Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje, proč obsahují aktualizace softwaru pro jeden nebo více produktů uvedených v části „Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt“ dvě nebo více kopií stejného souboru. Jedná se o následující aktualizace softwaru:
 • aktualizace zabezpečení,
 • důležité aktualizace,
 • aktualizace,
 • kumulativní aktualizace,
 • ovladače,
 • balíčky funkcí.
Tento článek také popisuje, jak zjistit, které soubory jsou vhodné pro určitý počítač.
Další informace
Společnost Microsoft vytváří aktualizace softwaru pro produkty, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt, ve dvou různým vývojových prostředích. Aktualizace softwaru, které se týkají rozšířených závažných problémů (jakými jsou například chyby zabezpečení) a které jsou veřejně vydávány společností Microsoft, jsou též známé jako aktualizace GDR (General Distribution Release). Jedná se o následující aktualizace softwaru:
 • aktualizace zabezpečení,
 • důležité aktualizace,
 • aktualizace,
 • kumulativní aktualizace,
 • ovladače,
 • balíčky funkcí.
Tyto aktualizace softwaru jsou vytvářeny ve vývojovém prostředí, které je oddělené od oprav hotfix. Opravy hotfix jsou distribuovány službou podpory produktů (PSS) společnosti Microsoft a zaměřují se na určitou situaci zákazníka. Opravy hotfix jsou vytvářeny rychle, aby poskytly okamžitou pomoc určitým zákazníkům společnosti Microsoft. Opravy hotfix proto nelze otestovat tak důkladně, jako jsou testovány aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače nebo balíčky funkcí. Společnost Microsoft udržuje odlišná vývojová prostředí, aby mohla oddělit aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí od oprav hotfix a probíhajícího vývoje dalších aktualizací Service Pack prováděného společností Microsoft. Tento proces minimalizuje riziko pro zákazníky tím, že mohou instalovat pouze opravy, které se týkají rozšířených závažných problémů (jakými jsou například chyby zabezpečení) a které nezahrnují soubory oprav hotfix.

Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí pro produkty, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt, zahrnují dvě nebo více kopií stejných souborů. To umožňuje podporu těchto dvou různých vývojových prostředí pro každý „základní bod“ cyklu vydávání produktu. Základní bod existuje pro původní verzi vydání produktu a každou aktualizaci Service Pack (SPx). Kopie stejných souborů aktualizací GDR a oprav hotfix jsou umístěny do různých složek balíčku aktualizace softwaru pro každý základní bod cyklu vydávání produktu. Například před vydáním aktualizace Service Pack 1 (SP1) obsahovaly aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí pro systém Windows Server 2003 dvě kopie stejných souborů ve složkách RTMGDR a RTMQFE. Po vydání aktualizace SP1 mohou aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí pro systém Windows Server 2003 obsahovat kopie stejných souborů ve složkách RTMGDR a RTMQFE a ve složkách SP1GDR a SP1QFE. Soubory ve složkách <základní bod>GDR obsahují pouze opravy třídy GDR. Soubory ve složkách <základní bod>QFE jsou kumulativní a obsahují opravu třídy GDR i všechny předchozí opravy hotfix, které mají vliv na zahrnuté binární soubory. Společnost Microsoft poskytuje podporu pro aktuální a další nejnovější aktualizace Service Pack (N a N-1), a proto mohou aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí obsahovat až šest verzí stejných souborů.

Když nainstalujete aktualizaci zabezpečení, důležitou aktualizaci, aktualizaci, kumulativní aktualizaci, ovladač nebo balíček funkcí, instalační služba balíčků (Update.exe) zkontroluje, zda jsou vaše existující soubory z původní verze vydání (RTM), aktualizace SPx nebo z prostředí aktualizace GDR nebo opravy hotfix. Pokud jsou všechny soubory, které se v počítači aktualizují, z původní verze vydání, aktualizace SPx nebo prostředí GDR (nenainstalovali jste opravu hotfix za účelem aktualizace jednoho ze souborů od doby, kdy byl založen poslední základní bod), nainstaluje služba Update.exe tyto soubory z příslušné složky GDR do počítače. Pokud jsou některé soubory, které se v počítači aktualizují, z prostředí oprav hotfix (nainstalovali jste opravu hotfix za účelem aktualizace jednoho ze souborů od doby, kdy byl založen poslední základní bod), nainstaluje služba Update.exe tyto soubory z příslušné složky QFE do počítače.

Pokud chcete určit, zda je soubor v počítači z prostředí GDR nebo z prostředí oprav hotfix, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Najít a potom klepněte na položku Soubory či složky. Druhou možností je klepnout na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
 3. V podokně výsledků vyhledávání klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Verze v oblasti Další informace o verzi klepněte na položku Verze souboru.
Následující tabulky uvádí možné formáty pro verze souborů:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z původní verze vydání produktu a nebyl aktualizován aktualizací zabezpečení, důležitou aktualizací, aktualizací, kumulativní aktualizací, ovladačem, balíčkem funkcí ani opravou hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z aktualizace zabezpečení, důležité aktualizací, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače nebo balíčku funkcí a nebyl aktualizován opravou hotfix. Jde o sestavení vycházející z aktualizace SPx. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z aktualizace SPx a nebyl aktualizován aktualizací zabezpečení, důležitou aktualizací, aktualizací, kumulativní aktualizací, ovladačem, balíčkem funkcí ani opravou hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z opravy hotfix. Jde o sestavení vycházející z aktualizace SPx. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí opravy hotfix, která zároveň obsahuje opravu GDR.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z původní verze vydání produktu a nebyl aktualizován aktualizací zabezpečení, důležitou aktualizací, aktualizací, kumulativní aktualizací, ovladačem, balíčkem funkcí ani opravou hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z aktualizace zabezpečení, důležité aktualizací, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače nebo balíčku funkcí a nebyl aktualizován opravou hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
xpspx.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z opravy hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí opravy hotfix, která zároveň obsahuje opravu GDR.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z aktualizace SPx a nebyl aktualizován aktualizací zabezpečení, důležitou aktualizací, aktualizací, kumulativní aktualizací, ovladačem, balíčkem funkcí ani opravou hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí GDR.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z opravy hotfix. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí opravy hotfix, která zároveň obsahuje opravu GDR.
xpsp.mmmmmm-nnnnTento formát označuje, že soubor je z opravy hotfix předcházející aktualizaci SP3. Instalace tohoto souboru požaduje aktualizaci SP2. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí nahradí soubor verzí opravy hotfix, která zároveň obsahuje opravu GDR.

Jak vynutit použití aktualizace QFE jako výchozí větve během instalace

Přepínač /B je možnost, která se používá jako součást vnitřní větvící operace instalace službou Update.exe. Přepínač změní výchozí větev, která se používá k instalaci balíčku větvení. Všechny balíčky GDR jsou vytvořeny tak, aby byly binární soubory GDR výchozími binárními soubory, které jsou do systému instalovány. Instalační služba použije přepínač /B k oznámení požadavku na přepnutí na větev QFE.

Přepínač /B nepřinutí instalační službu k instalaci balíčku na žádnou konkrétní větev. Přepínač pouze změní výchozí větev, od které program zahájí vyhodnocování větve, ze které bude probíhat instalace. Program vybere k instalaci nejvhodnější verze binárních souborů, které jsou v systému dostupné. Předpokládejte například, že máte systém obsahující bity QFE, které se překrývají s právě instalovaným balíčkem GDR. Pokud nainstalujete balíček pomocí přepínače /b:RTMGDR, vždy výsledkem vyhodnocení budou i nadále binárními soubory větve QFE. Větev QFE je většinou nejvyšší větví. Když tedy nainstalujete balíček pomocí přepínače /b:RTMQFE, je obvykle vynucen přechod do větve QFE.

Poznámka: Text za přepínačem /b musí používat název větve, jak je uveden přímo v balíčku. Tento text se používá následující formát.
 • Windows XP
  základní bod QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  základní bod QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
Následující tabulka uvádí shrnutí, jak výchozí větve, které vyberete, změní chování instalační služby při různých stavech systému.
Instalovaný balíčekGDR (n)GDR (n-1) QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)instaluje se GDR(n)instaluje se GDR(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)
GDR (n) /b:základní bod QFEinstaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)
GDR (n-1)instaluje se GDR(n)instaluje se GDR(n-1)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)
GDR (n-1) /b:základní bod QFEinstaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)
QFE (n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)
QFE (n) /b:základní bod GDRinstaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n)
QFE (n-1)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)
QFE (n-1) /b:základní bod GDRinstaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)instaluje se QFE(n)instaluje se QFE(n-1)
Upozornění: Přepínač /b nelze použít k instalaci větve GDR balíčku, je-li nainstalován balíček QFE, který obsahuje překrývající se binární soubory.

Poznámky
 • Opravy třídy GDR jsou zahrnuty v souborech oprav hotfix, ale opravy hotfix nejsou zahrnuty v souborech verze GDR.
 • Verze konkrétních souborů GDR a oprav hotfix v balíčku aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače nebo balíčku funkcí budou mít většinou stejná čísla verzí. Pokud jsou čísla verzí rozdílná, bude mít soubor opravy hotfix vyšší číslo verze. To označuje, že soubor opravy hotfix zahrnuje opravu hotfix, která byla vytvořena po opravě třídy GDR.
 • Soubory verze GDR jsou instalovány, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Soubory v počítači jsou původními vydanými verzemi (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn nebo xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Soubory v počítači jsou verzemi aktualizace Service Pack (srv03_spx.mmmmmm-nnnn nebo xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Soubory v počítači jsou verzemi GDR (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Pokud nainstaluje aktualizace zabezpečení, důležitá aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladač nebo balíček funkcí soubory verze GDR, jsou soubory oprav hotfix zároveň zkopírovány do složky %windir%\$hf_mig$. To podporuje migraci na příslušné soubory, pokud později nainstalujete opravu hotfix nebo aktualizaci Service Pack, která zahrnuje starší verze těchto souborů. Předpokládejme například následující situaci:
  1. Nainstalujete aktualizaci zabezpečení, která nainstaluje verzi GDR souboru File.dll s číslem verze 5.2.3790.1000 a zkopíruje opravu hotfix souboru File.dll s číslem verze 5.2.3790.1000 do složky %windir%\$hf_mig$.
  2. Nainstalujete opravu hotfix, která zahrnuje verzi opravy hotfix souboru File.dll s číslem verze 5.2.3790.0000.
  V této situaci nainstaluje instalace opravy hotfix v kroku č. 2 verzi opravy hotfix souboru File.dll (číslo verze 5.2.3790.1000) ze složky %windir%\$hf_mig$ namísto verze opravy hotfix souboru File.dll (číslo verze 5.2.3790.0000) z balíčku opravy hotfix.
 • Soubory opravy hotfix jsou nainstalovány, pouze pokud jsou soubory v počítači verzemi oprav hotfix (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn nebo xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) nebo závisí na jiných souborech verzí oprav hotfix.
 • Balíčky oprav hotfix systému Windows Server 2003 zahrnují pouze soubory verze QFE.
 • Pokud jste nenainstalovali opravu hotfix k aktualizaci souborů od doby, kdy byl založen poslední základní bod pro tyto soubory, nainstalují aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače nebo balíčky funkcí verzi GDR těchto souborů.
 • Když nainstalujete aktualizaci Windows Service Pack, budou všechny soubory, které jsou aktualizovány touto aktualizací Service Pack, upgradovány na „základní bod“ této aktualizace Service Pack. Aktualizace zabezpečení, důležité aktualizace, aktualizace, kumulativní aktualizace, ovladače a balíčky funkcí proto poté nahradí soubory aktualizace Service Pack verzemi GDR, dokud nenainstalujete opravu hotfix.
 • Všechny aktualizace softwaru pro systém Windows Server 2003 nebo Windows XP SP2 a novější obsahují soubory QFE i GDR.
Odkazy
Další informace o aktualizacích softwaru pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328848 Popis balíčků aktualizací s duálním režimem pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
winxpsp2 winxp_sp2 srv03_sp1 srv03_sp2 srv03_sp3 srv03_sp4 sp1gdr sp1qfe sp2gdr sp2qfe sp3gdr sp3qfe sp4gdr sp4qfe hotpatch coldpatch
Vlastnosti

ID článku: 824994 - Poslední kontrola: 01/31/2008 16:49:51 - Revize: 11.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • KB824994
Váš názor
var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("