Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Souhrn
Tento článek popisuje standardní terminologii pro aktualizace softwaru v rámci služeb Windows Update a Microsoft Update.
Další informace
Společnost Microsoft využívá následující standardní terminologii popisu aktualizací softwaru:
 • Důležitá aktualizace

  Definice: Veřejně vydaná oprava určitého problému řešící kritickou chybu, která se netýká zabezpečení.
 • Aktualizace definic

  Definice: Veřejně vydaná a častá aktualizace softwaru, která obsahuje dodatky k databázi definic daného produktu. Databáze definic jsou často využívány k detekci objektů se speciálními atributy, jako je škodlivý kód, weby útoku phishing nebo nevyžádaná pošta.
 • Ovladač

  Definice: Software, který řídí vstup a výstup určitého zařízení.
 • Balíček funkcí

  Definice: Nové funkce produktu, které se nejprve distribuují mimo kontext určité verze produktu a bývají obvykle součástí následující úplné verze produktu.
 • Aktualizace zabezpečení

  Definice: Veřejně vydaná oprava chyby určitého produktu, která se týká zabezpečení. Chyby zabezpečení jsou hodnoceny podle závažnosti. Hodnocení závažnosti je uvedeno v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft jako kritické, důležité, střední nebo nízké.

  Další informace: Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft si mohou zákazníci stáhnout a jsou k dispozici společně se dvěma dokumenty: bulletin zabezpečení a článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Další informace o formátu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824689 Popis formátu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft
 • Aktualizace Service Pack

  Definice: Testovaná, kumulativní sada všech oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých a ostatních aktualizací. Aktualizace Service Pack mohou navíc obsahovat další opravy potíží, které byly zjištěny interně po vydání produktu. Aktualizace Service Pack mohou rovněž obsahovat omezený počet změn návrhu nebo funkcí, které si vyžádali zákazníci.
 • Nástroj

  Definice: Program nebo funkce usnadňující provedení úkolu nebo sady úkolů.
 • Aktualizace

  Definice: Veřejně vydaná oprava určitého problému. Aktualizace řeší chybu, která není kritická a netýká se zabezpečení.
 • Kumulativní aktualizace

  Definice: Testovaná kumulativní sada oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých aktualizací a dalších aktualizací, které jsou v zájmu snadného nasazení zabaleny do jednoho celku. Kumulativní aktualizace se obecně zaměřuje na určitou oblast, jako je zabezpečení, případně na součást produktu, například na Internetovou informační službu (IIS).
Odkazy
Další informace o způsobu, jímž společnost Microsoft opravuje software po jeho vydání, naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:
Vlastnosti

ID článku: 824684 - Poslední kontrola: 11/29/2013 22:00:00 - Revize: 7.0


 • kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684
Váš názor