Přehled opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2000: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft nabízí aktualizaci aplikace Access 2000. Tato aktualizace umožňuje opravit chybu programu Snapshot Viewer v aplikaci Microsoft Access, která by mohla útočníkovi umožnit spuštění zvoleného kódu v systému, pokud uživatel navštíví web zneužívající tuto chybu. Aktualizace obsahuje také další opravy. Tyto opravy jsou popsány v tomto článku v části Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny. Tato aktualizace aplikace Access 2000 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

V tomto článku je popsáno stažení a instalace opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer aplikace Access 2000: KB826292.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0
  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows uvedené níže v tomto článku.
 • Aktualizace Service Pack 3 (SP-3) pro sadu Office 2000
  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci SP-3 pro sadu Office 2000. Další informace týkající se aktualizace Office 2000 Service Pack 3 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Přehled aktualizace Office 2000 Service Pack 3

Aktualizace klienta

Pokud jste nainstalovali aplikaci Access z disku CD-ROM, můžete použít jednu z následujících dvou možností:
 • Pomocí webu Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte samostatnou opravu zabezpečení pro aplikaci Access 2000: KB826292 pomocí kroků uvedených v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates

Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2000: KB826292

Pomocí následujícího postupu stáhněte a nainstalujte aktualizaci klienta:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb826292-client-enu.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor office2000-kb826292-client-enu.exe.
 4. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office 2000 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalovaní nelze aktualizaci odinstalovat. Pokud byste se chtěli vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné sadu Office 2000 odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali sadu Office 2000 ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe.
 4. Při zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu c:\kb826292 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení výzvy k vytvoření nové složky klepněte na tlačítko Ano.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a Cesta pro správu\Soubor MSI/p C:\kb826292\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  V tomto příkazu představuje Cesta pro správu cestu k instalačnímu bodu pro správu sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro sadu Office 2000 (například Data1.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správu.

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogového okna Instalace pro správu sady Office 2000 a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 9. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i Cesta pro správu\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  Cesta pro správu představuje cestu k instalačnímu bodu pro správu sady Office 2000 (například C:\Office2000), Soubor MSI je balíček databáze MSI pro sadu Office 2000 (například Data1.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkce:
  • ACCESSSnapshotFiles
  • AccessRuntimeMaster
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Také si můžete přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru  Verze  -------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Pokud chcete určit, zda je aktualizace ve vašem počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud používáte odlišnou verzi, postupujte podle dokumentace k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Snapview.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Snapview.exe a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte verzi souboru, která je v počítači nainstalována.
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2000: KB826292 již v počítači nainstalována, zobrazí se při instalaci opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2000: KB826292 následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci. (This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000.

Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (Me) naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2000: KB826292 umožňuje odstranit následující problémy, které dosud nebyly uvedeny v databázi Microsoft Knowledge Base.
Nepropojený objekt SnapShot může mít barvu plochy
Při vložení objektu SnapShot (SNP), který není propojen s dokumentem, je možné, že objekt nebude viditelný. Barva objektu SnapShot může být shodná s barvou plochy.
Do souboru Snapshot.ocx byl přidán nový parametr ClassID
Tato oprava aktualizuje webovou komponentu sady Office tak, aby podporovala původní parametr GUID a ClassID pro aplikaci Microsoft Internet Explorer.
Program SnapShot Viewer může načíst soubor z jiné domény
Pokud na stránce použijete ovládací prvek programu SnapShot Viewer, je možné, že bude načten soubor SnapShot z jiné domény.
Program SnapShot Viewer může být neočekávaně ukončen nebo zobrazí chybovou zprávu
Po otevření souboru SNP (SnapShot Viewer) může být program SnapShot Viewer neočekávaně ukončen nebo se může zobrazit následující chybová zpráva:
Při otevření souboru Snapshot došlo k chybě. (An error occurred while opening a Snapshot file.)
Soubor Snapview.ocx není správně registrován
Soubor Snapview.ocx není správně zaregistrován.
Objekt CSnapshotViewerControl může způsobit neočekávané ukončení aplikace Access
Aplikace Access může být při volání funkce CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg neočekávaně ukončena.
Vlastnosti

ID článku: 826292 - Poslední kontrola: 02/05/2014 05:50:26 - Revize: 3.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbupdate KB826292
Váš názor