází v pravém horním rohu okna nebo dialogového okna. Tato hodnota registru vypne také příkaz Zavřít v nabídce Soubor.
Pokud je implementován odpovídající klíč a hodnota registru, odeberou následující hodnoty registru příslušné nabídky:
 • NoBrowserSaveAs: Odebere příkaz Uložit jako v nabídce Soubor.
 • NoFavorites: Odebere nabídku Oblíbené položky a vypne zobrazení panelu oblíbených položek.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Odebere příkaz Tip dne v nabídce Nápověda.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Odebere příkaz Pro uživatele aplikace Netscape v nabídce Nápověda.
 • NoHelpItemTutorial: Odebere příkaz Příklady nápovědy aplikace Internet Explorer v nabídce Nápověda.
 • NoHelpItemSendFeedback: Odebere příkaz Váš názor v nabídce Nápověda.
 • NoPrinting: Odebere příkaz Tisk v nabídce Soubor.
 • No_LaunchMediaBar: Při přehrávání obsahu online uživatelem bude odebrán příkaz Panel Média na panelu nástrojů.
Je-li přidán odpovídající klíč a hodnota registru, nejsou dostupné následující nabídky:
 • NoTheaterMode: Vypne funkci klávesy F11 (režim zobrazení na celou obrazovku).
 • NoBrowserContextMenu: Vypne vyvolání místní nabídky klepnutím pravým tlačítkem myši na webové stránce.
 • NoFindFiles: Vypne funkci klávesy F3 a panelu pro vyhledávání.
 • NoViewSource: Vypne příkaz Zdroj v nabídce Zobrazit. Chcete-li úplně vypnout možnost zobrazení zdroje uživatelem, musí být přidána hodnota NoBrowserContextMenu.
 • NoOpeninNewWnd: Vypne příkaz CTRL+N a příkaz Otevřít pro otevření nového okna.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Zaškrtávací políčko Always ask before opening this type of file (Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu) v dialogovém okně Safe Open File (Bezpečné otevření souboru) nebude dostupné a bude vždy zaškrtnuté.

  Poznámka Tato hodnota se nevztahuje na žádný soubor, který je identifikován jako nebezpečný.

  Další informace o seznamu nebezpečných souborů v aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  291369 Informace o seznamu nebezpečných souborů v aplikaci Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • NoNavButtons: Vypne navigační tlačítka Zpět a Vpřed na panelu nástrojů.
 • NoHelpMenu: Vypne nabídku Nápověda aplikace Internet Explorer.
 • No_MediaBarOnlineContent: Nepovolí přehrávání obsahu online.

Hodnoty omezení v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Následující hodnoty omezení panelu nástrojů jsou v tomto klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Pokud byla následující nabídka omezena použitím příslušných hodnot DWORD registru, zobrazí se uživatelům pravděpodobně tato chybová zpráva:
Vzhledem k omezením platným pro tento počítač byla operace zrušena. Kontaktujte správce systému.


 • NoToolbarOptions: Uživatel obdrží chybovou zprávu při pokusu o klepnutí na kterýkoli příkaz nabídky Zobrazit kromě příkazů Vlastní nastavení a Uzamknout panely nástrojů.

  Po přidání příslušné hodnoty DWORD registru jsou odebrány následující nabídky:
 • NoToolBar: Odebere panel nástrojů. Můžete však přidat standardní tlačítka do nabídky Zobrazit panel nástrojů. Chcete-li toto nastavení úplně povolit, je třeba povolit hodnotu DWORD NoToolbarOptions.
 • NoAddressBar: Odebere pole Adresa.
 • NoLinksBar: Odebere panel odkazů. Při pokusu o klepnutí na příkaz Odkazy v nabídce Panel nástrojů obdrží uživatel následující chybovou zprávu:
  Vzhledem k omezením platným pro tento počítač byla operace zrušena. Kontaktujte správce systému.

  Hodnoty omezení v klíči registru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Následující hodnoty omezení jsou v tomto klíči registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Po přidání příslušné hodnoty DWORD registru je odebrána následující nabídka:
 • NoWindowsUpdate: Odebere příkaz Windows Update z nabídky Nástroje.
Chcete-li vypnout příkaz Synchronizovat v nabídce Nástroje, postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Poznámka Pokud podklíč neexistuje, vytvořte jej. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Klíč.
  3. Zadejte Internet Explorer a stiskněte klávesu ENTER.
  4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Klíč.
  5. Zadejte Infodelivery a stiskněte klávesu ENTER.
  6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Klíč.
  7. Zadejte Restrictions a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na podklíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions, přejděte na položku Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.
 3. Zadejte NoManualUpdates a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoManualUpdates a pak na možnost Změnit.
 5. Do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a klepněte na tlačítko OK.
IE6 regkey
Vlastnosti

ID článku: 823057 - Poslední kontrola: 09/15/2006 02:24:00 - Revize: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbinfo KB823057
Váš názor
script>