Poradce při potížích s instalací rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Poznámka: Tyto informace se nevztahují na řešení potíží s instalací rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 v systému Microsoft Windows Server 2003.Další informace o řešení potíží s instalací rozhraní .NET Framework 1.1 v systému Windows Server 2003 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
830646 Poradce při potížích s instalací rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 v systému Microsoft Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru pro případ, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek obsahuje podrobný popis řešení potíží s instalací rozhraní .NET Framework 1.1.

Není-li Instalační služba systému Windows správně registrována v registru systému Windows, instalační program rozhraní .NET Framework 1.1 nemůže získat přístup k některým součástem Instalační služby systému Windows. Tento článek popisuje postup, jak odstranit tento problém zrušením registrace a novou registrací Instalační služby systému Windows.

Rozhraní .NET Framework 1.1 nelze vždy úplně odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Tento článek popisuje postup, jak odstranit tento problém – ručním odebráním rozhraní .NET Framework 1.1 z počítače a jeho novou instalací, nebo opravou rozhraní .NET Framework 1.1.

Požadavky

Tento článek předpokládá znalost následujících témat:
 • rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1,
 • editor registru,
 • Instalační služba systému Windows.

Následující seznam obsahuje doporučený hardware, software, síťovou infrastrukturu a požadované aktualizace Service Pack:
 • systém Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP,
 • rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1.

Zrušení registrace a nová registrace Instalační služby systému Windows

 1. Zrušení registrace Instalační služby systému Windows:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msiexec /unregister a klepněte na tlačítko OK.
 2. Nová registrace Instalační služby systému Windows:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msiexec /regserver a klepněte na tlačítko OK.

Ruční odebrání a nová instalace rozhraní .NET Framework 1.1

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Odebrání rozhraní .NET Framework 1.1 z mezipaměti Instalační služby systému Windows. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz Installer a klepněte na tlačítko OK.
  3. V nabídce Zobrazit Instalační služby systému Windows klepněte na příkaz Podrobnosti.
  4. V závislosti na operačním systému proveďte jednu z následujících akcí:
   • V systému Windows XP klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce Název a potom na možnost Komentáře.
   • V systému Windows 2000 klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce Název a potom na možnost Komentář.
  5. Klepněte pravým tlačítkem na soubor v mezipaměti Instalační služby systému Windows s komentářem Microsoft .NET Framework 1.1 RTL x86 enu a vyberte možnost Odinstalovat.
  6. Po dokončení odinstalace ukončete Instalační službu.
 2. Ručně odstraňte existující soubory a složky z počítače. V závislosti na aktuálních podmínkách rozhraní .NET Framework nemusí tento soubor a složka existovat. Chcete-li odstranit soubor a složku, postupujte podle následujících kroků:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz system32 a potom klepněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky System32.
  3. Vyhledejte složku URTTemp a odstraňte ji.
  4. Vyhledejte soubor mscoree.dll a odstraňte jej.

   Poznámka: Je-li v počítači nainstalováno také rozhraní .NET Framework 1.0 a nechcete znovu instalovat rozhraní .NET Framework 1.1, je třeba rozhraní .NET Framework 1.0 opravit. Další informace naleznete v části Oprava rozhraní .NET Framework.
  5. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  6. Do pole Otevřít zadejte příkaz Microsoft.NET a potom klepněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky Microsoft.NET.
  7. Ve složce Microsoft.NET poklepejte na složku Framework.
  8. Ve složce Framework odstraňte složku v1.1.4322.
  9. Zavřete složku Framework.
 3. Ručně odstraňte příslušné klíče registru. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepnutím na tlačítko OK spusťte Editor registru.
  3. V Editoru registru vyhledejte a odstraňte následující klíče registru (všechny klíče registru nemusí být přítomné):
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
  4. Ukončete Editor registru.
 4. Odstraňte z registru všechny informace o Instalační službě systému Windows pomocí nástroje Msizap.exe. Nástroj Msizap.exe je obsažen v sadě Microsoft Windows Installer Software Development Kit (SDK). Chcete-li stáhnout sadu Windows Installer SDK, navštivte následující web společnosti Microsoft:Chcete-li z registru odstranit všechny informace o Instalační službě systému Windows, postupujte podle následujících kroků:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  3. Použijte příkazový řádek k vyhledání adresáře, který obsahuje nástroj Msizap.exe, a spusťte následující příkaz:
   Msizap TP {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
  4. Restartujte počítač.
 5. Vymažte obsah složky Temp. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz %Temp% a potom klepněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky Temp.
  3. Ve složce Temp klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše.
  4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Odstranit.

   Poznámka: Ze složky Temp odstraňte co nejvíce souborů a složek.
 6. Zakažte všechny antivirové programy a brány firewall nainstalované v počítači. Pomocí Nástroje pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) proveďte čisté spuštění počítače a potom zakažte všechny nepotřebné služby. Pomocí nástroje Msconfig.exe v diagnostickém režimu znovu povolte Instalační službu systému Windows na kartě Služby. Nástroj Msconfig spusťte podle následujícího postupu:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Zadejte příkaz MSconfig a klepněte na tlačítko OK.
 7. Nainstalujte rozhraní .NET Framework 1.1. Chcete-li stáhnout rozhraní .NET Framework 1.1, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Je-li v počítači nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0 a nechcete znovu instalovat rozhraní .NET Framework 1.1, je třeba rozhraní .NET Framework 1.0 opravit, aby byly nahrazeny soubor Mscoree.dll a složka URTTemp.

Oprava rozhraní .NET Framework

Následujícími třemi způsoby lze opravit rozhraní .NET Framework.

Oprava rozhraní .NET Framework 1.1 pomocí souboru v mezipaměti Instalační služby systému Windows

Chcete-li opravit rozhraní .NET Framework 1.1 pomocí souboru v mezipaměti Instalační služby systému Windows, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz Installer a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Zobrazit Instalační služby systému Windows klepněte na příkaz Podrobnosti.
 4. V závislosti na operačním systému proveďte jednu z následujících akcí:
  • V systému Windows XP klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce Název a potom na možnost Komentáře.
  • V systému Windows 2000 klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce Název a potom na možnost Komentář.
 5. Klepněte pravým tlačítkem na soubor v mezipaměti Instalační služby systému Windows s komentářem Microsoft .NET Framework 1.1 RTL x86 enu a vyberte možnost Opravit.
 6. Po dokončení opravy ukončete Instalační službu.

Oprava rozhraní .NET Framework 1.1 pomocí příkazového řádku

Chcete-li opravit rozhraní .NET Framework 1.1 pomocí příkazového řádku, postupujte podle následujících kroků:
 1. Vyhledejte soubor Dotnetfx.exe, pomocí kterého bylo nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1. Použijte některý z následujících postupů:
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.1 nainstalováno z disku CD nebo DVD, vložte instalační disk do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.1 nainstalováno z pevného disku, stáhněte instalační program rozhraní .NET Framework 1.1 na pevný disk.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.1 nainstalováno ze síťové jednotky, znovu ji připojte.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:
  %cesta%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
  Poznámka:%cesta% je zástupný symbol pro cestu k souboru Dotnetfx.exe vyhledanou v kroku 1.

Oprava rozhraní .NET Framework 1.0 pomocí příkazového řádku

Chcete-li opravit rozhraní .NET Framework 1.0 pomocí příkazového řádku, postupujte podle následujících kroků:
 1. Vyhledejte soubor Dotnetfx.exe, pomocí kterého bylo nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0. Použijte některý z následujících postupů:
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.0 nainstalováno z disku CD nebo DVD, vložte instalační disk do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.0 nainstalováno z pevného disku, stáhněte instalační program rozhraní .NET Framework 1.0 na pevný disk.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 1.0 nainstalováno ze síťové jednotky, znovu ji připojte.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 4. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:
  %cesta%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
  Poznámka:%cesta% je zástupný symbol pro cestu k souboru Dotnetfx.exe vyhledanou v kroku 1.
Odkazy
Další informace najdete na následujících webech společnosti Microsoft:
Editor registru
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Instalační služba systému Windows
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

Nejčastější dotazy
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

Správa verzí, kompatibilita a souběžné spuštění v rozhraní .NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx
Ruční odinstalace
Vlastnosti

ID článku: 824643 - Poslední kontrola: 12/08/2015 03:49:51 - Revize: 2.8

Microsoft .NET Framework 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbtshoot kbregistry kbpdwizard kbsoftwaredist kbappsetup kbsetup kbsyssettings kbdeployment KB824643
Váš názor