Postupy: Změna název sestavení nebo Namespace sestavení systému Office spravované kód rozšíření

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:824003
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento podrobný článek popisuje, jak změnit název sestavení nebo jak změnit obor názvů sestavení pro spravovaný kód rozšíření, které vytvoříte pomocí sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Změnit název vaší sestavení nebo obor názvů vašeho sestavení, upravit vlastnosti projektu Office a znovu sestavit sestavení.

Místo toho pokusu změnit název sestavení v Průzkumníkovi Windows přejmenováním souboru sestavení nebo nezměníte atribut Integrace Office po změnit vlastnost Namespace kořenové v projektu, můžete obdržet následující chybová zpráva při rozšíření spravovaný kód načten v aplikaci Word nebo v aplikaci Microsoft Excel:
<Název sestavení > sestavení nebyl nalezen v. \<assembly umístění > \ nebo nelze načíst. Přesto upravit a uložit dokument. Další pomoc se obraťte na správce nebo autora tohoto dokumentu.
back to the top

Název sestavení nebo obor názvů sestavení pro spravovaný kód rozšíření správně změnit, postupujte takto:

Změnit název sestavení

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET 2003 a otevřete Office projektu.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na položku Průzkumník řešení.
 3. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši projektu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. V seznamu Běžné vlastnosti klepněte na položku Obecný.
 5. Zadejte nový název pro vaše sestavení v poli Název sestavení a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. V nabídce vytvořit klepněte na tlačítko Sestavit řešení.
back to the top

Změnit Namespace sestavení

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET 2003 a otevřete Office projektu.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na položku Průzkumník řešení.
 3. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši projektu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. V seznamu Běžné vlastnosti klepněte na položku Obecný.
 5. Zadejte nový obor názvů pro sestavení do pole Kořenový obor názvů a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Vyhledejte sestavení: System.ComponentModel.DescriptionAttribute atribut v modulu kódu ThisWorkbook nebo modulu kódu ThisDocument.

  Toto je atribut integrace Office.
 7. Změnit atribut Integrace Office tak, aby odrážel nový obor názvů.

  Například pokud s názvem názvů MyNamespace atribut Integrace Office v modulu kódu se zobrazí následující:
  <Assembly: System.ComponentModel.DescriptionAttribute( _  "OfficeStartupClass, Version=1.0, Class=MyNamespace.OfficeCodeBehind")>
 8. V nabídce vytvořit klepněte na tlačítko Sestavit řešení.
back to the top
Odkazy
Další informace o udělení oprávnění složek a sestavení a o řešení potíží v sadě Office běhu naleznete v dokumentaci pro Visual Studio Tools pro sady Microsoft Office.

back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 824003 - Poslední kontrola: 12/08/2015 03:36:13 - Revize: 1.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbpia kbhowtomaster KB824003 KbMtcs
Váš názor