Příčiny obecných chyb ochrany a tipy pro odstraňování potíží

Tento článek byl dříve publikován CZ82710
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje chybové zprávy, které se zobrazily ve vašem případě, naleznete odkaz na další články popisující chybové zprávy v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315854 Centrum chybových zpráv systémů Windows 98 a Windows ME
Souhrn
Procesory Intel 80286, 80386 a 80486 dokáží rozpoznat, když programy provedouchybnou operaci. Nejobvyklejší jsou chyby zásobníku, neplatnéinstrukce, dělení nulou a obecné chyby ochrany.Tyto chyby obvykle znamenají nestandardní programový kód.
Další informace

Možné typy chyb

K následujícím chybám dochází v programech pro systém Windows, přímo v systémuWindows nebo v ovladačích zařízení (například v ovladači grafické karty).

Chyba zásobníku (Přerušení 12)

Mezi příčiny chyby zásobníku patří:
 • Instrukce se pokouší o přístup k paměti mimo hranice segmentu zásobníku (Stack Segment, SS). Mezi tyto instrukce patří POP, PUSH, ENTER, LEAVE nebo relativní přístup k zásobníku: MOV AX, [BP+6]).
 • Načtení segmentu zásobníku (SS) s ukazatelem označeným jako nepřítomným, ale jinak platným (k té chybě by v systému Windows docházet nemělo).
Chyby zásobníku jsou pro aktuální program v systému Windows vždy kritické.

Neplatné instrukce (Přerušení 6)

Procesor CPU rozpoznává většinu neplatných instrukcí a generuje přerušení.

Tato chyba je pro program vždy kritická. Nemělo by k ní nikdy dojít a je obvykle způsobena spuštěním dat namísto programového kódu.

Chyba dělení (Přerušení 0)

K této chybě dochází, pokud cílový registr nemůže obsáhnout celý výsledekoperace dělení. Příčinou může být pokus o dělení nulou nebo přetečení při dělení.

Obecná chyba ochrany (Přerušení 13)

Jde o všechna narušení ochrany, která nezpůsobují jiné výjimky.Mezi ně patří následující operace:
 • Překročení hranic segmentů CS, DS, ES, FS či GS. Toto je velmi běžná chyba programů, obvykle způsobená chybným výpočtem množství paměti při jejím přidělování.
 • Předání vykonávání kódu segmentu, který není spustitelný (například skok na adresu, která neobsahuje žádná využitelná data)
 • Zápis do segmentu určeného jen pro čtení nebo segmentu kódu
 • Načtení chybné hodnoty do registru segmentu
 • Použití nulového ukazatele. Nulový ukazatel je definovaný jako hodnota 0. V chráněném režimu je použití registru segmentu, který obsahuje hodnotu 0, vždy neplatné.

Odstraňování potíží s obecnými chybami ochrany

Nejprve se pokuste nalézt příčinu chyby. Protože obecné chyby ochrany mohou být způsobeny softwarem i hardwarem, nejprve restartujte počítače v nouzovém režimu. Takto budete moci počítač testovat ve stavu, kdy jsou načteny pouze nezbytné součásti systému Windows. Pokud se po restartování počítače v nouzovém režimu potíže neprojevují, je příčinou pravděpodobně ovladač nebo program. Pokud se chyba projevuje i v nouzovém režimu, je příčinou pravděpodobně hardware nebo poškozené základní soubory systému Windows.
 1. V případě systému Windows 95 restartujte počítač, po zobrazení zprávy "Spouštění systému 95" stiskněte klávesu F8 a poté zvolte možnostNouzový režim.

  V případě systému Windows 98 restartujte počítač, stiskněte a podržte klávesu CTRL, dokud se nezobrazíSpouštěcí nabídka systému Windows 98, a poté vyberte možnostNouzový režim.
 2. Vyzkoušejte počítač v nouzovém režimu. Pokud k chybě již nedojde, postupujte podle pokynů níže odpovídajícím vašemu operačnímu systému. Pokud k chybě dojde znovu, může být příčinou chyba instalace systému Windows nebo poškozený hardware. Přečtěte si část "Test hardwaru" v tomto článku.

  Windows 98

  Po spuštění počítače v nouzovém režimu použijte nástroj Pomůcka systémové konfigurace (Msconfig.exe) k minimalizaci možných konfliktů:

  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuProgramy, dále na položkuPříslušenství, dále na položkuSystémové nástrojea poté klepněte na položkuSystémové informace.
  2. V nabídceNástrojeklepněte na položkuPomůcka systémové konfigurace.
  3. Na kartěObecnéklepněte na přepínačVýběrové spuštěnía poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
   • Zpracovat soubor Config.sys
   • Zpracovat soubor Autoexec.bat
   • Zpracovat soubor Winstart.bat (pokud je k dispozici)
   • Zpracovat soubor System.ini
   • Zpracovat soubor Win.ini
   • Načíst položky skupiny Po spuštění
  4. Klepněte na tlačítkoOKa poté po výzvě restartujte počítač do normálního režimu. Pokud restartování a otestování počítače stále nedochází k chybě, pokračujte následujícími kroky.
  5. Spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace, zaškrtněte jedno z políček ve skupiněVýběrové spuštěníklepněte na tlačítkoOKa poté restartujte a otestujte počítač.
  6. Tento postup opakujte, dokud nejsou zaškrtnutá všechna políčka ve skupiněVýběrové spuštění. Pokud se po zaškrtnutí některého z políček opět projeví chyba, klepněte na kartu odpovídající dané položce ve skupiněVýběrové spuštění, zrušte zaškrtnutí poloviny políček na kartě, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač. Pokračujte tak dlouho, než naleznete nastavení, které způsobuje potíže.
  7. Pokud je po zaškrtnutí všech políček možné úspěšně spustit počítač, spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace, klepněte na přepínačNormální spuštění, klepněte na tlačítkoOKa poté restartujte počítač.
  Další informace o použití nástroje Msconfig.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače

  Windows 95

  Následující kroky vám pomohou určit, zda jsou vaše potíže způsobovány konfigurací počítače pro reálný režim. Tato konfigurace je mimo jiné tvořena ovladači načítanými v souborech Config.sys a Autoexec.bat.

  1. Restartujte počítač. Po zobrazení zprávy "Spouštění systému Windows 95" stiskněte klávesu F8 a poté vyberte položkuPotvrzovat krok za krokemvespouštěcínabídce.
  2. Po výzvě načtěte následující položky (při dotazu na načtení jiných položek stiskněte klávesu N):
   • Ovladač Dblspace
   • Himem.sys
   • Ifshlp.sys
   • Dblbuff.sys
   • Načtěte grafické uživatelské rozhraní systému Windows 95 (GUI) volbou načtení všech ovladačů pro systém Windows.
   Poznámka: Systém Windows 95 soubory Config.sys a Autoexec.bat nepožaduje, ale některé nástroje nainstalované v počítači je požadovat mohou. Nikdy je proto nepřejmenovávejte před provedením testu interaktivního spuštění, který ověří, zda nejsou potřebné.

   Pokud čisté spuštění konfigurace počítače v reálném režimu odstraní potíže, vyhledejte pomocí funkce Potvrzovat krok za krokem konflikt rezidentního programu (TSR) či ovladače zařízení pro reálný režim.

   Spusťte systém Windows 95 tak, že počítač spustíte v režimu systému MS-DOS a na příkazovém řádku zadáte příkazwina při spouštění podržíte stisknutou klávesu SHIFT. Takto zamezíte automatickému načtení programů při spouštění.

   Pokud zakázáním načtení programů při spouštění odstraníte potíže,prověřte jejich následující možné zdroje.

  Soubor Winstart.bat

  Soubor Winstart.bat je používán k načítání rezidentních programů (TSR) požadovaných programy pro systém Windows.

  Další informace o souboru Winstart.bat naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  134402 Některé rezidentní programy jsou při instalaci přesunuty ze souboru Autoexec.bat do souboru Winstart.bat
  Skupina Po spuštění

  Pokud jsou potíže odstraněny vynecháním skupiny Po spuštění, odeberte z ní postupnějednotlivé programy a najděte tak ten, který způsobuje potíže.

  Klíč Run v registru

  Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

  Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

  Načtení programu můžete zabránit odebráním jeho řetězce z následujících klíčů registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  Programy také mohou být načítány z následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Soubor Win.ini

  Řádky "load=" a "run=" v oddílu [Windows] v tomto souboru automaticky spouští programy. Další informace naleznete v následující části.

  Testování konfiguračních souborů systému Windows

  Při testování konfiguračních souborů systému Windows postupujte podle následujících pokynů:

  1. Spusťte počítač v režimu příkazového řádku.
  2. Zadáním následujícího příkazu přejmenujte soubor Win.ini:
   ren c:\windows\win.ini *.bak
  3. Zadáním následujícího příkazu spusťte systém Windows 95:win. Pokudtento postup odstraní potíže, ověřte, zda řádky "load=" a "run=" v oddílu[Windows] v souboru Win.ini jsou buď prázdné, nebo je předchází středník (;). Takto je zabráněno jejich načtení.
  4. Zadáním následujícího příkazu přejmenujte soubor System.ini:
   ren c:\windows\system.ini *.bak
  5. Systém Windows 95 požaduje soubor System.ini k načtení grafického uživatelského rozhraní. Zadáním následujícího příkazu nahraďte původní soubor:
   copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
   Poznámka: Spuštění systému Windows 95 se souborem System.cb nenačte ovladač myši. Přidejte do nového souboru System.ini následující řádky:
   [386Enh]
   mouse=*vmouse, msmouse.vxd

   [boot]
   drivers=mmsystem.dll
   mouse.drv=mouse.drv
  6. : Spuštění systému Windows 95 se souborem System.cb nenačte ovladač myši. Přidejte do nového souboru System.ini následující řádky:Zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku spusťte systém Windows 95:win. Pokud nahrazení původního souboru System.ini souborem System.cb odstraní potíže, je jejich příčinou nejspíše nějaká položka v oddílech [boot] či [386Enh] původního souboru System.ini. Obnovte původní soubor.
  7. : Spuštění systému Windows 95 se souborem System.cb nenačte ovladač myši. Přidejte do nového souboru System.ini následující řádky:Aby bylo možné nalézt příčinu potíží, zapište na začátek některého z řádků středník (;), který zabrání načtení daného řádku.
  Další informace o souboru System.ini a jeho výchozích položkách naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  140441 Vytvoření nového souboru System.ini bez ovladačů jiných výrobců
  Ovladače zařízení pro chráněný režim

  Nouzový režim zakazuje všechny ovladače zařízení pro chráněný režim systému Windows 95. Zakázáním ovladačů zařízení pro chráněný režim ve Správci zařízení můžete hledat nekompatibilní součásti a konflikty prostředků.

  Hledání konfliktů pomocí odebrání ovladačů zařízení pro chráněný režim

  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuSystém.
  2. Na kartěSprávce zařízeníklepněte na přepínačZobrazit podle typu.
  3. Zakažte jednotlivé ovladače zařízení pro chráněný režim. Například:
   1. Poklepáním otevřete větevŘadiče disketových jednotek.
   2. Klepněte na položkuStandardní řadič disketové jednotkya poté klepněte na tlačítkoVlastnosti.
   3. Na kartěObecnézrušte zaškrtnutí políčkaPůvodní konfigurace (aktuální)a poté klepněte na tlačítkoOK.

    Poznámka: Pokud jste povolili hardwarové profily, je pro každou z konfigurací k dispozici zaškrtávací políčko. Zrušte zaškrtnutí políčka příslušného hardwarového profilu.
   4. Opakujte kroky A až C pro každé zařízení ve Správci zařízení.
  4. Klepněte na tlačítkoZavříta poté restartujte počítač.
  Pokud byly zakázáním ovladačů pro chráněný režim ve Správci zařízení potíže odstraněny,je příčinou pravděpodobně konflikt hardwaru nebo ovladač nekompatibilní s hardwarem.Další informace o odstraňování potíží s konflikty prostředků v systému Windows 95 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
  Pokud zjistíte, že ovladač zařízení pro chráněný režim systému Windows 95 je nekompatibilní s vaším hardwarem, obraťte se na výrobce hardwaru se žádostí o nový ovladač.

  Změna ovladače grafické karty na ovladač Standardní VGA

  Poznámka: Pokud jste postupovali podle pokynů v části "Hledání konfliktů pomocí odebrání ovladačů zařízení pro chráněný režim" v tomto článku, změnili jste ovladač grafické karty do režimu VGA a tuto část můžete přeskočit. Zakázání ovladače grafické karty nastaví ovladač grafické karty na režim VGA.

  Nouzový režim spouští systém Windows 95 s ovladačem grafické karty v režimu VGA. Změnou nastavení ovladače grafické karty na režim VGA můžete ověřit, zda vaše potíže nesouvisí s ovladačem grafické karty.

  Poznámka:Aby bylo možné obnovení předchozí konfigurace, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Zazálohujte soubor System.ini.
  2. Poznamenejte si aktuální rozlišení a barevnou paletu.
  3. Poznamenejte si název aktuálního ovladače grafické karty.
  Změnu režimu grafické karty na VGA proveďte podle následujících pokynů:

  1. Spusťte systém Windows 95 v nouzovém režimu.
  2. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, dále klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuObrazovka.
  3. Na kartěNastaveníklepněte na tlačítkoZměnit typ obrazovky.
  4. Ve skupiněTyp adaptéruklepněte na tlačítkoZměnit.
  5. Klepněte na přepínačZobrazit všechna zařízení.
  6. V seznamuVýrobciklepněte na položku(Standardní typy adaptérů). V seznamuModelyklepněte na položkuStandardní grafický adaptér (VGA)a poté klepněte na tlačítkoOK.
  7. Klepněte několikrát na tlačítkoOKneboZavřít, dokud se nevrátíte do okna Ovládací panely.
  8. Restartujte počítač.
  Pokud zjistíte, že váš ovladač grafické karty je nekompatibilní se systémem Windows 95, obraťte se na výrobce karty se žádostí o nový ovladač.

  Poškození registru

  Při spuštění systému Windows 95 v nouzovém režimu je obsah registru čten jen minimálně. Poškození registru proto nemusí být v nouzovém režimu rozpoznatelné. Pro určení, zda jsou potíže způsobovány poškozeným registrem, je nutné nahradit stávající registr (soubor System.dat) jeho záložní kopií. Při odstraňování potíží s poškozeným registrem postupujte podle následujících pokynů:

  1. Spusťte počítač v režimu příkazového řádku.
  2. Zadáním následujícího příkazu změňte nastavení atributů záložní kopie registru:
   c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
  3. Zadáním následujícího příkazu změňte nastavení atributů stávajícího registru:
   c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
  4. Zadáním následujícího příkazu přejmenujte registr:
   ren c:\windows\system.dat *.dax
  5. Zadáním následujícího příkazu zkopírujte záložní kopii registru do stávajícího registru:
   copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
  6. Restartujte počítač.
  Poznámka: Soubor System.1st je záložní kopií registru vytvořenou v průběhu poslední fáze instalace systému Windows 95. Proto se zobrazí zpráva "První spuštění systému Windows 95" a proběhne nastavení systému Windows 95 jako při jeho instalaci.

  Pokud nahrazením souboru System.dat souborem System.1st odstraníte potíže, je jejich příčinou pravděpodobně poškození registru. Programy a ovladače zařízení nainstalované po instalaci systému Windows 95 bude nutné přeinstalovat.

  Pokud tento postup potíže neodstraní, obnovte podle následujících pokynů původní registr:

  1. Restartujte počítač do režimu příkazového řádku.
  2. Zadejte následující příkazy, které vždy ukončete stisknutím klávesy ENTER:
   c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat

   copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
   Poznámka: Pokud k tomu jste vyzváni, přepište stávající soubor System.dat.

  3. : Pokud k tomu jste vyzváni, přepište stávající soubor System.dat.Restartujte počítač.
  Disk CD-ROM systému Windows 95 obsahuje nástroje pro zálohování systémových souborů a registru.Další informace o těchto nástrojích naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  139437 Nástroj pro zotavení systému Windows 95 v nouzi
  135120 Nástroj zálohování konfigurace pro zálohování registru

Testování hardwaru

Nejefektivnější metodou pro testování hardwaru je instalace systému Windows do nové složky. Pokud po této čisté instalaci dochází ke stejným potížím, je jejich příčinou poškozený hardware. Obraťte se na jeho výrobce nebo na specializovanou servisní firmu. Systém Windows nainstalujte do nové složky podle pokynů v jednom z následujících článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
193902 Jak nainstalovat systém Windows 98 do nové složky
142096 Jak nainstalovat systém Windows 95 do nové složky
Pokud čistou instalací systému Windows odstraníte potíže, je jejich příčinou buď poškození základních souborů systému Windows, nebo nastavení v původní instalaci. Můžete se rozhodnout používat novou instalaci systému, v tom případě budete ale muset přeinstalovat své programy. Pokud se chcete vrátit k původní instalaci a pokračovat v odstraňování potíží, postupujte podle pokynů uvedených v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
193902 Jak nainstalovat systém Windows 98 do nové složky
142096 Jak nainstalovat systém Windows 95 do nové složky
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
243039 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows 95
3.10 obecná chyba ochrany 3.0a
Vlastnosti

ID článku: 82710 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:13:19 - Revize: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbgpf win98 win31 win95 KB82710
Váš názor