Popis opravy zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000 3. září 2003

Poznámka
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office XP naleznete pod číslem 824938 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci sady Microsoft Office 2000. Tato aktualizace opravuje chybu přetečení vyrovnávací paměti v převaděči pro aplikaci WordPerfect v sadě Office 2000. Tuto chybu by bylo možné využít, pokud uživatel importuje soubor aplikace Corel WordPerfect do některé aplikace sady Microsoft Office 2000. Tato aktualizace sady Office 2000 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0
  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Před instalací této opravy je třeba nainstalovat aktualizaci Office 2000 SP-3. Další informace o instalaci aktualizace Office 2000 Service Pack 3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  326585 Popis aktualizace Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

Aktualizace klienta

Pokud jste aplikaci Word nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.

  -nebo-
 • Nainstalujte samostatnou opravu zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993 podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Soubor ke staženíStažení balíčku Office2000-KB824993-Client-Enu.exe

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů online služeb
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů. Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb824993-client-enu.exe do vybrané složky.
 2. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor office2000-kb824993-client-enu.exe.
 3. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office 2000 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace byla úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po instalaci nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné sadu Office 2000 odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste sadu Office 2000 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru toto umístění aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a nainstalovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků.

Poznámka: V tomto postupu se předpokládá, že znáte proces aktualizace instalace pro správce.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Soubor ke staženíStažení balíčku Office2000-KB824993-Fullfile-Enu.exe

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů online služeb
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů. Po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb824993-fullfile-enu.exe do vybrané složky.
 2. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor office2000-kb824993-fullfile-enu.exe.
 3. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu C:\KB824993 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření adresáře klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI/p C:\KB824993\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office 2000 (například Data1.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správce.

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ na příkazovém řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace sady Office 2000 pro správce a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu Office 2000 (například Data1.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkce:
  TextConverters,TCWP5Files
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
304165 Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správu. Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru   Verze  -----------------------  Msconv97.dll 2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Pokud chcete určit, zda je aktualizace ve vašem počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název jednoho z aktualizovaných souborů (například Msconv97.dll) a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zkontrolujte, zda je aktualizace v počítači nainstalována.
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993 již v počítači nainstalována, zobrazí se při instalaci opravy zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows

Chcete-li nainstalovat aktualizaci popsanou v tomto článku, je nutné, aby byla nainstalována Instalační služba systému Windows verze 2,0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení převaděče pro aplikaci WordPerfect 5.x v sadě Office 2000: KB824993 řeší následující problémy, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base popsány:

Problém zabezpečení při možném přetečení vyrovnávací paměti


Tato aktualizace řeší problém se zabezpečením, kdy při použití převaděče pro aplikaci WordPerfect v sadě Office 2000 může dojít k přetečení vyrovnávací paměti.
2000 zabezpečení office wordperfect 5.x převaděč oprava výkon spolehlivost aktualizace stažení oprava
Vlastnosti

ID článku: 824993 - Poslední kontrola: 02/13/2014 06:27:02 - Revize: 9.4

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpatch kbfile kbsecurity atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824993
Váš názor