Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyba: "Vytvoření nový dokument Microsoft Office" chybové zprávy Chyba použití automatizace vytvořit Visual Studio Tools pro systém Microsoft Office Project

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:823991
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Automatizace Microsoft Office použít k sestavení Visual Studio Tools pro projekt sady Microsoft Office, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba při vytváření nového dokumentu Microsoft Office
Po zobrazí tato chybová zpráva může také zobrazit následující chybová zpráva:
Vlastnosti dokumentu nastavení chyba
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o chybu v produktech společnosti uvedených na začátku tohoto článku.
Další informace

Kroky pro reprodukci tohoto chování

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt.
 3. V části typy projektu klepněte na položku Projekty jazyka, klepněte v části šablonyAplikace konzoly a klepněte na tlačítko OK.
 4. Sub Main (Změna libovolné cesty jako vhodné pro váš počítač) přidejte následující kód:
   Dim objDte As Object, params(6) As ObjectobjDte = System.Activator.CreateInstance( _  System.Type.GetTypeFromProgID("VisualStudio.DTE.7.1"))'Create a new project, not add item or subprojectparams(0) = "{0F90E1D0-4999-11D1-B6D1-00A0C90F2744}"params(1) = "ProjectName"   ' project nameparams(2) = "C:\ProjectName"  ' Local directoryparams(3) = ""params(4) = False       ' Create a new solutionparams(5) = ""         ' Solution nameparams(6) = True        ' SilentobjDte.MainWindow.Visible = TrueobjDte.LaunchWizard( _  "C:\Program Files\Visual Studio Tools for Office\OfficeProject\OfficeProjects\VB\VBXls.vsz", _  params)
 5. Stisknutím klávesy F5 sestavit a spustit aplikace konzoly.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 823991 - Poslední kontrola: 01/17/2015 17:08:47 - Revize: 3.3

Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbofficedev kbinterop kberrmsg kbbug kbautomation kbnofix KB823991 KbMtcs
Váš názor