Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Řádky jsou neočekávaně odstraněny při spuštění distribuované dotazu odstranit nebo aktualizovat tabulku propojený server

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:825043
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba č: 469673 (SQL Server 8.0)
Příznaky
Při spuštění distribuované dotazu, který používá four-part název odstranit nebo aktualizovat řádky propojený server tabulky v databázi Microsoft SQL Server 2000 není splňují podmínku spojení řádků v tabulce propojeného serveru jsou také odstraněny. Tento problém může dojít, pokud příkaz DELETE Transact-SQL nebo příkazu UPDATE Transact-SQL v distribuovaných dotazu spojení zahrnuje a používá syntaxi ANSI. Tento problém pravděpodobně nenastane, pokud spustíte distribuovaných dotaz, který používá stejné instance serveru SQL jako propojený server distribuovaných dotazu.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  ---------------------------------------------------------------------  31-May-2003 06:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    24-Apr-2003 13:42          786,432 Distmdl.ldf  24-Apr-2003 13:42         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     23-Apr-2003 14:21          747,927 Instdist.sql  02-May-2003 13:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 08:11 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    22-May-2003 10:27           19,195 Qfe469571.sql  11-Jul-2003 04:34         1,084,147 Replmerg.sql  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     11-Jul-2003 04:26         1,085,925 Replsys.sql  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 05:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  28-May-2003 11:59          115,944 Sp3_serv_uni.sql  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  01-Jul-2003 11:48 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    21-Jul-2003 07:24 2000.80.842.0  7,553,105 Sqlservr.exe    07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 06:29 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 11:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       01-Jul-2003 11:49 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll  
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Vytvořit jedinečný index v tabulce propojený server distribuovaných dotaz odstraní nebo aktualizace.
 2. Nahradit syntaxi ANSI-ANSI syntaxe příkazu DELETE Transact-SQL nebo příkazu UPDATE Transact-SQL v distribuovaných dotazu.
Následující příklad znovu vytvoří podmínku problém:
 1. Vytvořit testovací databáze na instanci služby SQL Server, který je použit jako zdrojový server.
 2. Přidat počítač je spuštěn SQL Server jako propojený server k instanci serveru SQL.
 3. V počítači, který je spuštěn SQL Server a, který byl přidán jako propojený server, spusťte následující skript Transact-SQL k vytvoření dvou tabulek:
  CREATE TABLE ct_batch ([BAT_PKEY] int NOT NULL ,[BTYP_KEY] int NOT NULL ,[BAT_START_DT] datetime NULL,[BAT_END_DT] datetime NULL,[BAT_STATUS] varchar(50) NULL,[BAT_DO_WORK_FLAG] int NULL)CREATE TABLE ct_batch_element ( [BAT_KEY] int NOT NULL ,[BECC_KEY] int NOT NULL ,[BE_LINK_KEY] int NOT NULL ,[BE_CUST_STRING] varchar(20) NULL,[BE_CUST_VALUE] float NULL)GO
 4. Spusťte následující skript Transact-SQL k naplnění testovací data v tabulkách, které jste vytvořili v kroku 3:
  DECLARE @count intSET @count = 0WHILE @count < 100BEGININSERT INTO ct_batch VALUES (@count,2,GETDATE(),GETDATE(),'closed',0)INSERT INTO ct_batch_element VALUES (100,1,@count,null,null)SET @count = @count + 1ENDINSERT INTO ct_batch VALUES (100,2,GETDATE(),GETDATE(),'current',0)GO
 5. Na databázi SQL Server zdroj spusťte následující skript Transact-SQL:
  DELETE Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element A JOIN Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch BON A.bat_key=B.bat_pkey WHERE A.be_link_key = 1
  Poznámka jedna stě řádky mohou být odstraněny namísto pouze jeden řádek.
V předchozím příkladu, který nastává problém vyřešit, postupujte takto:
 1. V počítači, který je spuštěn SQL Server a, který byl přidán jako propojený server, spusťte následující skript Transact-SQL znovu tak doplnit týkající testovací data, která byla odstraněna:
  DECLARE @count intSET @count = 0WHILE @count < 100BEGININSERT INTO ct_batch VALUES (@count,2,GETDATE(),GETDATE(),'closed',0)INSERT INTO ct_batch_element VALUES (100,1,@count,null,null)SET @count = @count + 1ENDINSERT INTO ct_batch VALUES (100,2,GETDATE(),GETDATE(),'current',0)GO
 2. V počítači, který je spuštěn SQL Server a, který byl přidán jako propojený server, spusťte následující skript Transact-SQL:
  CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON ct_batch_element(be_link_key)
 3. Na databázi SQL Server zdroj spusťte následující skript Transact-SQL:
  DELETE Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch_element AWHERE A.be_link_key = 1 AND EXISTS ( SELECT * 	   FROM Linked Server Name.pubs.dbo.ct_batch B 	   WHERE B.bat_pkey = A.bat_key )
  Poznámka odstraněn pouze jeden řádek zadanou v podmínku filtru v dotazu.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
INNER JOIN distribuovaných dotazu propojeného serveru

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 825043 - Poslední kontrola: 01/17/2015 05:20:13 - Revize: 4.3

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbtsql kbserver kbdatabase kbremoting kbquery kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB825043 KbMtcs
Váš názor