Použití parametru příkazového řádku /3GB na serveru Exchange Server 2003 v počítači se systémem Windows Server 2003

Souhrn
Při instalaci severu Exchange Server 2003 do počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 s více než 1 GB fyzické paměti RAM, na kterém jsou uloženy poštovní schránky nebo veřejné složky, je nutné upravit soubor Boot.ini, aby služba informační zásobník optimálně používala virtuální paměť.

Za standardní situace a pro každý proces platí, že 2 GB virtuálního adresového prostoru jsou přiděleny procesům uživatelského režimu a další 2 GB virtuálního adresového prostoru jsou přiděleny operačnímu systému. Pokud v systému Windows Server 2003 použijete parametr příkazového řádku /3GB, budou procesům uživatelského režimu přiděleny 3 GB virtuálního adresového prostoru a operačnímu systému bude přidělen pouze 1 GB virtuálního adresového prostoru. Přerozdělení 1 GB adresového prostoru pomůže vyřešit problém fragmentace paměti ve virtuálním adresovém prostoru procesu Store.exe. Zvětšení adresového prostoru procesu Store.exe umožňuje snáze připojit paměť před obsazením všech velkých paměťových bloků.

Po dokončení instalace Windows Server 2003 upravte soubor Boot.ini a do spouštěcího řádku přidejte parametry /3GB a /USERVA=3030, jak ukazuje následující příklad:
[Boot Loader] Timeout=30 Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT [Operating Systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect /3GB  /USERVA=3030
Po přidání hodnoty /3gb do souboru Boot.ini mohou být hodnoty systémových prostředků, které se označuji jako položky stránkovací tabulky systému, sníženy natolik, že mohou způsobit nestabilní chování počítače se serverem Exchange Server. Další informace o možnostech prevence narušení činnosti počítače se serverem Exchange naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316739 Použití parametru /userva společně s parametrem /3GB pro nastavení prostoru uživatelského režimu na hodnotu v intervalu 2 až 3 GB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poznámka: Parametr /3GB není třeba použít v počítačích se systémem Microsoft Windows Small Business Server 2003. Nedoporučujeme používat parametr /3GB v souboru Boot.ini v počítačích se serverem Exchange, které jsou současně servery globálního katalogu nebo řadiči domény služby Active Directory.
Další informace
Ve výchozím nastavení systém Windows Server 2003 rezervuje 2 GB virtuálního adresového prostoru pro jádro a procesům uživatelského režimu (například procesu informačního zásobníku Exchange 2003 Store.exe) umožňuje použít 2 GB virtuálního adresového prostoru. Virtuální adresový prostor je jednotlivým procesům přiřazen při spuštění a zvětšuje se spolu s množstvím paměti využité v průběhu činnosti. Standardně je skutečné využití paměti (pracovní sada) procesu výrazně menší než adresový prostor, který je procesu přidělen. V počítači se serverem Exchange 2003 s více než 1 GB paměti musíte systém Windows Server 2003 upravit tak, aby aplikace uživatelského režimu mohly používat 3 GB paměti.

Poznámka: Ujistěte se, že proces Store.exe nevyčerpá kapacitu virtuálního adresového prostoru. Pokud tento případ nastane, přidělení paměti se nezdaří (i přesto, že zbývá dostatek fyzické paměti RAM) a je třeba restartovat službu informačního zásobníku Microsoft Exchange.

U serveru s fyzickou pamětí RAM o velikosti 2 GB, který nemá v souboru Boot.ini nastaven parametr /3GB, například dojde k vyčerpání paměti v případě, že virtuální adresový prostor procesu Store.exe dosáhne velikosti 2 GB. Správce úloh systému Windows v tomto případě zobrazí, že je aktuálně využito pouze 1,5 GB paměti, ale server přesto nebude mít dostatek paměti.

Parametr /USERVA je novinkou systému Windows Server 2003 a poskytuje lepší rozlišovací schopnost pro rozdělení paměti přidělené uživatelskému režimu a režimu jádra. Toto chování umožňuje škálovat server pro větší počet uživatelů, aniž by hrozilo vyčerpání systémových prostředků. Použijete-li nastavení /USERVA=3030, bude jádru přiděleno dalších 42 MB paměti pro položky stránkovací tabulky (PTE). Tato hodnota však může vyžadovat další ladění. Nároky položek PTE můžete sledovat programem Sledování výkonu. Předmětem sledování jsou Volné položky stránkovací tabulky systému. Pokud se vyskytnou hodnoty nižší než 7000, je třeba snížit hodnotu 3030, protože systém není stabilní. Pokud je hodnota nižší než 20000, snižujte hodnotu postupně v krocích po 64 MB, dokud nebudou hodnoty vyšší než 20000.

Poznámka: Podpora společnosti Microsoft doporučuje používat pro parametr /USERVA rozsah paměti v rozmezí 2800 až 3030. Tento rozsah je dost široký na to, aby ve všech známých problematických případech byly k dispozici dostatečné zdroje systémových položek PTE. Nastavení parametru /userva=2800 obvykle poskytne téměř maximální možný počet položek stránkovací tabulky. Podpora společnosti Microsoft dosud nezaznamenala počítač se serverem Exchange, který by potřeboval hodnotu nižší než 2900.

Program Sledování výkonu umožňuje sledovat i nároky virtuálních adres. Pro proces Store.exe přidejte čítač Virtuální bajty, čímž zajistíte přesné čtení virtuálního prostoru. Proces Store.exe je jediný proces serveru Exchange 2003, který musíte sledovat. Ostatní procesy serveru Exchange 2003 neporostou tak rychle, aby mohly způsobit problémy.

Protože server Exchange při škálování používá parametr /3GB, počítače se serverem Exchange nemohou efektivně využít více než 4 GB paměti RAM. Server Exchange nepodporuje více instancí, rozšíření fyzické adresy (PAE) ani technologii AWE (Address Windowing Extensions). Proto je 4 GB maximální množství paměti RAM, které může server Exchange efektivně využít.
XGEN
Vlastnosti

ID článku: 823440 - Poslední kontrola: 02/06/2008 15:04:00 - Revize: 15.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo KB823440
Váš názor