Přehled opravy zabezpečení aplikace Word 2000: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Informace určené pro aplikaci Microsoft Word 2002 naleznete v článku 824934.

Informace určené pro aplikaci Microsoft Word 97 a Word 98 v systému Microsoft Windows 98 Japanese Edition naleznete v článku 827647.
Souhrn
Společnost Microsoft nabízí aktualizaci aplikace Microsoft Word 2000. Tato aktualizace umožňuje odstranění chyby v aplikaci Word 2000, která by mohla povolit automatické spuštění nepodepsaných maker ve speciálně vytvořených dokumentech bez ohledu na nastavení úrovně zabezpečení maker zadaného uživatelem. Kromě toho obsahuje aktualizace také další opravy. Popis těchto oprav naleznete v části Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny uvedené níže v tomto článku. Tato aktualizace aplikace Word 2000 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje způsob stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2,0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2,0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows uvedené níže v tomto článku.
 • Aktualizace Service Pack 3 (SP3) pro sadu Microsoft Office 2000

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci SP3 pro sadu Office 2000.

  Další informace o aktualizaci SP3 sady Office 2000 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Přehled aktualizace Office 2000 Service Pack 3

Aktualizace klienta

Pokud jste nainstalovali aplikaci Word z disku CD-ROM, máte k dispozici následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

  nebo
 • Nainstalujte samostatnou opravu zabezpečení pro aplikaci Word 2000: KB824936 podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček Office2000-KB824936-Client-enu.exe. Datum vydání: 3. září 2003

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.
Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb824936-client-enu.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor office2000-kb824936-client-enu.exe.
 3. Při zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office 2000 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalovaní nelze aktualizaci odinstalovat. Pokud byste se chtěli vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné sadu Office 2000 odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali sadu Office 2000 ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout balíček Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe. Datum vydání: 3. září 2003

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.
Pokud jste správce serveru, postupujte po klepnutí na odkaz umožňující stažení aktualizace podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor office2000-kb824936-fullfile-enu.exe.
 3. Při zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte hodnotu c:\KB824936 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření složky klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud znáte postup pro aktualizaci instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI/p C:\KB824936\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office 2000 (například Data1.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správce (například soubor WINWORDff.msp).

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogového okna Instalace pro správu sady Office 2000 a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office 2000 (například Data1.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  • WORDFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských pracovních stanic najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Také si můžete přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit. Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Název souboru  Verze ----------------------- Winword.exe 9.0.0.7924
Pokud chcete určit verzi aplikace Word 2000, která je nainstalována ve vašem počítači, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud používáte odlišnou verzi, postupujte podle dokumentace k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Winword.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Winword.exe a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze je uvedena verze aplikace Word nainstalovaná v počítači.
Další informace popisující způsob, jakým lze určit verzi aplikace Word 2000 v počítači, získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Jak určit verzi aplikace sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 již v počítači nainstalována, zobrazí se při instalaci opravy zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci. (This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné použít Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systém Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 odstraňuje problém popsaný v následujícím balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3:
822859Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 16. června 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Oprava zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 také řeší problémy popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

319788 WD2000: Dokumenty obsahující větší množství sekvenčních polí se otevírají pomaleji (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325619 WD2000: Dokument s vloženým objektem zobrazuje výzvu k uložení i po nastavení vlastnosti Uloženo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329913 WD2000: Při otevření dokumentu aplikace Word 97 v aplikaci Word 2000 není zachována nastavená vlastnost NumberPosition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329810 WD2000: Šablony obsahující ovládací prvky ActiveX jsou poškozené(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324303 WD2000: Při úpravě tabulky rozložené na několika stránkách přestává aplikace Word reagovat
321206 WD2000: Při tisku dokumentu jsou kolem hypertextových odkazů přidány nadbytečné řádky
324304 WD2000: Tabulka rozložená na několika stránkách obsahuje v zobrazení Rozvržení při tisku opakující se řádky
328709 Při odeslání chráněného formuláře přestává aplikace Word 2000 reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327037 WD2000: Tabulky aplikace Excel s odkazy na záložky aplikace Word nemusí být aktualizovány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329525 WD2000: V aplikaci Word vznikají problémy s řádky vytvořenými opakovanými nealfanumerickými znaky po zarážce tabulátoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810863 WD2000: Po zobrazení záhlaví a zápatí nelze zobrazit tabulku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812123 WD2000: Aplikace Word je po vložení webových stránek do dokumentů okamžitě ukončena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817432 WD2000: Při tisku z objektu dialogu wdDialogFilePrint ignoruje aplikace Word nastavení počtu stránek na list (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813549 WD2000: Hromadná korespondence: Speciální znaky ve zdroji dat nebyly sloučeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814508 WD2000: Při opakovaném zrušení seskupení obrázku a vrácení akce zrušení seskupení se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815193 WD2000: Pro položku rejstříku je uveden jen jeden výskyt v rejstříku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814038 WD2000: Při tisku jsou tabulky v dokumentu aplikace Word 97 špatně zarovnané (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813817 WD2000: Vložené záložky v dokumentu RTF se při otevření dokumentu změní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815681 WD2000: Při uložení změn v dokumentu přestane aplikace Word a Lotus Notes reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814917 WD2000: Při opakovaném klepnutí na buňku v tabulce se zobrazí chybové hlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817140 WD2000: Při otevření textového souboru se zobrazí dialogové okno File Conversion Encoding (Kódování převodu souboru) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821474 WD2000: V japonské verzi aplikace Word 2000 se datum zadané do pole Formát textu po stisknutí klávesy TAB změní na jiné datum (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822114 WD2000: Při kopírování a vložení jednoho znaku textu může být aplikace Word neočekávaně ukončena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Oprava zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 umožňuje opravu problémů uvedených v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS03-035. Další informace naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Chyba v aplikaci Microsoft Word může umožnit automatické spuštění maker


Oprava zabezpečení aplikace Word 2000: KB824936 umožňuje opravu následujících problémů, které dosud nebyly uvedeny v databázi Microsoft Knowledge Base.

Při zapnutí možnosti přístupu pro nevidomé uživatele se v dolní části obrazovky zobrazí černý pruh

Při zapnutí možnosti usnadnění přístupu pro nevidomé uživatele v registru systému Windows se může v dolní části obrazovky zobrazit černý pruh

WD2000: Program VBA neumožňuje sledování změn v tabulkách

Při použití aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) k získání přístupu ke sledovaným změnám v dokumentu aplikace Word 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) se může zobrazit následující chybové hlášení:
Error Run Time Error '-2147467259' (80004005)': Method 'Author' of object 'Revision' failed (Chyba spuštění '-2147467259' (80004005)': Metoda Autor objektu Revize selhala
word office oprava zabezpečení výkon spolehlivost aktualizace stažení 2000 oprava
Vlastnosti

ID článku: 824936 - Poslední kontrola: 02/06/2014 14:14:42 - Revize: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Váš názor