Po instalaci služby Windows SharePoint Services se při procházení klienta serveru Exchange Server 2003 pomocí aplikace Outlook Web Access (OWA) zobrazuje chybová zpráva Stránka nebyla nalezena

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o procházení klienta serveru Microsoft Exchange Server 2003 pomocí aplikace Microsoft Outlook Web Access (OWA) se může zobrazit následující chybová zpráva:
Stránka nebyla nalezena
Příčina
K tomuto problému může dojít po instalaci služby Microsoft Windows SharePoint Services na server používající Microsoft Exchange Server. Filter ISAPI služby Windows SharePoint Services zpracovává všechny příchozí adresy URL. Jestliže procházíte některý z virtuálních adresářů serveru Exchange Server 2003, nezjistí filtr ISAPI adresu URL složky.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém a obnovit správnou funkčnost služby Windows SharePoint Services a serveru Exchange Server 2003, je třeba povolit ověřování pomocí protokolu Kerberos a vyloučit složky (adresáře) používané serverem Microsoft Exchange Server 2003. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Nakonfigurujte virtuální server se spuštěnými programy Windows SharePoint Services a Exchange Server 2003, aby používal ověřování pomocí protokolu Kerberos.

  Jestliže je virtuální server rozšířen službou Windows SharePoint Services, je ověřování pomocí protokolu Kerberos vypnuto a je zapnuto integrované ověřování systému Windows. Pro správnou funkčnost serveru Exchange Server 2003 je třeba nakonfigurovat virtuální server, aby používal ověřování pomocí protokolu Kerberos. Další informace o konfiguraci služby Windows SharePoint Services k ověřování pomocí protokolu Kerberos získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  832769 Jak nakonfigurovat virtuální server se službou Windows SharePoint Services, aby používal ověřování pomocí protokolu Kerberos, a jak přepnout z tohoto ověřování zpět na ověřování protokolem NTLM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Vylučte následující složky (adresáře) používané serverem Microsoft Exchange Server 2003:
  • Public
  • Exchange
  • Exadmin
  • OMA
  • Microsoft-Server-ActiveSync
  • ExchWeb
  Postupujte následujícím způsobem:
  1. Na serveru používajícím Exchange Server 2003 a službu Windows SharePoint Services klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Centrální správa SharePoint.
  2. V části Konfigurace virtuálního serveru klepněte na položku Konfigurace nastavení virtuálního serveru.
  3. Na kartě Seznam virtuálních serverů klepněte na virtuální server, který chcete přidat k vyloučeným cestám.
  4. V části Správa virtuálního serveru klepněte na položku Definovat spravované cesty.
  5. V části Přidat novou cestu zadejte cestu, kterou chcete vyřadit, do pole Cesta.
  6. Klepněte na možnost Vyloučená cesta a potom klepněte na tlačítko OK.
  7. Opakujte kroky 4 až 6 pro všechny složky, které chcete vyloučit.
Pokud je nutné se službou Microsoft Windows SharePoint Services používat aplikaci Outlook Mobile Access, je třeba kromě vyloučení cesty aplikace OMA provést ještě jeden krok, aby bylo možné získat přístup k tomuto virtuálnímu adresáři. Otevřete soubor Web.config aplikace OMA uložený v následujícím adresáři
\Program Files\Exchsrvr\OMA\browse\web.config
a přidejte do souboru Web.config následující direktivy mezi položky <system.web></system.web>. Tyto direktivy přidejte hned za položku <system.web>, aby byl kód co nejjednodušší:
<!--     Vymažte popisovač WSS ASP.Net a zadejte výchozí popisovač ASP.Net pro všechny stránky   -->   <httpHandlers>    <clear />    <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory" />  </httpHandlers>   <!--     Nastavte důvěryhodnost zpět na hodnotu Úplná. Služba WSS konfiguruje velice omezující zásadu důvěryhodnosti, která neumožňuje správnou funkci aplikace OMA.  -->   <trust level="Full" originUrl="" />   <!--     Povolte modul relace. Tento modul lze také povolit v souboru Web.config služby WSS, ve výchozím nastavení však povolen není.      Jestliže se zobrazí následující zpráva:     Parser Error Message: The module 'Session' is already in the application and cannot be added again (Chybová zpráva analýzy: Modul Relace již je součástí aplikace a nelze jej znovu přidat.)     Můžete odebrat následující část <httpModules></httpModules>, protože relace již je na virtuálním serveru povolena.   -->   <httpModules>    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>  </httpModules> <!-- Enable Session for the pages in the OMA application --> <pages enableSessionState="true" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />
Po přidání těchto direktiv do souboru Web.config soubor uložte.
Vlastnosti

ID článku: 823265 - Poslední kontrola: 12/08/2015 03:20:21 - Revize: 5.4

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbprb KB823265
Váš názor