Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

MS03-023: Přetečení vyrovnávací paměti v převaděči HTML umožňuje spuštění kódu

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Všechny verze systému Microsoft Windows obsahují podporu pro převod souborů v operačním systému. Pomocí této funkce mohou uživatelé systému Microsoft Windows převádět formáty souborů mezi sebou. Systém Microsoft Windows podporuje převod formátu HTML v operačním systému. Pomocí této funkce mohou uživatelé zobrazit, importovat nebo ukládat soubory ve formátu HTML.

Převaděč HTML pro systém Microsoft Windows obsahuje chybu ve zpracování požadavků na převod během operace vyjmutí a vložení. Tato chyba existuje, protože speciálně vytvořený požadavek na převaděč HTML může způsobit selhání převaděče, který spustí kód v kontextu aktuálně přihlášeného uživatele. Tuto funkci využívá aplikace Microsoft Internet Explorer, takže útočník může vytvořit speciálně formátovanou webovou stránku nebo e-mail ve formátu HTML, který způsobí, že převaděč HTML spustí libovolný kód v počítači uživatele. Pokud uživatel navštíví webovou stránku útočníka, může se útočník pokusit zneužít tuto chybu zabezpečení bez nutnosti další akce ze strany uživatele.

Ke zneužití této chyby by útočník musel vytvořit speciálně formátovaný e-mail ve formátu HTML a odeslat jej uživateli. Útočník by také musel na webu vytvořit webovou stránku navrženou tak, aby dokázala zneužít tuto chybu. Útočník by potom musel uživatele přimět k návštěvě takového webu.

Ve výchozím nastavení otevírají aplikace Outlook Express 6.0 a Outlook 2002 poštu ve formátu HTML s nastaveným zabezpečením Zóna serverů s omezeným přístupem. Dále aplikace Outlook 98 a 2000 otevírají poštu ve formátu HTML s nastaveným zabezpečením Zóna serverů s omezeným přístupem v případě, že je nainstalována oprava zabezpečení e-mailu aplikace Outlook. Zákazníci, kteří používají některý z těchto produktů, nebudou vůbec ohroženi útoky, které ke zneužití této chyby zabezpečení používají e-maily. Útočník nemůže žádným způsobem přinutit uživatele k návštěvě webu zneužívajícímu této chyby. Útočník by uživatele musel přesvědčit, obvykle umístěním odkazu, který v případě, že uživatel na něj klepne, uživatele přenese na web útočníka.
Řešení

Informace o opravě zabezpečení

Další informace o vyřešení této chyby zabezpečení získáte klepnutím na odkaz pro příslušný operační systém:

Windows Server 2003 (všechny verze)

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows Server 2003, 32bitové verze
StáhnoutStáhnout balíček 823559
Windows Server 2003, 64bitové verze pro procesory Itanium
StáhnoutStáhnout balíček 823559

Datum vydání: 9. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje vydanou verzi systému Windows Server 2003.

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalována, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Window Server 2003\SP1\KB823559

Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb823559-x86-csy /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsserver2003-kb823559-x86-csy /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Informace o nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze       Velikost Název souboru Platforma  --------------------------------------------------------------------  27. 6. 2003 18:16 2003.1100.5426 311 864 Whtml32.cnv  IA-64  27. 6. 2003 18:16 2003.1100.5426 116 288 Wmsconv97.dll IA-64  27. 6. 2003 18:16 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv    x86  27. 6. 2003 18:16 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll   x86

Windows XP (všechny verze)

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows XP Professional a Windows XP Home Edition
StáhnoutStáhnout balíček 823559
Windows XP 64-Bit Edition
StáhnoutStáhnout balíček 823559

Datum vydání: 9. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje vydanou verzi systému Windows XP nebo Windows XP Service Pack 1 (SP1).Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalována, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:

Windows XP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB823559
Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB823559

Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
windowsxp-kb823559-x86-csy /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windowsxp-kb823559-x86-csy /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Informace o nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze      Velikost Název souboru Platforma  --------------------------------------------------------------------  27. 6. 2003 16:38 2003.1100.5426 311 864 Whtml32.cnv  IA-64  27. 6. 2003 16:38 2003.1100.5426 116 288 Wmsconv97.dll IA-64  27. 6. 2003 16:38 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv    x86  27. 6. 2003 16:38 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll   x86

Windows 2000

Informace o souborech ke stažení

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:


StáhnoutStáhnout balíček 823559

Datum vydání: 9. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje systém Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nebo Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li ověřit, že je oprava v počítači nainstalována, zkontrolujte, zda existuje následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB823559

Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windows2000-kb823559-x86-csy /u /q
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windows2000-kb823559-x86-csy /z
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Informace o nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Správci systému mohou k odebrání této opravy použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe se nachází ve složce %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst a podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze     Velikost Název souboru  ---------------------------------------------------------  27. 6. 2003 15:22 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27. 6. 2003 15:22 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll

Windows NT 4.0 (všechny verze)

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows NT 4.0
StáhnoutStáhnout balíček 823559
Windows NT 4.0 Server Terminal Server Edition
StáhnoutStáhnout balíček 823559

Datum vydání: 9. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tato oprava vyžaduje systém Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6).Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Nastaví tichý režim pro uživatele. V tomto režimu jsou uživateli zobrazena jen některá dialogová okna.
 • /q:a: Nastaví tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje cílovou složku pro extrahované soubory.
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.

Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
windows-kb823559-csy /q:a
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
windows-kb823559-csy /r:n
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Informace o nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze     Velikost Název souboru  ---------------------------------------------------------  27. 6. 2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27. 6. 2003 02:19 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll

Windows Millennium Edition, Windows 98 Druhé vydání, Windows 98

Informace o souborech ke stažení

Tento problém vyřešíte instalací balíčku 823559 z následujícího webu systému Microsoft Windows Update. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 823559

Datum vydání: 9. července 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.Další informace o stahování oprav ze systému Windows Update pro pozdější instalaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače z katalogu systému Windows Update

Požadavky

Pro instalaci této opravy neexistují žádné požadavky.

Informace o instalaci

Tato oprava podporuje následující instalační přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Nastaví tichý režim pro uživatele. V tomto režimu jsou uživateli zobrazena jen některá dialogová okna.
 • /q:a: Nastaví tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje cílovou složku pro extrahované soubory.
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.

Informace o nasazení

Pokud chcete opravu nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz:
název_souboru /q:a
Jestliže chcete opravu nainstalovat bez vynucení restartování, zadejte následující příkaz:
název_souboru /r:n
Poznámka: Uvedené přepínače lze společně zadat do jednoho příkazového řádku.

Informace o nasazení této opravy pomocí služby Software Update Services získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy není nutné restartovat počítač.

Informace o odinstalaci

Tuto opravu je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.

Informace o nahrazení oprav

Tato oprava nenahrazuje žádné jiné opravy.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Millennium Edition
  Datum    Čas  Verze     Velikost Název souboru  ---------------------------------------------------------  27. 6. 2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27. 6. 2003 15:22 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll
Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání
  Datum    Čas  Verze     Velikost Název souboru  ---------------------------------------------------------  27. 6. 2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27. 6. 2003 02:19 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že tento problém může určitým způsobem ohrozit zabezpečení produktů uvedených v tomto článku v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
oprava_zabezpečení
Egenskaber

Artikel-id: 823559 – Seneste udgave 05/16/2011 06:38:00 – Udgave 12.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • atdownload kbwin2000presp5fix kbqfe kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB823559
Feedback