Popis opravy zabezpečení aplikace Word 2002: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 2000 naleznete pod číslem 824936.

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 97 a Word 98 v systému Microsoft Windows 98 Japanese Edition naleznete pod číslem 827647.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 2002. Tato aktualizace obsahuje řešení chyby aplikace Word 2002, která umožňuje automatické spuštění nepodepsaných maker ve speciálně vytvořených dokumentech bez ohledu na nastavení úrovně zabezpečení maker uživatele. Tato aktualizace aplikace Word 2002 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje způsob stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows.
 • Aktualizace Service Pack 2 (SP2) sady Microsoft Office XP

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci SP2 sady Office XP.
 • Další informace týkající se postupu při instalaci aktualizace Office XP Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Service Pack 2

Aktualizace klienta

Pokud jste aplikaci Word nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Update automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

  nebo
 • Podle kroků popsaných v tomto článku nainstalujte pouze opravu zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934

Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček OfficeXP-KB824934-Client-Csy.exe

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Po klepnutí na odkaz umožňující stažení aktualizace postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor OfficeXP-kb824934-client-csy.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor OfficeXP-kb824934-client-csy.exe.
 3. Po zobrazení dotazu, zda chcete aktualizaci nainstalovat, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office XP a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po dokončení instalace nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k instalaci použité před instalací aktualizace, bude nutné odebrat sadu Office XP a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste sadu Office XP nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí aktualizace pro správce a nasadit tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček OfficeXP-KB824934-Fullfile-Csy.exe

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Jste-li správcem serveru, postupujte po klepnutí na odkaz umožňující stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor OfficeXP-kb824934-fullfile-csy.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor OfficeXP-kb824934-fullfile-csy.exe.
 3. Po zobrazení dotazu, zda chcete aktualizaci nainstalovat, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu c:\KB824934 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení dotazu, zda chcete vytvořit novou složku, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p C:\KB824934\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace sady Office XP pro správce (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro sadu Office XP (například Data1.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správce.

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace pro správce sady Office XP a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu,
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace sady Office XP pro správce (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro sadu Office XP (například Data1.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít možnost REINSTALL=ALL nebo nainstalovat následující funkci:
  • WORDFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 Instalace veřejné aktualizace do instalací sady Office XP pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Také si můžete přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit. Za tímto účelem navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Název souboru  Verze ------------------------ Winword.exe 10.0.5522.0
Chcete-li zjistit verzi aplikace Word 2002, která je nainstalována ve vašem počítači, postupujte podle těchto kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, dokončete postup podle dokumentace k příslušnému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte řetězec Winword.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Winword.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistíte verzi aplikace Word, která je nainstalována v počítači.
Další informace o zjištění verze aplikace Word 2002 v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934 v počítači již nainstalována, zobrazí se při její instalaci následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows

Instalace aktualizace popsané v tomto článku vyžaduje Instalační službu systému Windows 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v systému Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (Tyto články mohou obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).):

320902 WD2002: Po vytvoření přehledu změn se v dokumentu znovu zobrazí odstraněný text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327667 Oprava aplikace Word 2002: Funkce IOleObject::DoVerb vrací při otevření některých dokumentů chybu RPC_E_SERVERFAULT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330300 WD2002: Chybová zpráva 4198 při zavření objektu tabulky aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326041 WD2002: Při vytváření dokumentu aplikace Word obsahujícího rámeček nelze vybrat rámeček nebo text v rámečku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325620 WD2002: Dokument s vloženým objektem zobrazuje výzvu k uložení po nastavení vlastnosti Uloženo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292097 WD2002: Po klepnutí na obrázek obsahující hypertextový odkaz není provedena žádná akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328474 WD2002: Jednostránková šablona se otevře jako šablona se dvěma stránkami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325527 WD2002: Po vypnutí bublin je dokument vytištěn se širokým pravým okrajem a malým textem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331945 WD2002: Událost BeforeClose se nespustí, je-li zrušeno zaškrtnutí políčka Okna na hlavním panelu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331941 WD2002: Nastavení vlastnosti DeletedTextMark při vypnutých bublinách revize způsobí nesprávné formátování dokumentu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329040 PPT2002: Automatické tvary se nezobrazí, jestliže do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint vložíte tabulku aplikace Microsoft Word obsahující automatické tvary (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
332114 WD2002: Změna písem v textových polích formuláře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331899 WD2002: Otočený text v tabulce není vytištěn otočený podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810162 WD2002: Po spuštění se nezobrazí podokno úloh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292158 WD2002: Všechna čísla stránek dokumentu jsou neočekávaně změněna na hodnotu 0 (nula) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329815 WD2002: Po vrácení dokumentu se změnami se makra AutoOpen nebo Document_open nespustí podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328092 WD2002: Vložené tabulky nejsou po novém otevření dokumentu zarovnány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329587 WD2002: Tiskárna ignoruje vlastní nastavení N stránek v aplikaci Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
316270 WD2000: Chybová zpráva Neznámý znak nebo nulový výsledek, jestliže pole obsahuje znak E nebo N (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328232 WD2002: Při pokusu o úpravy složité tabulky dochází k chybě
292174 WD2002: Chybová zpráva: Formátování tohoto dokumentu je příliš složité. Uložte nyní celý dokument. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329280 Při použití funkce Sledování změn je vytištěn text, který byl odstraněn nebo označen jako skrytý (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328683 WD2002: Při použití metody VBA SaveAs dojde ke ztrátě nebo skrytí textu v dokumentu aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331325 OPRAVA: V aplikaci Word 2002 může dojít k přerušení vstupu z klávesnice v systémech Windows 98 a Windows ME, je-li spuštěn klient usnadnění přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328100 WD2002: Při otevření dokumentu se zobrazí chybová zpráva Název dokumentu nebo cesty je chybný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
235678 WD2002: Chybová zpráva Průvodce vytvářením žádostí (Legal Pleading Wizard): Položku projektu nelze kopírovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327043 WD2002: Aplikace Word neřadí sloupce správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811946 Aplikace Outlook přestane reagovat (zablokuje se) při odesílání odpovědi na e-mailovou zprávu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811930 WD2002: Aplikace Word se při kopírování a vkládání částí dokumentu ukončuje
328707 WD2002: Po otevření dokumentu aplikace Word 2002 dojde k posunutí tabulek v záhlaví a zápatí doprava (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327871 WD2002: Funkce Porovnat a sloučit dokumenty zobrazuje nepřesné změny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812637 WD2002: Při otevření dokumentu aplikace Word 97 v aplikaci Word 2002 není zachována nastavená vlastnost NumberPosition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328528 WD2002: V jiné než anglické verzi je graf aplikace Excel vložen jako objekt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329976 WD2002: Jednostránkové tabulky jsou rozšířeny na dvě stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290981 WD2002: Při otevření textového souboru se zobrazí dialogové okno File Conversion Encoding (Kódování převodu souboru) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327579 WD2002: V dokumentu hromadné korespondence propojeném s externím zdrojem dat se měsíc a den nezobrazují v očekávaném pořadí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330432 WD2002: U textu vloženého do nového dokumentu dochází ke ztrátě číslování odstavců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324328 WD2002: Po zavření dokumentu aplikace Word, který byl otevřen ve webovém prohlížeči, se zobrazuje výzva k zadání hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810361 OPRAVA: Odkaz v neformátovaném textu způsobuje chybu při vložení nebo aktualizaci v tabulce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814482 WD2002: Po odstranění textu poznámky pod čarou umístí funkce Sledování změn bublinu na nesprávné místo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814407 WD2002: Při zrušení uložení dokumentu, který obsahuje sledované změny nebo komentáře, je vytvořen nepravdivý záznam v systému správy dokumentů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815006 WD2002: Metoda VBA Find.Execute ReplaceAll nevrací původní výběr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329808 WD2002: Po zavření a uložení dokumentu pomocí tlačítka Zavřít se objekty aplikace Word změní na grafiku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814137 WD2002: Po zadání znaku v editoru IME jiného dodavatele se změní písmo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814507 WD2002: Při použití vlastního programu se obrázky v dokumentu otevřeném na disketě nebo síťové jednotce změní na červený křížek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
286864 WD2002: Na panelu nástrojů Web nelze procházet vpřed a zpět (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331492 WD2002: Objekt listu aplikace Excel s barevným textem je vytištěn černě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813815 WD2002: Podmíněné pole odkazující na položky automatického textu není poprvé úplně aktualizováno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815621 WD2002: Vlastní panel nástrojů v šabloně způsobuje chybu při ukončení aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814673 WD2002: Na vloženém listu aplikace Microsoft Excel chybí řádky nebo sloupce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327037 WD2000: Listy aplikace Excel s odkazy na záložky aplikace Word nemusí být aktualizovány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816476 WD2002: Změna písem v textových polích formuláře vložených jako automatický text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816478 WD2002: Více kopií stejného stylu seznamu v podokně Formátování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813816 WD2002: Po odstranění textu záhlaví zůstane v záhlaví znak odstavce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815621 WD2002: Vlastní panel nástrojů v šabloně způsobuje chybu při ukončení aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329809 WD2002: Při použití serveru proxy se základním ověřováním se nespustí služby pro překlad (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330575 WD2002: Italština: Po zrušení akce úprav, při níž bylo automaticky rozděleno slovo, se může změnit počet řádků na stránce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818052 WD2002: Při tisku z objektu dialogu wdDialogFilePrint ignoruje aplikace Word nastavení počtu stránek na list (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815193 WD2000: Pro položku rejstříku je uveden jen jeden výskyt v rejstříku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818328 WD2002: Text obtékající tabulku se zápisem zprava doleva se ve vytištěném dokumentu zobrazí pod tabulkou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308937 CHYBA: Při volání funkce IPrint::Print vrátí aplikace Word 2002 chybu, přestože je dokument vytištěn (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818791 WD2002: Soubory RTF se otevírají a posouvají pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813817 WD2000: Vložené záložky v dokumentu RTF se při otevření dokumentu změní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820734 WD2002: V zahrnutém souboru, který obsahuje sloučená pole, nejsou v hromadné korespondenci potlačeny prázdné řádky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822528 WD2002: Při posouvání dokumentu se ovládací prvky vrací do režimu návrhu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822891 WD2002: Po otevření dokumentu aplikace Word 2000 v aplikaci Word 2002 se změní velikost tvarů obsahujících text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821526 V aplikaci Word 2002 dochází k chybě při tisku dokumentu na pozadí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822847 WD2002: Při otevření dokumentu se zobrazí chybová zpráva V aplikaci Word došlo k problému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823200 WD2002: Pole křížových odkazů v porovnávaném dokumentu zobrazují nulovou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290981 WD2002: Při otevření textového souboru se zobrazí dialogové okno File Conversion Encoding (Kódování převodu souboru) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293005 OL2002: V seznamu naposledy použitých položek se zobrazují přílohy aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823476 Nelze uložit změny do dokumentu aplikace Word sdíleného v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823154 Po přidání záložky k několika polím ListNum se všechny křížové odkazy zobrazují stejně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934 umožňuje opravu problémů uvedených v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS03-035. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Chyba v aplikaci Microsoft Word může umožnit automatické spuštění maker


Oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB824934 řeší následující problémy, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base popsány.

WD2002: Aplikace Word nemůže v rámci jedné relace provést druhou hromadnou korespondenci

Jestliže aplikaci Word používáte jako rozhraní systému správy dokumentů a pokusíte se provést více operací hromadné korespondence, můžete sloučit záznamy z textového zdroje dat pouze jednou. Další sloučení záznamů není v rámci stejné relace možné.

Pole INCLUDETEXT v dokumentu aplikace Word odeslaném e-mailem může zahrnovat text z jiného souboru

Pokud používáte aplikaci Word jako editor e-mailu a vrátíte e-mailem dokument aplikace Word obsahující pole INCLUDETEXT, může vrácený dokument aplikace Word zahrnovat obsah jiného souboru v počítači.

Začátek odstavce je přetištěný

Tisknete-li dokument se zapnutou funkcí Automatické dělení slov, může být konec posledního odstavce vytištěn přes začátek odstavce.

WD2002: Funkce Hromadná korespondence nesloučí všechny znaky ve zdroji dat

Při použití funkce Hromadná korespondence v aplikaci Word 2002 může dojít ke ztrátě některých znaků s diakritikou nebo k jejich nahrazení mezerou, například kódem znaku 0172 (pevná mezera).

WD2002: Po opakování akce stisknutím kláves CTRL+Y nejsou změny použity, jestliže je poslední změnou změna písma (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Chcete-li opakovat akci v aplikaci Word 2002 stisknutím kombinace kláves CTRL+Y, není změna u vybraného řádku textu použita, pokud je poslední změnou změna písma nebo změna velikosti písma.

Aplikace Word přestane reagovat, jestliže vložíte výběr ve formátu RTF do jiných aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud zkopírujete rozsáhlý vybraný text a vložíte jej do jiné aplikace ve formátu RTF, může aplikace Word přestat reagovat.

WD2000: Při pokusu o zavření otevřených zpráv se zobrazuje chybová zpráva

Jestliže je otevřeno několik zpráv ze souboru osobních složek (PST) v aplikaci Outlook 2000 a používáte aplikaci Word jako editor e-mailu, zobrazí se následující chybová zpráva a aplikace Word 2000 nebo Outlook 2000 mohou přestat reagovat, pokusíte-li se zavřít jednotlivé otevřené zprávy klepnutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu zprávy:
Není dostatek paměti. Word nemůže zobrazit požadované písmo.

Při opakování akcí v kolekci odstavců dokumentu hromadné korespondence pracuje aplikace Word pomalu

Rutina v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) aplikace Word 2002 určená k procházení kolekce odstavců dokumentu probíhá velmi pomalu, jestliže je k dokumentu připojen zdroj dat hromadné korespondence.

Dokument aplikace Word otevřený v aplikaci Microsoft Internet Explorer se může neočekávaně zavřít (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Po klepnutí na tlačítko Zpět v aplikaci Internet Explorer může být aplikace Word neočekávaně ukončena. K těmto potížím může dojít, pokud dokument aplikace Word 2002 otevřený v aplikaci Internet Explorer obsahuje ovládací prvky ActiveX (textová pole).

Dlouhé komentáře mohou být zkráceny nebo se v tipech nezobrazují celé

Po umístění ukazatele myši na komentář v dokumentu aplikace Microsoft Word může dojít k některým z následujících potíží:
 • V tipu komentáře se může zobrazit část komentáře.
 • Komentář se nezobrazí v tipu komentáře.

Spuštění tabulky adresáře hromadné korespondence způsobuje poškození tabulky

Při spuštění tabulky adresáře hromadné korespondence pomocí textového souboru může dojít k poškození tabulky, pokud zdroj dat obsahuje návrat na začátek řádku.

Hypertextové odkazy vložené do e-mailové zprávy ve formátu RTF vypadají jako sloučené

Jestliže používáte aplikaci Microsoft Word jako editor e-mailu v aplikaci Microsoft Outlook a vložíte do e-mailové zprávy ve formátu RTF více příloh jako hypertextové odkazy, nejsou přílohy (hypertextové odkazy) zobrazeny odděleně. Hypertextové odkazy vypadají jako sloučené.

Při tisku dokumentu obsahujícího pole NUMPAGES není pole NUMPAGES aktualizováno a výsledky pole nemusí být vytištěny se správnou hodnotou. K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • Je aktivována možnost Aktualizovat pole na kartě Tisk (v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti).
 • Záhlaví dokumentu obsahuje pole INCLUDEPICTURE, EMBED nebo LINK.
 • Pole INCLUDEPICTURE, EMBED nebo LINK je vloženo do textu.
 • Odstraníte text a snížíte tím počet stran dokumentu; potom dokument vytisknete.

Při sloučení s kontakty aplikace Microsoft Outlook chybí PSČ

Použijete-li kontakty aplikace Outlook jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci, nemusí být při použití sloučeného pole bloku adresy sloučeno PSČ.
Vlastnosti

ID článku: 824934 - Poslední kontrola: 02/14/2014 02:08:40 - Revize: 6.4

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Váš názor