Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Visual Basic vyvolává syntaktickou chybu při pokusu o kompilaci souboru, který byl vytvořen při uložení DTS balíčku

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:823455
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o Zkompilujte soubor jazyka Microsoft Visual Basic, vytvořený při uložení balíček Data Transformation Services (DTS), vyvolává kompilátor Visual Basic chybu syntaxe. V řádku, kde je literál přiřazena textová vlastnost objektu DTS byla zjištěna chyba.
Příčina
Pokud je větší než 263 znaků literál přiřazená textová vlastnost a neexistují že žádné zalomení uprostřed řetězce, zavádí chybu v rutina bloků/zřetězení syntaktických chyb v kódu jazyka Visual Basic, který je generován.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft SQL Server 2000. Další informace získáte následujícím článku báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-May-2003 09:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    24-Apr-2003 17:12          786,432 Distmdl.ldf  24-Apr-2003 17:12         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     23-Apr-2003 17:51          747,927 Instdist.sql  02-May-2003 16:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 11:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    22-May-2003 13:57           19,195 Qfe469571.sql  12-Jun-2003 07:37         1,083,989 Replmerg.sql  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     04-May-2003 15:05         1,085,874 Replsys.sql  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 09:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  28-May-2003 15:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  01-Jul-2003 15:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  7,553,105 Sqlservr.exe    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 09:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 14:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       01-Jul-2003 15:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll   				
Poznámka: Z důvodu závislosti souborů nejnovější opravy hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory mohou obsahovat další soubory.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Service Pack 4 pro Microsoft SQL Server 2000.
Další informace

Kroky pro reprodukci problému

Chcete-li tyto potíže reprodukovat, postupujte takto:
 1. Spusťte správce SQL Server Enterprise Manager.
 2. Připojit k serveru a pak rozbalte jeho stromu.
 3. Rozbalit Data Transformation Services.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na Místní balíčky a potom klepněte na příkaz Nový balíček.
 5. V okně Návrhář balíček DTS, v nabídce připojení klepněte na Zprostředkovatele Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
 6. V dialogovém okně Vlastnosti připojení nastavte vlastnosti připojení a odpovídající hodnoty, klepněte na tlačítko OK.
 7. V nabídce úloh klepněte na příkaz Spustit úkol SQL.
 8. V poli příkaz SQL, zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIMARY]
  Poznámka: zkontrolujte, zda odebrat všechny konce řádků z předchozího výpisu.
 9. V nabídce balíčku klepněte na příkaz Uložit jako.
 10. V okně dialogové okno Uložit balíček DTS, v poli umístění klepněte na tlačítko Soubor jazyka Visual Basic.
 11. Vyberte umístění, příslušný název souboru zadejte do pole název souboru a klepněte na tlačítko OK.
 12. V jazyce Visual Basic nebo v jiném textovém editoru otevřete soubor generovaný .bas.

  Následující řádky jsou umístěny několik řádků před koncem souboru:
  	oCustomTask1.SQLStatement = "CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIM"	oCustomTask1.SQLStatement = "CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIM"oCustomTask1.SQLStatement = oCustomTask1.SQLStatement & "ARY]"
  Na druhém řádku představuje chybu syntaxe pro kompilátor Visual Basic.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 823455 - Poslední kontrola: 12/08/2015 03:23:30 - Revize: 2.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbfix kbbug kbsqlserv2000presp4fix KB823455 KbMtcs
Váš názor