Když se pokoušíte připojit k pracovnímu prostoru aplikace Microsoft Project, zobrazí se chybová zpráva.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokoušíte-li se připojit pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer k pracovnímu prostoru aplikace Microsoft Project, například k pracovnímu prostoru dokumentů nebo centru schůzek, které byly rozšířeny pomocí šablony pracovního prostoru aplikace Microsoft Project, prostřednictvím služby Microsoft Windows SharePoint Services, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Cannot obtain WSS item tp_ID (Nelze získat položku WSS tp_ID.)


Tato chybová zpráva se může zobrazit, pokud se pokusíte použít podřízené weby, které obsahují pracovní prostory dokumentů, ale neomezují se na ně.
Příčina
Tento problém může nastat, pokud byla k vytvoření pracovního prostoru dokumentu použita šablona pracovního prostoru aplikace Microsoft Project. Šablona pracovního prostoru aplikace Microsoft Project nedefinuje žádné webové vlastnosti podřízeného webu.
Jak potíže obejít
Chcete-li se vyhnout tomuto problému, konfigurujte ručně webové vlastnosti podřízeného webu tak, že budete synchronizovat centra schůzek aplikace Microsoft Project. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Přihlaste se do aplikace Microsoft Project Web Access jako správce.
  2. Klepněte na stránku Administration (Správa).
  3. Klepněte na položku Manage Windows Sharepoint Services (Spravovat službu Windows Sharepoint Services).
  4. V levém podokně klepněte na možnost Manage Sharepoint Sites (Spravovat weby služby Sharepoint).
  5. Klepněte na projekt a potom na položku Synchronize (Synchronizovat).
PSRV2003
Autor: ushah
Zapisovatel: v-jeffw
Odborný recenzent:
Redaktor: v-michsh
Vlastnosti

ID článku: 825219 - Poslední kontrola: 01/10/2015 14:22:18 - Revize: 1.1

Microsoft Office Project Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbusage kbnofix kbbug KB825219
Váš názor