Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zabránit otevření v aplikaci Excel automaticky soubory

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:826922
Souhrn
Tento článek popisuje, jak zabránit souborům z otevírání automaticky při spuštění aplikace Aplikace Excel.

Při spuštění aplikace Excel automaticky otevřeny všechny soubory, které jsou umístěny ve složce XLStart. K tomuto chování dochází bez ohledu na typ souboru. Navíc pokud jste zadali alternativní spouštěcí složky aplikace Excel, každý soubor v této složce také automaticky otevřen. Chcete-li určit alternativní spouštěcí složku, aplikace Microsoft Office Excel 2003, klepněte na tlačítkoMožnosti v Nástroje nabídky a poté klepněte Obecné na kartě. V Microsoft Office Excel 2007, klepněte na tlačítko Microsoft Office, klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel, klepněte Upřesnit karta, a Vyhledejte Obecné sekce. V roce 2010 pro aplikaci Microsoft Office Excel, klepněte v nabídce soubor , klepněte na tlačítkoMožnosti, klepněte Upřesnit kartu a potom vyhledejte Obecné sekce.

Toto chování může způsobit, že aplikace Excel přestane reagovat nebo se toto chování může způsobit aplikace Excel trvat dlouhou dobu spuštění, pokud platí některá z následujících podmínek:
  • Soubory buď spouštěcí složky nejsou platná aplikace Excel soubory.
  • Soubory jsou uloženy na síťové jednotce, který má pomalé připojení k síti

Jak zabránit soubory automaticky otevřít v aplikaci Excel

Soubory ručně zabránit pomocí jedné z následujících metod otevírání automaticky při spuštění aplikace Excel.

Odebrat soubory ze složky XLStart a alternativní spouštěcí složky

Odebrat soubory ze složky XLStart a alternativní spouštěcí složky, postupujte takto:

1. Spusťte aplikaci Excel.

2. Postupujte podle cesty pomocí verze aplikace Excel na základě nabídky Možnosti.
Aplikace Excel 2003
V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Obecné.
Aplikace Excel 2007
Klepněte v nabídce Upřesnit klepněte na tlačítko Microsoft Office, klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel, vyhledejte v části Obecné.
Aplikace Excel 2010
V nabídce Soubor klepněte na příkaz Možnosti, klepněte v nabídce Upřesnit, vyhledejte v části Obecné.


Spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu

Při spuštění aplikace Excel spustit všechny soubory, které jsou umístěny do složky XLStart nebo alternativní spouštěcí složku otevřít. Chcete-li soubory v těchto umístěních v otevření při spuštění aplikace Excel, můžete spustit Excel v nouzovém režimu. Spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu zabrání všechny doplňky, vlastní nastavení panelu nástrojů a spouštěcí složky aplikace Excel načítání při spuštění aplikace Excel. Přepínač příkazového řádku můžete spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu nebo pomocí klávesy CTRL.

Spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu stiskněte a podržte klávesu CTRL a spuštění aplikace Excel. Zobrazí se následující zpráva:
Aplikace Excel zjistila, že jsou přidržením klávesy CTRL. Chcete spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu?
Pokud klepnete na tlačítkoAnoAplikace Excel spustí v nouzovém režimu.

Pak můžete vymazat alternativního umístění spouštěcího výše popsaným způsobem. Ve všech verzích aplikace Excel můžete použít přepínač příkazového řádku spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu.

Použití přepínačů příkazového řádku

Pokud jsou soubory ve složce XLStart nebo do alternativní spouštěcí složky, který chcete otevřít při spuštění aplikace Excel a nechcete přesunout soubory do jiné složky, můžete zabránit otevření souborů přepínače příkazového řádku. Pro tento účel lze použít přepínač/bezpečné a přepínač/Automation .

Poznámka:Přepínač/safe spustí aplikaci Excel v nouzovém režimu. Přepínač/Automation zakáže všechny soubory automaticky otevřít a spustit automaticky makra.

Chcete-li spustit aplikaci Excel pomocí přepínače příkazového řádku, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítkoSpustit.
  2. V Otevřít Zadejte buď následující řádky:
    Excel.exe/safe

    Excel.exe/Automation
  3. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud Instalační služba Microsoft Windows Installer spustí při použití těchto přepínače příkazového řádku, klepněte na tlačítko Storno k dokončení spuštění aplikace Excel.

Stisknutím klávesy ESC

Při spuštění aplikace Excel, všechny soubory, které jsou umístěny v XLStart složky nebo v alternativní spouštěcí složce start otevřete. Stisknutím klávesy ESCAPE Po spuštění otevřít další soubory zabránit otevírání souborů. Po stisknutí klávesy ESCAPE můžete obdržet jednu nebo obě z následujících zpráv:
Chcete zrušit otevření všech souborů z alternativního umístění spouštěcích souborů?

Chcete zrušit otevření všech souborů z složce XLStart?
Pokud klepnete na tlačítko Ano buď zprávy spuštění aplikace Excel bez otevření další soubory z umístění při spuštění.

Poznámka: Není podržte klávesu ESCAPE. Pokud to učiníte, budou zprávy než klepnete na tlačítko Zavřít Ano.

ODKAZY

Další informace o spouštěcích složkách aplikace Excel získáte v článcích báze Microsoft Knowledge Base:

822107 Jak používat spouštěcí složky aplikace Excel 2003
826837 Při spuštění aplikace Excel zmizí podokno úloh

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 826922 - Poslední kontrola: 04/18/2012 20:29:00 - Revize: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kbhowto kbexpertisebeginner kbopenfile kbmt KB826922 KbMtcs
Váš názor
tomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("