Použití protokolu instalačního programu k řešení problémů s instalací sady Office

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:826511
Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete 296603.

Souhrn
Tento podrobný článek popisuje, jak používat Microsoft Soubory protokolu instalace sady Office k odstraňování problémů při instalaci sady Office problémy.

Občas dojde k potížím při instalaci sady Office a může vám nemusí se zobrazit chybová zpráva. I v případě, že obdržíte chybovou zprávu, může určit pomocí souboru protokolu instalace jako jeden z nástrojů problém.

Tento článek popisuje několik technik interpretace informace v souborech protokolu instalace sady Office. Témata jsou uvedena v Chcete-li používat jednotlivé techniky pořadí. Tento článek se nezabývá každých situaci může dojít, ale popisuje několik případů, kdy Problém s instalací podaří vyřešit interpretací souboru protokolu instalačního programu.

Mnoho články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které se týkají chyby instalace také zahrnují části protokolu soubory, které vám pomohou potvrdit, že v článku Popisuje problém, který máte.

Jak vytvořit soubor protokolu

Instalační program sady Office automaticky vytváří soubory protokolu ve vaší \Temp složka. Soubory protokolu mají názvy, které jsou podobné následujícím:
V souboru protokoluNázev souboru protokolu
Setup.exeTXT (#) instalační program sady Microsoft Office
Instalační služba Windows Installer (aktualizace systémových souborů)Microsoft Office Setup (#) _Task (0001) .txt
Instalační služba Windows Installer (instalace sady Office)Microsoft Office Setup (#) _Task (0002) .txt
#### Characters v názvu souboru protokolu jsou čísla začíná 0001. Zvýší o jednu při každém spuštění instalačního programu. Proto je soubor protokolu, který má nejvyšší číslo souboru protokolu poslední čas spuštění instalace.

Poznámka: Máte pouze Instalační služba Microsoft Windows Installer soubor protokolu Instalace sady Office. V této situaci souboru protokolu Instalační služba Windows Installer Část instalace sady Office Task(0001) namísto souboru protokolu Task(0002).

Jak interpretovat soubory protokolu

V závislosti na problém se vás pravděpodobně zobrazení souboru protokolu instalačního programu nebo souboru protokolu Instalační služba Windows Installer úřadu instalace.

Soubory protokolu instalačního programu

Soubor protokolu programu Setup.exe je velmi krátká protože počet úkolů, které program Setup.exe provádí je omezena na následující úkoly:
 • Číst soubor Setup.ini.
 • Rozložení příkazového řádku vlastností a přepínačů musí být předány do Instalační služba Windows Installer. Obvyklou chybou je zahrnout následující příkazový řádek:
  Transform =Cesta\název souboru transformaceMST
  Pomocí příkazového řádku nevytvářejí chybová zpráva během instalace ale nesmí být použita transformace instalace. Je správné příkazového řádku:
  Transformace =Cesta\název souboru transformaceMST
  Protokolu programu Setup.exe obsahuje příkazový řádek, které takže musí zkontrolovat soubor protokolu pro určené pro instalaci překlepy jako ten, který je uveden v předchozím příkladu (na písmeno "s" chybí konec "Transformace" v prvním příkazu řádek).
 • Ověřte, že správný operační systém a service pack jsou používány.
 • Zkontrolujte verzi souboru Msi.dll.
 • Spustit soubor Instmsi (w) .exe instalace systému Windows Instalační program.
 • Kontrola nainstalované verze beta sady Office.
 • Zkontrolujte verzi Tahoma a TahomaBD písma.
Ve výchozím nastavení vytvoří instalační zdroj místní instalace sady Office, ale pouze při instalaci sady Office z disku CD nebo komprimované bitové kopie disku CD. Pokud existuje dostatek místa na disku v místním počítači, instalační program ukládá celé ve výchozím nastavení instalační zdroj. Instalační služba Windows Installer používá tento místní instalace. zdroj instalace sady Office a místní zdroj zůstává k dispozici pro opravu, Přeinstalace nebo novější aktualizace sady Office. Uživatelé mohou instalovat na vyžádání nebo spuštění instalačního programu v režimu údržby pro přidání nových funkcí. Protože instalační program vytvoří místní zdroj instalace standardně nemáte každá další nastavení možnosti. Instalační program vytvoří následující skryté místního zdroje instalace složka v počítačích uživatelů:

jednotky\Msocache\Downloadcode

Podle výchozím nastavení ukládá celý zdroj v sadě Office. Pokud počítač uživatele nemá dostatek volného místa, ukládá soubor instalace pro instalační program pouze vybrané součásti. Zachová nastavení místního zdroje instalace po instalace je dokončena.

Následující informace mohou být obsažené v protokolu instalace:
 • Seznam souborů, které mají být zkopírovány do složky \MSOCACHE:
  Files to Download:File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033)File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001)File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL)File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033)File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033)File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE)File: PRO11.MSI (PRO11.MSI)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033)File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033)File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033)File: A2561405.CAB (A2561405.CAB)File: A3561405.CAB (A3561405.CAB)File: A4561405.CAB (A4561405.CAB)File: AV561403.CAB (AV561403.CAB)File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • Potvrzení nastavení místní zdroj instalace:
  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\.Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets.(CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\
 • Potvrzení o dokončení úkolu:
  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI.Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
Další informace o funkci Místní zdroj instalace funkce, klepněte na následující číslo článku:
830168Časté otázky Funkce Místní zdroj instalace

Pokud předpokládáte potíže pomocí příkazového řádku Vlastnosti a přepínače, které jsou pomocí těchto položek jsou také uvedeny v Soubor protokolu instalace. Například spuštění instalace pomocí příkazového řádku následující příkaz
f:\setup.exe companyname = "společnost" /qb
následující text je součástí protokolu instalačního programu:
Launch Setup 9/22/03 1:49:46 PM companyname="my company" /qbDetected Windows Info: PlatformId = 2 MajorVersion = 4 MinorVersion = 0Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXEAdding property...companyname="my company"Recognized command line switch: /qb
- a -
Office-specific properties added: companyname="my company"General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ Writing Task:D:\WINNT\System32\msiexec.exe /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""my company"" /qb" companyname="my company" LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Poznámka: Setup.exe ve skutečnosti nepoužívá tyto přepínače příkazového řádku a Vlastnosti; právě předá je soubor Msiexec.exe (Windows Instalační program).

Pokud soubor protokolu programu Setup.exe končí textem podobným následující (návratový kód: 1603), došlo k potížím s Windows Části instalace Instalační služby:
9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603Shutting down chained setup processing.Set Verbose logging for subsequent setup.	***** Setup exits 9/22/03 3:34:27 PM (return = 1603)
V tomto případě je nutné zkontrolovat Instalační služba Windows Installer soubory protokolu instalace sady Office.

Soubory protokolu Instalační služba Windows Installer

Jsou výrazně větší než soubory protokolu Instalační služba Windows Installer Soubor protokolu instalace a mohou zdát nečitelné na první. Však následující pokyny můžete zúžit problému:
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva při instalaci hledat číslo chyby v souboru protokolu. Například pokud se zobrazí zpráva: Chyba 1327" během instalace hledat "1327" v protokolu. Může vyhledat text, který se podobá následující:
  MSI (c) (41: 90): Poznámka: 1: 1327 2: C:\
  Chyba 1327. Neplatná jednotka: c:
  MSI (c) (41: 90): výrobek: aktualizace systémových souborů--chybu 1327. Neplatná jednotka: c:

  Akce ukončena 15: 34: 26: CostFinalize. Vrátí hodnotu 3.
  Klíčový text v těchto položkách protokolu je "Neplatná jednotka". Problém v tomto případě je použit nástroj typu Správce disků můžete změnit písmeno jednotky umístění, kde je nainstalován systém Windows. Ačkoli jednotka písmeno bylo změněno, některé klíče registru stále odkazují na původní jednotka písmeno.
 • Pokud znalostní báze Microsoft Knowledge Base neobsahuje článek odpovídající konkrétní chybové zprávy, proveďte následující kroky k diagnostice problém:
  1. Vyhledejte číslo chyby v souboru protokolu.
  2. Číst každý řádek z řádku s číslem chyby. Obvykle se zobrazí čára se nezdařila s výsledkem byla nastavení došlo k chybě.

   Soubor protokolu byl například hledali "error 2737". Na následující text byl nebo nad řádek s 2737 error:
   MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServerInfo 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      )Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Professional 2003 -- Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
   Pohled na tento text se zobrazí nastavení se nezdařilo na volání CheckCAServer.
 • Všechny soubory protokolu obsahují jednu nebo více chyb, které lze obvykle ignorovány. Může se v souboru protokolu a obvykle následující chyby: nutně znamenat potíže s instalací:
  Informace o 2898. Vnitřní chyba došlo. Obraťte se na oddělení informačních technologií pro pomoc.
  Info 2743. Vnitřní chyba došlo k chybě. Obraťte se na oddělení informačních technologií pro pomoc.
  Informace o 2726. Vnitřní chyba došlo k chybě. Obraťte se na oddělení informačních technologií pro pomoc.
 • Je jedna věc hledat řetězec "Poznámka". V jednom případě Pokud instalační program selže s chybou 2755, byl skutečný rozlišení pro případ odvozené z poznámky několik řádků nad chybou:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632MSI (c) (F8:F4): Note: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI Error 2755. An internal error has occurred. (1632  \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI        ) Contact yourInformation Technology department for assistance.
  V tomto příkladu označuje následující dva řádky problém s oprávněními assistance:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  Po oprávnění této složky nedošlo k chybě 2755.

  Poznámka: Řádek, který obsahuje "1632" je, že stanovení faktoru problém se zabývá oprávnění.

  Poznámka: Do položky protokolu, které obsahují "Poznámka" číslo čtyři číslice "Poznámka" takto lze namapovat k Instalační služba Windows Installer chyby, které jsou přímo uvedené v článcích znalostní báze Knowledge Base zmíněných v tomto článku.
 • "Návrat je jiný řetězec vyhledat v souboru protokolu Hodnota 3 ". Pokud máte nebo z nich číslo chyby, ale vyhledáte Soubor "Return Value 3" v protokolu Toto je jasně oblasti, kde je nejlepší Zaměřte se při řešení. Pokud během instalace, je provedena akce je zaznamenána v souborech protokolu. Jakmile je dokončena, vrácená hodnota je zaznamenána. Pokud je vrácena hodnota 1, akce byla úspěšná. však pokud akce selhala, bude vrácena hodnota 3.
  Action start 9:56:45: SetW2kMill_WFP.Action ended 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Return value 1.MSI (c) (B7:A7): Doing action: CheckCAServerAction start 9:56:45: CheckCAServer.MSI (c) (B7:A7): Creating MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129MSI (c) (B7:A7): Closing MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServerInfo 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      )Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Standard 2003 -- Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )		Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
  V tomto případě proběhla akce SetW2kMill_WFP úspěšně protože vrácená hodnota je 1. Další akce CheckCAServer se však nezdaří protože vrácená hodnota je 3.
 • V případech, kdy zkontrolovat soubor protokolu nenajdete "Poznámka", "Return Value 3" nebo číslo chyby. Místo toho se zobrazí text, který je podobná následující:
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: c:\test.mstMSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Couldn't find cached transform c:\test.mst. Looking for it at the source.MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: \\server\share\2003_ADMIN\test.mstMSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2729 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.\\server\share\2003_ADMIN\test.mstMSI (c) (A5:65): MainEngineThread is returning 1624
  V tomto případě je instalace s problém použití transformace, protože transformace nelze nalézt na určené cestě (C:\test.mst). Proto instalační program také pokusí nalézt transformace v kořenovém adresáři umístění zdroje sady Office. Při transformaci nemohou být umístěna v jednom místo, instalace se zastaví.

Podrobné soubory protokolů

Techniky, které jsou uvedeny v protokolu Instalační služba Windows Installer" Části soubory"lze použít pro podrobné soubory protokolu. Však podrobné protokolování Instalaci prodlužuje. Podrobné protokolování, máte-li nastavení používejte pouze problémy, které nelze zjistit pomocí výchozí soubor protokolu.
 • Generování podrobného souboru protokolu

  Při první instalaci sady Office úplné protokolování ale pokud bude instalace dojde k selhání, druhý pokus o instalaci není použito Generování podrobného souboru protokolu. Však možnosti protokolování, které se používají pro Tyto podrobné soubory protokolů nejsou všechny možnosti, které jsou k dispozici Instalační služba Windows Installer. Chcete-li vytvořit podrobnější protokol Instalační služba Windows Installer soubor se všemi možnostmi protokolování můžete použít * v kombinaci s parametrem pro přepínač /L .

  Poznámka: Můžete vytvořit podrobný soubor protokolu při provádění instalace pro správu sady Office pomocí příkazového řádku, který je podobný následující:
  Cesta\setup.exe /a Cesta\Pro11.msi/l * v C:\Verboselog.txt
  Při diagnostice instalační program přestane reagovat

  V době instalace sady Office přestane reagovat (zablokuje se) a nejsou žádné chybová zpráva. V této situaci je nejlepší věcí Restartujte počítač a spusťte znovu instalační program sady Office s úplným podrobným protokolováním Zapnuto (s jednou dodatečnou možností). Chcete-li to provést, spusťte instalační program sady Office. Postup: Ano postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítko Spustit.
  2. V Otevřít Zadejte následující příkazový řádek a pak klepněte na tlačítko OK:
   Cesta\Setup.exe/l * v! C:\Verboselog.txt
   Všimněte si, že Cesta je úplná cesta k vaší Umístění zdroje sady Office.
  Obvykle 19 řádků informací o protokolování v mezipaměti paměť před zapsáním do podrobného souboru protokolu. Pokud nepoužíváte! možnost pro přepínač /L (protokolování) můžete ztratit některé informace v mezipaměti nebo všechny informace v mezipaměti Pokud instalační program zastaví. Použijete-li! možnost nejvíce ztratíte je jeden řádek, protože! možnost vynutí nastavení protokolování zapisovat informace o jeden řádek souboru protokolu současně (není bez mezipaměti informace).

  Po vytvoření podrobného souboru protokolu, přejděte na konec a poslední jeden nebo dva řádky. Tyto řádky ukazují, byla instalace Chcete udělat, když se zastavil. Například může zobrazit text, který je podobný následující:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A},KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\WebComponents\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0)1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2:{71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\CommonFiles\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  To znamená problém s registrací (v registr systému Windows) komponenty (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A) jejíž cesta klíče je OWCDCH11.CHM.

  Rozlišení tohoto zejména problém je v opravě registru systému Windows před spuštěním instalačního programu sady Office znovu.

  V jiném případě může zobrazit text, který je podobný v souboru protokolu následující:
  MSI (c) (EB:1F): Doing action: OPCRemoveAction start 11:42:57: OPCRemove.MSI (c) (EB:1F): Creating MSIHANDLE (504) of type 790542 for thread -194273
  To znamená problém s odebráním sady Office Průvodce operace. Tento problém může nastat při instalaci sady Office potíže s odebírání starší verze sady Microsoft Office. Zkuste odebrat starší verze sady Office, a znovu spusťte instalační program sady Office 2003.

  Poznámka: Instalační program sady Office používá následující předpony pro vlastní akce. Pokud soubor protokolu označuje problém s vlastní akce, tato označení ukazují kde začít s odstraňováním potíží.
  • OLCA: Akce vlastní aplikace Outlook
  • OPC: Průvodce odebráním sady Office
  • CAG, CaMMC: Spojené s kliparty
  • IE: Aplikace Internet Explorer
XL2003 OL2003 PPT2003 PUB2003 SPD2003 WD2003 OFF2003

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 826511 – Seneste udgave 03/22/2012 21:21:00 – Udgave 1.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

 • kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbmt KB826511 KbMtcs
Feedback