Průvodce aktivací nelze spustit v sadě Office 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru je nutné jej zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnově a úpravách registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o aktivaci sady Microsoft Office 2003 po její úspěšné instalaci se nespustí Průvodce aktivací. Nezobrazí se žádné chybové zprávy.
Příčina
K této chybě může dojít, pokud se v registru nebo složkách sady Office nachází část předchozí instalace sady Office.
Řešení
Při řešení tohoto problému postupujte takto:

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
  1. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na položku Místní disk (jednotka:).
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a pak na kartu Zobrazení.
  3. V části Soubory a složky zkontrolujte, zda je políčko Zobrazovat skryté soubory a složky zaškrtnuté a pak klepněte na tlačítko OK.
  4. Vyhledejte a otevřete následující složku:
    jednotka:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE\DATA
  5. Odstraňte soubor Opa11.dat.
  6. Aktivaci sady Office 2003 dokončíte spuštěním libovolné aplikace této sady.
prb OFF2003 OFF11
Vlastnosti

ID článku: 823527 - Poslední kontrola: 08/25/2006 14:33:29 - Revize: 3.1

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003

  • kbwindowsinstaller kbwizard kbsetup kbprb KB823527
Váš názor