Odstraňování potíží s chybějícími ikonami síťových připojení v systémech Windows Server 2003 a Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Windows 2000 naleznete pod číslem 329050.
Úvod
Tento článek popisuje obecné metody a metody odstraňování potíží pro pokročilé uživatele, pomocí nichž lze obnovit chybějící ikony síťových a telefonických připojení v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003. Bez ohledu na to, že ikony nejsou k dispozici, síťové funkce i nadále fungují správně. Vzhledem k tomu, že chybějící síťové ikony mohou být příznakem několika různých potíží, je obtížné určit, čím jsou vaše potíže způsobeny, dokud je neprozkoumáte blíže. Položíme vám několik otázek. Pak na základě vašich odpovědí určíme, které metody byste měli vyzkoušet nejdříve.

Tento článek obsahuje kroky samoobslužné podpory pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.
Část článku Řešení potíží pro pokročilé uživatele je určena pro pokročilé uživatele počítače.
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.
Příznaky
Když kliknete na tlačítko Start, přejdete a kliknete na příkaz Ovládací panely a pak dvakrát kliknete na položku Síťová připojení nebo jestliže na ploše kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu Místa v síti a potom kliknete na příkaz Vlastnosti, nezobrazí se všechny síťové ikony. Může rovněž docházet k potížím s oknem Síťová připojení.

Chcete-li zjistit, kterou metodu máte k vyřešení těchto potíží použít jako první, prohlédněte si následující čtyři případy a určete, které ze symptomů odpovídají vaší situaci.

Případ 1: Chybí všechny nebo některé síťové ikony

 • Chybí ikona připojení LAN nebo vysokorychlostní Internet.
 • Chybí ikony Telefonické připojení.
 • Chybí ikona Průvodce novým připojením.
 • Zobrazuje se pouze ikona Průvodce novým připojením. Nebo se rovněž zobrazuje jedno nebo více telefonických připojení.
 • Pokud v nabídce Upřesnit kliknete na příkaz Upřesnit nastavení, zobrazí se v seznamu Připojení pouze položka [Připojení vzdáleného přístupu].
Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, měli byste nejprve vyzkoušet metodu 1 v části Obecné řešení potíží a ponechat systém Windows, aby automaticky rozpoznal a nainstaloval síťové adaptéry.

Případ 2: Chybí pouze ikony Telefonické připojení

Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, měli byste nejprve vyzkoušet metodu 5 v části Obecné řešení potíží a přidat generický standardní modem.

Případ 3: Okno Síťová připojení přestane reagovat (dojde k chybě) nebo se zavře bezprostředně po výběru síťového připojení a kliknutí na příkaz Vlastnosti

Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, měli byste nejprve vyzkoušet metodu 4 v části Řešení potíží pro pokročilé uživatele a rekonstruovat položku Config podklíče Network. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu.
Případ 4: Síťová ikona zmizí pouze po ručním připojení k síti
Pokud tento popis vystihuje vaši situaci, měli byste nejprve vyzkoušet metodu 3 v části Řešení potíží pro pokročilé uživatele a provést diagnostiku a řešení těchto potíží pomocí nástroje Výsledky zásad skupiny nebo Konzola pro správu zásad skupiny. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu.
Obecné pokyny pro řešení potíží

Metoda 1: Automatická detekce a instalace síťových adaptérů v systému Windows

Systém Windows může automaticky rozpoznat a nainstalovat správné síťové adaptéry. Opraví rovněž případné poškozené položky registru v síťových adaptérech.

Chcete-li, aby systém Windows automaticky rozpoznal a nainstaloval správné síťové adaptéry za vás, použijte následující postup:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Hardware a poté na tlačítko Správce zařízení.
 3. Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných síťových adaptérů, rozbalte položku Síťové adaptéry. Kliknutím vyhledejte požadovaný síťový adaptér a potom klikněte na příkaz Odinstalovat.
 4. Restartujte počítač. Systém automaticky zjistí a nainstaluje ovladače síťových adaptérů.
Ověřte, zda se zobrazují síťové ikony. Pokud byla tato metoda úspěšná, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Chcete-li však tomuto problému v budoucnu předejít, přejděte k části Tipy pro prevenci a přečtěte si informace, které jsou zde uvedeny.

Pokud metoda nepomohla, zkuste použít metodu 2.

Metoda 2: Ověření síťových služeb a nastavení

Síťové nastavení, například nastavení adaptérů, nastavení služeb, nastavení používání plochy a nastavení síťových služeb, umožňuje použít počítač pro připojení k síti. Je-li toto nastavení nesprávné, může dojít k potížím s připojením k síti.

Chcete-li ověřit nastavení sítě a síťové služby, postupujte následovně:
 1. Ověřte, zda je vybrán správný ovladač sítě. Síťový adaptér je zařízení, které umožňuje připojit počítači k síti. Používá se pro ně rovněž označení síťová karta (NIC).
  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Tento počítač, klikněte na příkaz Vlastnosti, na kartu Hardware a potom na tlačítko Správce zařízení.
  2. Dvakrát klikněte na položku Síťové adaptéry a ověřte, zda je vybrán správný síťový adaptér. Pokud neznáte název síťového adaptéru, nedělejte si starosti. Stačí ověřit, zda je vybrán nějaký adaptér.
  3. Poklepejte na tento síťový adaptér a ověřte, zda je na kartě Obecné ve skupinovém rámečku Stav zařízení zobrazena zpráva Toto zařízení pracuje správně. Pokud se tato zpráva nezobrazí, klikněte na položku Poradce při potížích a postupujte podle pokynů.
  4. Jakmile ověříte, že je vybrán správný síťový adaptér a že funguje správně, můžete zavřít všechna otevřená dialogová okna.
 2. Ověřte, zda jsou spuštěny všechny nezbytné služby. Nastavení Služby pouze systému dává systému pokyny ke spuštění, ukončení a správě systémových služeb.
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Spravovat.
  2. Dvakrát klikněte na položku Služby a aplikace a pak klikněte na položku Služby.
  3. V pravém podokně si prohlédněte sloupec Stav. Je možné, že bude třeba okno zvětšit, aby byly zobrazeny všechny sloupce. Ověřte, zda jsou spuštěny následující služby:
   • Vzdálené volání procedur (RPC)
    (Tato služba musí být spuštěna, aby bylo možné využít ostatní služby).
   • Síťová připojení
    (Tuto službu lze spustit pouze v případě, že je aktivní služba RPC.)
   • Plug and Play;
   • Systém událostí COM+
    (Tuto službu lze spustit pouze v případě, že je aktivní služba RPC.)
   • Správce vzdáleného přístupu
    (Tuto službu lze spustit pouze v případě, že je aktivní služba Telefonní subsystém.)
   • Telefonní subsystém
    (Tuto službu lze spustit pouze v případě, že jsou aktivní služby RPC a PnP.)
  4. Chcete-li spustit službu, klikněte pravým tlačítkem myši na její název a potom klikněte na příkaz Spustit.
  5. Nezavírejte okno Správa počítače, protože je budete potřebovat ve zbývajících krocích ke kontrole dalšího nastavení.
 3. Ověřte nastavení přihlášení.
  1. V pravém podokně dvakrát klikněte na položku Služba Systém událostí COM+.
  2. Klikněte na kartu Přihlášení.
  3. Ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení ověřte, zda je vybrán přepínač Místní systémový účet.
 4. Ověřte nastavení používání plochy.
  1. Dvakrát klikněte na službu Síťová připojení.
  2. Klikněte na kartu Přihlášení.
  3. Ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení ověřte, zda je vybrán přepínač Místní systémový účet.
  4. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Povolit službě používání plochy, a klikněte na tlačítko OK.
  5. Zavřete okno Správa počítače.
 5. Ověřte nastavení síťových služeb.
  1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
  2. Dvakrát klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
  4. Přejděte dolů a klikněte postupně na položky Síťové služby a Podrobnosti. Ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Jednoduché služby TCP/IP, a pak klikněte na tlačítko OK.
  5. Zavřete všechna otevřená dialogová okna.
 6. Ověřte, zda jsou správně zaregistrovány síťové soubory DLL. Soubory DLL jsou malé soubory obsahující knihovnu funkcí a dat, které lze sdílet v rámci několika aplikací.
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Spustit zadejte příkaz cmd.exe a klikněte na tlačítko OK.
  3. Zadejte následující příkazy. Po zadání každého řádku stiskněte klávesu ENTER. Zadání textu tohoto příkazu je obtížné. Dbejte na to, abyste jej zadali přesně v tom tvaru, v jakém je uveden níže. Možná pro vás bude jednodušší tento text zkopírovat a vložit.Jakmile se pro každý příkaz zobrazí dialogové okno RegSvr32, klikněte na tlačítko OK.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Restartujte počítač. Ověřte, zda se zobrazují síťové ikony. Pokud byla tato metoda úspěšná, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Chcete-li však tomuto problému v budoucnu předejít, přejděte k části Tipy pro prevenci.

   Pokud tato metoda nefungovala, vyzkoušejte metodu 3.

Metoda 3: Určení, zda je ovladač jiného výrobce kompatibilní s nejnovější aktualizací Service Pack systému Windows

Ovladač je software, který počítači umožňuje komunikovat s hardwarem nebo zařízeními. Je-li nainstalován zastaralý ovladač, může se stát, že není kompatibilní s nejnovější aktualizací Service Pack systému Windows. Tuto nekompatibilitu můžete opravit ověřením, zda je k dispozici aktualizace ovladače.

Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nový ovladač síťového adaptéru, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a potom klikněte na položku Windows Update.
 2. Klikněte na položku Vlastní instalace a poté klikněte na položku Vybrat volitelné aktualizace hardwaru.
 3. Vyhledejte název síťového adaptéru a pak nainstalujte veškeré dostupné aktualizace. Pokud požadovaný ovladač není v seznamu uveden, můžete zkusit vyhledat další informace na webu výrobce.
 4. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizací, restartujte počítač.
Ověřte, zda se zobrazují síťové ikony. Pokud byla tato metoda úspěšná, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Chcete-li však tomuto problému v budoucnu předejít, přejděte k části Tipy pro prevenci.

Pokud tato metoda nefungovala, můžete vyzkoušet metodu 4.

Metoda 4: Použití nástroje Dcomcnfg.exe k obnovení nastavení Výchozí úroveň zosobnění

Toto nastavení určuje, jakým způsobem chcete ověřit, kdo se může připojit k síti. Tato metoda vypadá složitější, než ve skutečnosti je. Nástroj Konfigurace DCOM je vybaven rozhraním typu ukázat a kliknout. Stačí pouze postupovat podle uvedených kroků a není třeba provádět žádné složité operace.

Než začnete, je třeba se přesvědčit, zda jste k počítači přihlášeni pomocí účtu správce. Při použití účtu správce můžete v počítači provádět změny, které s žádným jiným účtem (například standardním) nejsou možné. Používáte-li vlastní počítač, je možné, že jste přihlášeni pomocí účtu správce.

Pokud si nejste jisti, zda máte oprávnění správce, použijte následující postup. V opačném případě přejděte ke kroku 1.
 1. Otevřete dialogové okno Vlastnosti data a času.
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz timedate.cpl a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Nyní zjistěte, zda je přihlášeni pomocí účtu správce.
  • Zobrazí-li se po provedení kroku 1 dialogové okno Vlastnosti data a času, jste přihlášeni jako správce počítače. Zavřete dialogové okno Vlastnosti data a času a pokračujte v této metodě.
  • Pokud nejste přihlášeni jako správce, zobrazí se následující zpráva.
   Nemáte dostatečná oprávnění pro změnu systémového času.
Chcete-li pokračovat v tomto úkolu, musíte se nejprve odhlásit a pak se znovu přihlásit k systému Windows pomocí účtu správce počítače. Pokud nevíte, jak se k systému Windows přihlásit pomocí účtu správce počítače, je vhodné požádat někoho o pomoc. Pokud tyto kroky provádíte v pracovním počítači, který je součástí sítě, můžete požádat o pomoc správce systému. Provádíte-li však tuto úlohu v domácím počítači, který není součástí sítě, je třeba znát heslo pro účet správce v tomto počítači.

Pokud neznáte heslo pro žádný z účtů správce v počítači, tento článek vám již bohužel nenabídne žádnou další pomoc. Pravděpodobně bude třeba kontaktovat podporu. Informace o postupu při kontaktování podpory naleznete v části Další kroky.

Chcete-li spustit nástroj Dcomcnfg.exe a obnovit nastavení Výchozí úroveň zosobnění, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz dcomcnfg a klikněte na tlačítko OK.
 3. Ve složce Služba komponent klikněte na položku Počítače, pravým tlačítkem myši klikněte na počítač, u kterého chcete změnit úroveň zosobnění (například Tento počítač), a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Výchozí vlastnosti a zaškrtněte políčko Povolit používání objektů DCOM v tomto počítači.
 5. Klikněte na šipku dolů v seznamu Výchozí úroveň zosobnění, klikněte na libovolné nastavení kromě položky Anonymní a pak klikněte na tlačítko OK.

Nová úroveň zosobnění počítače bude k dispozici při dalším spuštění programu. U aktuálně spuštěných programů se změna neprojeví, dokud je nespustíte znovu.

Ověřte, zda se zobrazují síťové ikony. Pokud byla tato metoda úspěšná, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace.

Pokud tato metoda nefungovala, můžete vyzkoušet metodu 5.

Metoda 5: Dočasné přidání nového modemu, jestliže chybí pouze ikony Telefonické připojení

Zkuste přidat dočasně standardní modem. Často se stane, že pouhé přidání nového modemu způsobí, že se ikony znovu zobrazí. Chcete-li přidat standardní modem, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Kliknutím zaškrtněte položku Přepnout do klasického zobrazení (pokud již není vybrána). Tato možnost se zobrazuje v levé části ovládacího panelu.
 3. Dvakrát klikněte na panel Možnosti telefonu a modemu.
 4. Klikněte na položku Modemy a na tlačítko Přidat. Spustí se Průvodce přidáním hardwaru.
 5. Kliknutím zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamu a potom klikněte na tlačítko Další.
 6. V seznamu nalevo vyberte standardní modem a pak klikněte na tlačítko Další. Jakmile se ikony znovu zobrazí, můžete modem, který jste přidali v tomto postupu, bezpečně odebrat.
Řešení potíží pro pokročilé uživatele
Máte-li i nadále potíže s chybějícími ikonami, můžete vyzkoušet metody pro pokročilé uživatele. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, obraťte se na oddělení podpory. Další informace o postupu při kontaktování podpory naleznete v části Další kroky.

Následující metody řešení potíží doporučujeme pokročilým uživatelům:

Metoda 1: Ověření, zda všechny soubory chráněné systémem Windows ve složce System32 zůstaly zachovány beze změny

Nástroj Kontrola systémových souborů umožňuje správcům projít všechny chráněné soubory a ověřit jejich verze. Pokud nástroj Kontrola systémových souborů zjistí, že byl chráněný soubor přepsán, načte správnou verzi souboru ze složky mezipaměti (%Systemroot%\System32\Dllcache) nebo ze zdrojových souborů instalace systému Windows a pak nahradí nesprávný soubor. Nástroj Kontrola systémových souborů také zkontroluje a znovu naplní složku mezipaměti. Nástroj Kontrola systémových souborů můžete spustit pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jste členy skupiny Administrators.

Chcete-li spustit nástroj Kontrola systémových souborů z příkazového řádku, zadejte text sfc /purgecache a stiskněte klávesu ENTER. Spustí se nástroj pro kontrolu souborů systému Windows.

Další informace o použití funkce Ochrana souborů systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
222193 Popis funkce Ochrana souborů systému Windows

Metoda 2: Odebrání softwaru správy síťových adaptérů od jiných výrobců

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Dočasně odeberte veškerý software pro týmovou spolupráci. U následující kombinace bylo zjištěno, že není kompatibilní:
Serverový adaptér Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter a software pro týmovou spolupráci společnosti Intel se spuštěnou součástí SNMP.
Aktualizovanou verzi agenta Intel SNMP (Ilansnmp.dll) a další informace získáte u výrobce síťového adaptéru nebo dodavatele softwaru jiných výrobců. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
811876 Po instalaci agenta Intel SNMP síťové adaptéry zmizí ze seznamu síťových adaptérů a clusterový server přestane reagovat
278431 Používání adaptérů pro týmovou spolupráci s vyrovnáváním zatížení sítě může způsobit potíže se sítí

Metoda 3: Použití nástroje Výsledky zásad skupiny ke zjištění, které objekty zásad skupiny jsou použity

Pokud je ikona odstraněna pouze po ručním připojení k síti, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač v době, kdy není připojen k síti, a zjistěte, zda dojde ke stažení objektu zásad skupiny.
 2. Spusťte nástroj Výsledky zásady skupiny a zkontrolujte, které objekty zásad skupiny byly použity. Další informace o použití nástroje Výsledky zásady skupiny naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  321709 Použití nástroje Výsledky zásady skupiny v systému Windows 2000
 3. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz gpedit.msc a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Vyhledejte a otevřete složku Zásady skupiny/Konfigurace uživatele/Nastavení systému Windows/Údržba aplikace Internet Explorer/Připojení/Nastavení připojení/.

Metoda 4: Resetování síťového připojení

Chcete-li, abychom resetování síťového připojení provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li resetování síťového připojení provést sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Pokud se okno Síťová připojení začne otevírat, ale pak se okamžitě zavře nebo zablokuje, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento podklíč, klikněte na příkaz Exportovat a vybranou větev uložte do souboru.
 4. Klikněte znovu na podklíč Network a odstraňte položku Config. Podklíč Network neodstraňujte. Položka Config bude znovu vytvořena po restartování počítače.
 5. Restartujte počítač. Pravděpodobně bude nutné vypnout počítač ručně.

Metoda 5: Ověření, zda jsou klíče registru nezměněné a správné

Chcete-li ověřit, zda jsou klíče registru nezměněné a správné, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Ověřte, zda existují podklíče NumMethods a ProxyStubClsid32 a zda jsou u nich nastaveny správné hodnoty. Pokud tyto podklíče registru neexistují, vytvořte je. Další informace o vytvoření těchto podklíčů registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  269019 Chybí ikony složek síťových a telefonických připojení

Metoda 6: Vyhledání chybějících, neviditelných nebo skrytých síťových adaptérů

Chcete-li odinstalovat neviditelný síťový adaptér z registru, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Zadejte příkaz set devmgr_show_nonpresent_devices=1 a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte příkaz Start DEVMGMT.MSC a stiskněte klávesu ENTER.
 4. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.
 5. Rozbalte stromovou strukturu Síťové adaptéry.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na šedý síťový adaptér a potom klikněte na příkaz Odinstalovat.

Metoda 7: Odebrání všech informací nástroje ADAP (AutoDiscovery/AutoPurge) z registru a obnovení stavu všech knihoven výkonu

Chcete-li provést tuto akci, spusťte příkazový řádek, zadejte příkaz winmgmt / clearadap a pak stiskněte klávesu ENTER.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266416 Odstraňování potíží s čítači výkonu služby WinMgmt
Další postup
Pokud se vám nepodařilo dokončit postup uvedený v tomto článku a obnovit síťové ikony, je vhodné požádat někoho o pomoc či kontaktovat technickou podporu.

Možnosti podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu:
Tipy pro prevenci
Chcete-li zabránit těmto potížím v budoucnu, pokuste se udržovat počítač v aktualizovaném stavu. Vždy ověřte, zda jsou v počítači nainstalovány nejnovější ovladače. K instalaci nejnovějších ovladačů můžete použít web Windows Update. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
811876 Po instalaci agenta Intel SNMP síťové adaptéry zmizí ze seznamu síťových adaptérů a clusterový server přestane reagovat
254631 Chybí některé ikony síťových a telefonických připojení
273461 Po nastavení výchozí úrovně zosobnění na hodnotu Anonymní pomocí nástroje Dcomcnfg.exe zmizí ikony síťových a telefonických připojení
269019 Chybí ikony složky Síťová a telefonická připojení
329634 Pokud je instalována služba clusterů, nezobrazují se telefonická připojení
Dell-Server empty folder blank dialup ncpa.cpl invisible missing disappear ProxyStubClsid32 NIC adapter connectoid dialup dial-up "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
Egenskaber

Artikel-id: 825826 – Seneste udgave 06/10/2013 02:43:00 – Udgave 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
Feedback