Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak odesílat formuláře aplikace InfoPath do knihovny dokumentů služby Windows SharePoint Services

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:826993
ÚVOD
V původní verzi aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 nelze přímo odesílat data formuláře do knihovny dokumentů služby Microsoft Windows SharePoint Services. Tento článek popisuje, jak navrhnout šablonu formuláře, který používá skript na odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby Windows SharePoint Services. V aplikaci InfoPath 2003 Service Pack 1 (SP1) a vyšších verzích aplikace InfoPath můžete odeslat data formuláře do knihovny dokumentů služby Windows SharePoint Services přímo pomocí uživatelského rozhraní. Tento článek obsahuje kroky, které potřebujete k tomu použít.
Další informace

Navrhnout zdroj dat formuláře a rozvržení v aplikaci InfoPath 2003

 1. Spustíte aplikaci InfoPath. Návrh nového prázdného formuláře.
 2. V Zdroj dat podokno úloh, přidat zdroj dat do formuláře. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši mojePolea klepněte na tlačítko Přidat.

   Na Přidat pole nebo skupinu Zobrazí se dialogové okno.
  2. Typ Jméno jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
  3. Opakujte krok a. typu MiddleInitial jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
  4. Opakujte krok a. typu Příjmení jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Přidat mojePole do formuláře.
 4. Klepněte na tlačítko Oddíl s ovládacími prvky.

Navrhnout zdroj dat formuláře a rozvržení v aplikaci InfoPath 2007

 1. Spuštění aplikace InfoPath 2007.
 2. Klepněte na tlačítko Návrh šablony formuláře, klepněte na tlačítko Prázdnéa klepněte na tlačítko OK.
 3. V Navrhnout úkoly podokno, klepněte na tlačítko Zdroj dat.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši mojePolea klepněte na tlačítko Přidat.
 5. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna Jméno jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna MiddleInitial jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna Příjmení jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 8. Přidat mojePole Seskupit do formuláře a klepněte na tlačítko Ovládací prvky v tabulce rozložení.

Návrh formuláře zdroje dat a rozložení v roce 2010 aplikace InfoPath

 1. Spustíte aplikaci InfoPath 2010.
 2. V Populární šablon formulářů, klepněte na tlačítko Prázdnéa klepněte na tlačítko Navrhnout tento formulář.
 3. Pokud není Navrhnout úkoly podokno, klepněte na tlačítko Zdroj dat.
 4. Pokud není Pole podokno zobrazené vpravo, klepněte na Data karta, klepněte na tlačítko Zobrazit pole.
 5. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna Jméno jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Přidáte další pole. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna MiddleInitial jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Přidáte další pole. V Přidat pole nebo skupinu Typ okna Příjmení jako název pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 8. Přidat mojePole Skupina do formuláře.

Odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint Services

Odesílat data formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint, můžete použít skript nebo uživatelského rozhraní.

Odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint v aplikaci InfoPath 2003 pomocí skriptu

 1. V Nástroje nabídky, klepněte na tlačítko Odesílání formulářů.

  Na Odesílání formulářů Zobrazí se dialogové okno.
 2. V Odesílání formulářů Dialogové okno, klepněte na tlačítko Povolit odeslání.
 3. V Odeslat Klepněte na tlačítko Odeslat pomocí vlastního skriptu.
 4. Klepněte na tlačítko Otevření programu Microsoft Script Editora klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se Editor Microsoft Script Editor.
 5. Změnit OnSubmitRequest událost takto.

  Poznámka: Je nutné změnit hodnotu strURL Proměnná na platnou adresu URL v kódu. V následující ukázce kódu adresy URL odkazuje na serveru s názvem Název_serveru, web služby SharePoint s názvem Název_sítěa knihovny dokumentů s názvem Název_knihovny_dokumentů.
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj){  // If the submit operation is successful, set  // eventObj.ReturnStatus = true.  var fSuccessful = false;   // Set the URL of the file that you want to submit here.  var strUrl = "http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName/testform.xml";   try   {     // Create an xmlhttp object.    var oXmlHttp = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP");     // See whether the document with the same name already exists in the Windows SharePoint Services (WSS) document library.    oXmlHttp.Open("HEAD", strUrl, false);     oXmlHttp.Send();     // No document with the URL has been found. Continue to submit.    // If you must replace the original file, you must call    // oXmlHttp.Open("DELETE", strUrl, false) to delete the document     // in the WSS document library.    if (oXmlHttp.Status == 404)     {      // Put the document in the WSS document library.       oXmlHttp.Open("PUT", strUrl, false);       oXmlHttp.Send(XDocument.DOM.xml);       // A 200 status code or a 201 status code indicates that the form has been submitted successfully.      if (oXmlHttp.Status == 200 || oXmlHttp.Status == 201)      {        fSuccessful = true;      }    }  }   catch (ex){}     if (fSuccessful)  {    XDocument.UI.Alert("Document submitted successfully.");     eventObj.ReturnStatus = true;  }  else  {    eventObj.ReturnStatus = false;  }}
 6. Skript uložte. Zavřete Editor skriptů.
 7. Uložit jako šablonu formuláře SubmitToWSS.xsn.

Odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint v aplikaci InfoPath 2003 Service Pack 1 pomocí uživatelského rozhraní

 1. V Nástroje nabídky, klepněte na tlačítko Odesílání formulářů.

  Na Odesílání formulářů Zobrazí se dialogové okno.
 2. V Odesílání formulářů Dialogové okno, klepněte na tlačítko Povolit příkazy a tlačítka Odeslat.
 3. V Odeslat Klepněte na položku Knihovna formulářů SharePoint.
 4. V Odesílání formulářů Dialogové okno, klepněte na tlačítko Přidat.

  Na Průvodce datovým připojením spustí.
 5. Vstupní odkaz knihovny formulářů SharePoint Services v Knihovna formulářů SharePoint pole.

  Odkaz knihovny může vypadat podobně jako následující:

  http://servername/sitename/DocumentLibraryName
 6. Zadejte název dokumentu v Název souboru pole.

  Můžete použít název dokumentu, jako je například TestForm.

  Klepněte na tlačítko Další.
 7. V Průvodce datovým připojením, klepněte na tlačítko Dokončit.
 8. V Odesílání formulářů Dialogové okno, klepněte na tlačítko OK.
 9. Šablonu formuláře uložit jako "SubmitToWSS.xsn".

Odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint v aplikaci InfoPath 2007 pomocí uživatelského rozhraní

 1. V Nástroje nabídky, klepněte na tlačítko Možnosti odeslání.

  Na Možnosti odeslání Zobrazí se dialogové okno.
 2. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.
 3. Klepnutím vyberte Odeslat data formuláře do jednoho umístění Zaškrtávací políčko.
 4. V rozevíracím seznamu klepněte na tlačítko Knihovny dokumentů služby SharePoint.
 5. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko Přidat.

  Na Průvodce datovým připojením spustí.
 6. Zadejte odkaz knihovny dokumentů služby SharePoint v Knihovny dokumentů pole.

  Odkaz knihovny dokumentů může vypadat takto:
  http://servername/sitename/DocumentLibraryName
 7. Zadejte název dokumentu v Název souboru pole.

  Můžete použít název dokumentu, jako je například TestForm.
 8. Klepněte na tlačítko Další.
 9. V Zadejte název tohoto datového připojení Zadejte název tohoto datového připojení.
 10. V Průvodci datovým připojením klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko OK.
 12. Šablonu formuláře uložte jako SubmitToWSS2007.xsn.

Odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint v roce 2010 aplikace InfoPath pomocí uživatelského rozhraní

 1. V Data karta, klepněte na tlačítko Možnosti odeslání.

  Na Možnosti odeslání Zobrazí se dialogové okno.
 2. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.
 3. Klepnutím vyberte Odeslat data formuláře do jednoho umístění Zaškrtávací políčko.
 4. V rozevíracím seznamu klepněte na tlačítko Knihovny dokumentů služby SharePoint.
 5. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko Přidat.

  Na Průvodce datovým připojením spustí.
 6. Zadejte odkaz knihovny dokumentů služby SharePoint v Knihovny dokumentů pole.

  Odkaz knihovny dokumentů může vypadat takto:
  http://servername/sitename/DocumentLibraryName
 7. Zadejte název dokumentu v Název souboru pole.

  Můžete použít název dokumentu, jako je například TestForm.
 8. Klepněte na tlačítko Další.
 9. V Zadejte název tohoto datového připojení Zadejte název tohoto datového připojení.
 10. V Průvodci datovým připojením klepněte na tlačítko Dokončit.
 11. V Možnosti odeslání Dialogové okno, klepněte na tlačítko OK.
 12. Šablonu formuláře uložte jako SubmitToWSS2010.xsn.

Testování formuláře v aplikaci InfoPath 2003

 1. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Vyplnit formulář.
 2. V Vyplnit formulář podokno úloh, klepněte na tlačítko SubmitToWSS.
 3. Vyplňte formulář.
 4. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pokud je formulář úspěšně odeslán, obdržíte zprávu, která označuje to.
 5. Ukončete aplikaci InfoPath. Pokud se zobrazí výzva k uložení změn do formuláře, klepněte na tlačítko Ne.
 6. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer. Vyhledejte knihovnu dokumentů formuláře.

  Formuláře knihovny dokumentu může být například http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName.

  Nová položka s názvem testform je v knihovně dokumentů.
 7. Klepněte na tlačítko testform.

  Odeslaný formulář se otevře v aplikaci InfoPath 2003.

Testování formuláře v aplikaci InfoPath 2007

 1. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Vyplnit formulář.
 2. V Vyplnit formulář podokno úloh, klepněte na tlačítko SubmitToWSS2007.
 3. Vyplňte formulář.
 4. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pokud je formulář úspěšně odeslán, obdržíte zprávu, která označuje to.
 5. Ukončete aplikaci InfoPath. Pokud se zobrazí výzva k uložení změn do formuláře, klepněte na tlačítko Ne.
 6. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer. Vyhledejte knihovnu dokumentů formuláře.

  Formuláře knihovny dokumentu může být například http://Název_serveru/Název_sítě/Název_knihovny_dokumentů.

  Nová položka s názvem testform je v knihovně dokumentů.
 7. Klepněte na tlačítko testform.

  Odeslaný formulář se otevře v aplikaci InfoPath 2007.

Testování formuláře v aplikaci InfoPath 2010

 1. Spuštění aplikace InfoPath plnicí 2010
 2. Klepněte na tlačítko Vyhledání formuláře.
 3. Najít SubmitToWSS2010.xsn, vyberte ji a klepněte na tlačítko Otevřít.
 4. Vyplňte formulář.
 5. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pokud je formulář úspěšně odeslán, obdržíte zprávu, která označuje to.
 6. Ukončete aplikaci InfoPath výplň. Pokud se zobrazí výzva k uložení změn do formuláře, klepněte na tlačítko Neukládat.
 7. Spusťte aplikaci Windows Internet Explorer. Vyhledejte knihovnu dokumentů, která jste zadali v kroku 6 "Použití uživatelského rozhraní pro odeslání dat formuláře do knihovny dokumentů služby SharePoint v aplikaci InfoPath 2010."

  Zobrazí se nová položka formuláře v knihovně dokumentů a vaše jméno se zobrazí vUpravil sloupec.
 8. Klepněte na položku nový formulář.

  V roce 2010 aplikace InfoPath, otevře se formulář, který jste odeslali.
Odkazy
Další informace o tom, jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Microsoft Office klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
870924Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office 2003
Další informace o skriptu formuláře aplikace InfoPath 2003 klepněte na tlačítko naleznete v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
828853Jak změnit skriptovací jazyk pro formuláře aplikace InfoPath
827002 Ladění skriptu pro formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2003

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 826993 - Poslední kontrola: 05/20/2011 14:25:00 - Revize: 3.0

Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Infopath 2010

 • kbhowto kbxml kbscript kbforms kbmt KB826993 KbMtcs
Váš názor
document.write("