Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nastavit panel seznamu míst v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako v systému Office

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek je shrnutím informací z dříve dostupného článku: 282087
Souhrn
Tento článek popisuje, jak upravit nastavení panelu seznamu míst v instalaci systému Microsoft Office v systému Microsoft Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003. Panel seznamu míst se zobrazuje v levém podokně v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako v aplikacích systému Microsoft Office.

Panel seznamu míst lze upravovat následujícími způsoby.

Postup přidání položek do panelu seznamu míst

Chcete-li do panelu seznamu míst v sadě Office 2002 nebo Office 2003 přidat položku, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému Office nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte v podokně obsahu položku, kterou chcete přidat. V seznamu Oblast hledání například klepněte na položku Dokumenty. V podokně Obsah klepněte na položku Obrázky.
 3. Klepněte na položku Nástroje a poté klepněte na příkaz Přidat do seznamu míst.
Chcete-li přidat položku do panelu seznamu míst v systému Office 2007, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému 2007 Office klepněte na Tlačítko OfficeTlačítko Office a poté klepněte na příkaz Otevřít.
 2. V dialogovém okně Otevřít klepněte na jednotku, složku nebo místo v síti Internet, pro které chcete vytvořit zástupce na panelu Seznam míst.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši do prázdného místa na panelu Seznam míst pod stávajícími zástupci a poté klepněte na příkaz Přidat název složky. Nový zástupce se zobrazí v dolní části panelu Seznam míst.
Poznámka: Do panelu seznamu míst lze přidat až 256 položek.

Postup odebrání položek z panelu seznamu míst

Chcete-li z panelu seznamu míst v sadě Office 2002 nebo Office 2003 odebrat položku, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému Office v nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Na panelu Seznam míst klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na příkaz Odebrat.
Chcete-li odebrat položku z panelu seznamu míst v systému Office 2007, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému 2007 Office klepněte na Tlačítko OfficeTlačítko Office a poté klepněte na příkaz Otevřít.
 2. V dialogovém okně Otevřít klepněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na příkaz Odebrat.
Poznámka: Následující výchozí položky, které se zobrazují na panelu seznamu míst, nelze odebrat ani přejmenovat.

Office 2007
 • Poslední dokumenty
 • Plocha
 • Dokumenty
 • Tento počítač
 • Místa v síti
 • Důvěryhodné šablony
Office 2003
 • Poslední dokumenty
 • Plocha
 • Dokumenty
 • Tento počítač
 • Místa v síti
Office XP
 • Historie
 • Dokumenty
 • Plocha
 • Oblíbené položky
 • Místa v síti
Tyto položky lze na panelu seznamu míst skrýt. Příklad postupu skrytí standardního místa naleznete v části Reference položek registru.

Poznámka: Když do počítače nainstalujete aplikace systému Office 2007, nemůžete z panelu Seznam míst odebrat ani skrýt položku Důvěryhodné šablony. Jde o integrovanou položku v systému Office 2007.

Postup přejmenování položek panelu seznamu míst

Chcete-li na panelu seznamu míst v sadě Office 2002 nebo Office 2003 přejmenovat položku, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému Office v nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Na panelu Seznam míst klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete přejmenovat, a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.
 3. V dialogovém okně Přejmenovat místo zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li přejmenovat položku panelu seznamu míst v systému Office 2007, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému 2007 Office klepněte na Tlačítko OfficeTlačítko Office a poté klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Na panelu Seznam míst klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete přejmenovat, a poté klepněte na příkaz Přejmenovat.
 3. V dialogovém okně Přejmenovat zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko OK.

Postup změny uspořádání položek panelu seznamu míst

Chcete-li na panelu seznamu míst v sadě Office 2002 nebo Office 2003 změnit uspořádání položek, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému Office v nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Na panelu Seznam míst klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete přesunout, a poté klepněte na příkaz Nahoru nebo Dolů.
Chcete-li změnit uspořádání položek panelu seznamu míst v systému Office 2007, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému 2007 Office klepněte na Tlačítko OfficeTlačítko Office a poté klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Na panelu Seznam míst klepněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete přesunout, a poté klepněte na příkaz Nahoru nebo Dolů.

Postup změny velikosti ikon na panelu seznamu míst

Chcete-li změnit velikost ikony položky na panelu seznamu míst v sadě Office 2002 nebo Office 2003, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému Office v nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast panelu Seznam míst a poté klepněte na příkaz Malé ikony nebo Velké ikony.
Chcete-li změnit velikost ikony položky na panelu seznamu míst v systému Office 2007, postupujte následujícím způsobem:
 1. V libovolné aplikaci systému 2007 Office klepněte na Tlačítko OfficeTlačítko Office a poté klepněte na příkaz Otevřít.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast panelu Seznam míst a poté klepněte na příkaz Malé ikony nebo Velké ikony.

Jak upravit registr tak, aby bylo možné skrýt položky plochy

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Výchozí ikony na panelu seznamu míst lze skrýt úpravou registru systému.

Poznámka: Na panelu seznamu míst se musí vždy zobrazovat alespoň jedna ikona. Pokud se pokusíte z panelu seznamu míst odebrat všechny ikony, zůstane ikona Plocha. Pokud přidáte jednu vlastní ikonu, zobrazí se tato vlastní ikona namísto ikony Plocha. Chcete-li skrýt položku Plocha na panelu seznamu míst, postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny aplikace systému Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Rozbalte následující podklíč.

  Office 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 5. V dialogovém okně Exportovat soubor registru zadejte do pole Název souboru název Export do systému Office a klepněte na tlačítko Uložit.
 6. Klepněte na položku Plocha.
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 8. Do pole Nová hodnota #1 zadejte příkaz Show a potom stiskněte klávesu ENTER.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Show a potom klepněte na příkaz Změnit.
 10. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v poli Údaj hodnoty hodnotu 0 a pak klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete Editor registru.

Reference položek registru

Položky panelu seznamu míst jsou obsaženy v následujícím klíči registru.

Office 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places
Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Klíč Places obsahuje dva následující podklíče:
 • StandardPlaces
 • UserDefinedPlaces

Podklíč StandardPlaces

Tento podklíč obsahuje následujících pět klíčů, které odpovídají pěti výchozím položkám, které se zobrazují na panelu seznamu míst:
NÁZEV KLÍČEPOLOŽKA SEZNAMU MÍST
DesktopPlocha
MyComputerTento Počítač
MyDocumentsDokumenty
PublishingMísta v síti
RecentPoslední dokumenty

Podklíč UserDefinedPlaces

Tento podklíč obsahuje klíče, které odpovídají položkám přidaným na panel seznamu míst. Klíče v následující tabulce jsou příklady klíčů, které jsou v podklíči UserDefinedPlaces :
NÁZEV KLÍČEPOLOŽKA SEZNAMU MÍST
Place0první přidané místo
Place1druhé přidané místo
Place2třetí přidané místo
Následující hodnoty lze použít pro klíče obsažené v podklíčích StandardPlaces a UserDefinedPlaces:
NÁZEVTYPMOŽNÁ DATA
ViewDWORD{1=Seznam, 2=Podrobnosti, 3=Souhrn, 4=Náhled}
ArrangeByDWORD{1=Název, 2=Typ, 3=Velikost, 4=Datum}
SortAscending DWORDLogická hodnota určující, zda bude řazení vzestupné nebo sestupné.
IndexDWORDRelativní pozice na panelu seznamu míst.
ShowDWORDHodnota nula skryje standardní místo.
Odkazy
Další informace o nastavení panelu seznamu míst v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
926167 Nastavení seznamu oblíbených odkazů v běžných dialogových oknech programu Průzkumník Windows pro práci se soubory v systému Windows Vista (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
OfficeKBHowTo inf WD2003 VSO2007 PRJ2007 PUB2007 PPT2007 OneNote2007 OL2007 XL2007
Vlastnosti

ID článku: 826214 - Poslední kontrola: 05/21/2008 15:51:19 - Revize: 7.7

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowtomaster KB826214
Váš názor
document.write("