Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dostupnost nástroje pro odebrání modulu Microsoft JVM

Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Nástroj pro odebrání modulu Microsoft Java Virtual Machine (MSJVM) již není k dispozici pro veřejné stahování. Části Řešení a Další informace obsahují podrobné informace o změně dostupnosti tohoto nástroje.
Příznaky
Nástroj pro odebrání modulu MSJVM již není uložen na serverech pro stahování společnosti Microsoft. Dřívější hledání na webu Microsoft.com přesměrovalo uživatele na platnou stránku pro stažení. Nyní zobrazí výsledky hledání nástroje pro odebrání pouze odkazy na hlavní stránku s informacemi o modulu Microsoft Java Virtual Machine:
Příčina
Nástroj pro odebrání modulu MSJVM byl odstraněn ze serverů pro stahování společnosti Microsoft za účelem zvýšení ochrany náhodných uživatelů před nevratnými důsledky, které by tento nástroj mohl v počítači způsobit.
Řešení
Nástroj pro odebrání modulu MSJVM je nadále k dispozici prostřednictvím služeb odborné pomoci společnosti Microsoft, jestliže jsou splněny následující podmínky:
  • V organizaci je vytvořena pozice správce informačních technologií nebo jiná podobná funkce.
  • Souhlasíte s tím, že pokud použijete nástroj pro odebrání modulu MSJVM, není v souladu s podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem nástroje pro odebrání modulu MSJVM společnost Microsoft povinna poskytnout vám znovu modul MSJVM.
  • Souhlasíte s tím, že po použití nástroje pro odebrání modulu MSJVM vám společnost Microsoft nemůže poskytnout kopii modulu MSJVM pro opakovanou instalaci odebraného modulu MSJVM.
  • Souhlasíte s tím, že jedinou možností nové instalace modulu MSJVM je instalace starší bitové kopie obsahující modul MSJVM, opakovaná instalace aplikace jiného výrobce obsahující modul MSJVM nebo nová instalace příslušného operačního systému Microsoft Windows z instalačního média.
  • Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft vám nemůže poskytnout média pro obnovení operačního systému Windows, která by obsahovala modul MSJVM a umožňovala jeho opětovnou instalaci, protože společnost Microsoft již modul MSJVM nezahrnuje do svých produktů operačního systému Windows.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Nástroj pro odebrání modulu MSJVM ovlivňuje celý systém a následky jeho použití jsou nevratné, proto bylo rozhodnuto, že tento nástroj bude k dispozici pouze správcům systémů, správcům sítí a dalším odborníkům v oblasti informačních technologií.

Pokud splňujete tato kritéria, chápete je a souhlasíte s podmínkami popsanými v části Řešení, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Microsoft, která vám nástroj pro odebrání modulu MSJVM poskytne. Úplný seznam telefonních čísel odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft a informace o cenách odborné pomoci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník odborné pomoci společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit poskytnutím nástroje pro odebrání modulu MSJVM. Obvyklé poplatky účtované za telefonickou podporu budou účtovány za další otázky týkající se podpory a problémy, které se nevztahují přímo k použití nástroje pro odebrání modulu MSJVM a které se netýkají řešení problematiky související s modulem MSJVM nebo migrace existujících aplikací Java na platformu Microsoft .NET Framework.
Java JVM odebrání VM řešení problematiky MSJVM Virtual Machine Java UnVM nástroj
Vlastnosti

ID článku: 826878 - Poslední kontrola: 11/14/2005 10:03:24 - Revize: 1.2

Microsoft Virtual Machine for Java

  • kbprb kbjavafaq kbjava kbdownload kbsecurity kbinfo KB826878
Váš názor
/html>html>tps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>=">/body>>