Přehled opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2002: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Souhrn
Společnost Microsoft nabízí aktualizaci aplikace Access 2002. Tato aktualizace umožňuje opravit chybu programu Snapshot Viewer v aplikaci Microsoft Access, která by mohla útočníkovi umožnit spuštění zvoleného kódu v systému, pokud uživatel navštíví web zneužívající tuto chybu.

Kromě toho obsahuje aktualizace také další opravy. Popis těchto oprav naleznete v části Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny. Tato aktualizace aplikace Access 2002 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

V tomto článku je popsáno stažení a instalace opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer aplikace Access 2002: KB826293.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows uvedené níže v tomto článku.
 • Aktualizace Service Pack 2 (SP-2) pro sadu Microsoft Office XP

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci Service Pack 2 pro sadu Office XP. Další informace o instalaci aktualizace Service Pack 2 pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Service Pack 2

Aktualizace klienta

Pokud jste nainstalovali aplikaci Access z disku CD-ROM, můžete použít jednu z následujících dvou možností:
 • Pomocí webu Microsoft Office Product Updates nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte opravu zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2002: KB826293 pomocí kroků uvedených v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Použití webu Office Product Updates

Další informace o aktualizacích produktů sady Office naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2002: KB826293

Při stažení a instalaci aktualizace klienta postupujte podle následujících kroků:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb826293-client-enu.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Officexp-kb826293-client-enu.exe.
 4. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office XP a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Po nainstalovaní nelze aktualizaci odinstalovat. Pokud byste se chtěli vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné sadu Office XP odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali sadu Office XP ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků.
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb826293-fullfile-enu.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Officexp-kb826293-fullfile-enu.exe.
 4. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu C:\KB826293 a klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení výzvy k vytvoření nové složky klepněte na tlačítko Ano.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI/p C:\KB826293\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE

  Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office XP (například c:\OfficeXP). Soubor MSI je databázový balíček MSI Instalační služby systému Windows pro produkt sady Office XP (například Data1.msi). Soubor MSP je název instalace pro správce.

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogového okna Instalace pro správce sady Office XP a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).

  Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu

  Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office XP (například c:\OfficeXP). Soubor MSI je databázový balíček Instalační služby systému Windows pro produkt sady Office XP (například Data1.msi). Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat.

  Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL.

  Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  301348 Postupy: Instalace veřejné aktualizace instalace pro správce sady Office XP (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
  Tento článek obsahuje pokyny k instalaci veřejné aktualizace pro správce. Další informace o tomto článku v sadě Microsoft Office Resource Kit naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:

  Název souboru  Verze  --------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Pokud chcete určit verzi souboru Snapview.exe, která je ve vašem počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud používáte odlišnou verzi, postupujte podle dokumentace k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Snapview.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Snapview.exe a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte, zda je aktualizace v počítači nainstalována.

  Další informace o určení verze aplikace Access XP v počítači získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  291331 Postupy: Kontrola verze sady Office XP (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2002: KB826293 již v počítači nainstalována a pokusíte se ji znovu nainstalovat, zobrazí se následující chybová zpráva:

Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci. (This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné použít Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby systému Windows pro systém Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (Me) naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby systému Windows pro systém Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení programu Snapshot Viewer v aplikaci Access 2002: KB826293 umožňuje odstranit následující problémy, které dosud nebyly uvedeny v databázi Microsoft Knowledge Base.

Nepropojený objekt SnapShot může mít barvu plochy

Při vložení objektu SnapShot (SNP), který není propojen s dokumentem, je možné, že objekt nebude viditelný. Barva objektu SnapShot může být shodná s barvou plochy.

Do souboru Snapshot.ocx byl přidán nový parametr ClassID

Tato oprava aktualizuje webovou komponentu sady Office tak, aby podporovala původní parametr GUID a ClassID pro aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer může načíst soubor z jiné domény

Tato aktualizace umožňuje opravit problém, ke kterému dochází, pokud na stránce použijete ovládací prvek programu SnapShot Viewer v aplikaci Access. Může se stát, že bude načten soubor SnapShot z jiné domény.

Program SnapShot Viewer může být neočekávaně ukončen nebo zobrazí chybovou zprávu

Po otevření souboru SNP (SnapShot Viewer) aplikace Access může být program SnapShot Viewer neočekávaně ukončen nebo se může zobrazit následující chybová zpráva:

Při otevření souboru Snapshot došlo k chybě. (An error occurred while opening a Snapshot file.)

Soubor Snapview.ocx není správně registrován

Tato aktualizace umožňuje opravu problému s nesprávnou registrací souboru Snapview.ocx.

Objekt CSnapshotViewerControl může způsobit neočekávané ukončení aplikace Access

Tato aktualizace umožňuje opravu problému s neočekávaným ukončením aplikace Access při volání objektu CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Vlastnosti

ID článku: 826293 - Poslední kontrola: 01/23/2014 08:13:54 - Revize: 3.1

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbhowto kbinfo kbupdate KB826293
Váš názor