Zobrazit chybová zpráva "Při publikování se pokoušíte projektu organizace na serveru Microsoft Project" zpráva při pokusu o publikování na serveru Microsoft Project

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:823618
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o publikování na serveru Microsoft Project, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Upozornění! Pokoušíte se publikování projektu organizace na serveru Microsoft Project.
Nastavení na serveru provedené správcem neumožňuje publikování projektů organizace.
Příčina
Toto chování může dojít z některého z následujících důvodů:
 • Nemáte oprávněným připojení k počítači serveru Microsoft Project prostřednictvím služby PDS (Project Data Service). Musíte mít toto připojení, chcete-li vytvořit a publikovat soubory rozlehlé sítě.
 • Soubor projektu, který se pokoušíte publikovat, byl vytvořen pomocí aplikace Microsoft Project 2000. Verze sady Microsoft Project Server je však konfigurován tak, aby pouze soubory, které byly vytvořeny pomocí aplikace Microsoft Project Professional 2002 nebo novější mohou být publikovány na serveru Microsoft Project.
 • Je pravděpodobně není připojen k serveru Microsoft Project.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Uložit soubor projektu jako .published souboru

Soubor aplikace Project uložit jako soubor .published. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:

Poznámka: Tato metoda změní soubor MPP aplikace Microsoft Project 2000 .published soubor aplikace Microsoft Project Professional.
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Project Professional.
 2. Otevřete soubor MPP aplikace Microsoft Project 2000.
 3. V nabídce soubor příkaz Uložit jako.
 4. Uložte soubor jako soubor .published.

Metoda 2: Import soubor projektu na Project Server

Existující soubor projektu importovat do serveru. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:
 1. Přihlaste se k serveru Microsoft Project Server.

  Poznámka: Musí mít alespoň oprávnění vedoucího projektu.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti organizace.
 3. Klepněte na tlačítko Importovat projekt do projektu organizace.
 4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem souboru MPP aplikace Microsoft Project 2000 změnit na .published soubor aplikace Microsoft Project Professional.

Metoda 3: Změňte publikování omezení

Změnit omezení pro publikování. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:
 1. Přihlášení k serveru Microsoft Project Server jako správce.
 2. V nabídce Správa klepněte na funkce Správa organizace.
 3. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit pouze aplikace Microsoft Project Professional publikovat server.
 4. Uložte změny.

Metoda 4: Připojení k serveru Microsoft Office Project

Přihlaste se k aplikaci Microsoft Project Professional a potom připojit k serveru. Chcete-li tak učinit, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Project Professional.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti organizace.
 3. Klepněte na tlačítko účty aplikace Microsoft Project.
 4. Vytvoření profilu pro účet, již existuje na serveru a přesvědčte se, zda účet má alespoň oprávnění vedoucího projektu.
  1. Zadejte název účtu.
  2. Zadejte aktuální adresu URL pro Microsoft Project Server.
  3. Vyberte typ účtu, který má být použito ověřování. Je-li účet serveru Microsoft Project ověřen, přihlaste se k serveru Microsoft Project pod uživatelským jménem a heslem účtu uživatele Aplikace Microsoft Project Web Access.
  4. Pokud je zaškrtávací políčko Automaticky zjišťovat stav připojení, nastavit nový účet jako výchozí. V opačném případě stav připojení automaticky vybere profilu při přihlášení k serveru.
Při přihlášení k serveru později, budete mít připojení k serveru a potom můžete publikovat projektů organizace.
prj2000 prj2002 prjpro2002

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 823618 - Poslední kontrola: 01/17/2015 15:53:23 - Revize: 2.4

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbformat kberrmsg kbprb KB823618 KbMtcs
Váš názor