Přehled opravy zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 2000 naleznete v článku 827431.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro aplikaci Microsoft Access 2002 Runtime. Tato aktualizace řeší problém dokumentů sady Microsoft Office XP, které byly speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), které mohou v počítači spustit neoprávněný kód. Tato aktualizace aplikace Access 2002 Runtime je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje způsob stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujícího požadavku:
 • Aktualizace aplikace Access 2002 Runtime: KB813617:

  Před instalací této aktualizace nainstalujte aktualizaci aplikace Access 2002 Runtime: KB813617.

  Další informace o instalaci aktualizace aplikace Access 2002 Runtime: KB813617 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  813617 Aktualizace aplikace Access 2002 Runtime: 30. dubna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud aktualizace pro aplikaci Access 2002 Runtime: KB813617 není ještě v počítači nainstalována, zobrazí se při pokusu o instalaci této opravy zabezpečení následující chybová zpráva: KB827430:
Očekávaná verze produktu nebyla v systému nalezena.
Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Kroky aktualizace existujících aplikací runtime pro vývojáře Můžete použít některou z následujících dvou možností:
 • Požádejte uživatele, aby navštívili web Office Update společnosti Microsoft.
 • Rozešlete aktualizaci aplikace Access 2002 Runtime: KB813617.
Návštěva webu Office Update společnosti Microsoft jednotlivými uživateli

Jednou z možností aktualizace počítačů je požádat uživatele, aby navštívili web Office Update společnosti Microsoft a stáhli si příslušnou aktualizaci. Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto aktualizaci v klientských počítačích. Instalaci můžete provést pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí vaši konkrétní instalaci aplikace Access Runtime a dalších součástí sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace aplikace Access Runtime byla aktuální. Úspěšné provedení této možnosti vyžaduje, aby všichni uživatelé provedli následující kroky:

Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k verzi instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné aplikaci Access Runtime odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního zdroje. Před odebráním aplikace Access Runtime doporučujeme provést zálohu všech datových souborů.
 1. Navštivte web Office Update společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.
 3. Klepněte na položku Oprava zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430 a potom na tlačítko Spustit instalaci.
 4. Zaškrtněte políčko S podmínkami licenční smlouvy souhlasím a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte dvakrát na tlačítko Další.
 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Rozeslání opravy zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430

Druhou možností aktualizace počítačů je stažení a rozeslání klientské nebo úplné verze aktualizace uživatelům.

Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k verzi instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné aplikaci Access Runtime odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního zdroje. Před odebráním aplikace Access Runtime doporučujeme provést zálohu všech datových souborů.

Při stažení a rozesílání klientské aktualizace uživatelům postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte si opravu zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430.

  V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček officexp-kb827430-client-csy.exe
  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Rozešlete soubor officexp-kb827430-client-csy.exe uživatelům.
 3. Požádejte uživatele, aby spustili program Průzkumník Windows, poklepali na položku officexp-kb827430-client-csy.exe a potom podle zobrazených pokynů dokončili instalaci.
Poznámka: Pokud v klientských počítačích použijete soubor s úplnou verzí aktualizace, zajistíte, aby všichni uživatelé používali nejnovější software. Nebudete přitom nuceni kontrolovat, které aktualizace již uživatelé nainstalovali. Uživatelé navíc mohou nainstalovat úplnou verzi opravy i v případě, že nemají přístup ke zdroji instalace.

Při stažení a rozesílání souboru s úplnou verzí aktualizace uživatelům postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte si opravu zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430.

  V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček officexp-kb827430-fullfile-csy.exe
  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Rozešlete soubor officexp-kb827430-fullfile-csy.exe uživatelům.
 3. Požádejte uživatele, aby spustili program Průzkumník Windows, poklepali na položku officexp-kb827430-fullfile-csy.exe a potom podle zobrazených pokynů dokončili instalaci.
Další informace o této strategii instalace a porovnání různých možností aktualizace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Název souboru   Verze -------------------------- Snapview.exe  10.0.4622.0 Snapview.ocx  10.0.5529.0 Vbe6.dll    6.4.99.69
Chcete-li zjistit, zda je aktualizace v počítači nainstalována, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, naleznete příslušné kroky v dokumentaci k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v části Průvodce vyhledáváním na možnost Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte hodnotu Snapview.exe a pak klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na položku Snapview.exe a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Verze a zjistěte, zda číslo verze je 10.0.4622.0. Pokud ano, je aktualizace v počítači nainstalována.
Poznámka: Pokud již je oprava zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime: KB827430 v počítači nainstalována, zobrazí se při pokusu o instalaci opravy zabezpečení aplikace Access 2002 Runtime následující chybová zpráva: KB827430:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Seznam chyb vyřešených touto aktualizací

Oprava zabezpečení pro aplikaci Access 2002 Runtime: KB827430 řeší následující potíže, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

Dokumenty sady Office obsahují nebezpečné projekty v jazyku VBA, které mohou spustit neoprávněný kód.

Dokumenty sady Office XP, které byly speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyku Visual Basic for Applications (VBA), mohou v počítači spustit neoprávněný kód.

Objekt SnapShot, který není propojen, se může zobrazit v barvě plochy.


Pokud vložíte objekt SnapShot (SNP), ale nepropojíte jej s dokumentem, nebude tento objekt pravděpodobně viditelný. Objekt SnapShot se může zobrazit ve stejné barvě jako plocha.

K souboru Snapshot.ocx je přidáno nové ID třídy

Součásti Office Web Components (OWC) nepodporují původní globálně jedinečný identifikátor (GUID) a ID třídy pro aplikaci Microsoft Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer může načíst soubor z jiné domény.

Používáte-li na stránce ovládací prvek programu SnapShot Viewer, může být načten soubor snímku z jiné domény.

Program SnapShot Viewer může být neočekávaně ukončen nebo může zobrazovat chybu.

Po otevření souboru programu SnapShot Viewer (SNP) může být tento program neočekávaně ukončen nebo se může zobrazit následující chybová zpráva:
Při otevírání souboru snímku došlo k chybě.

Soubor Snapview.ocx není správně zaregistrován.

Soubor Snapview.ocx se správně nezaregistroval.

Funkce CSnapshotViewerControl může způsobit neočekávané ukončení aplikace Access.


Při programovém volání funkce CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg může být aplikace Access neočekávaně ukončena.
Vlastnosti

ID článku: 827430 - Poslední kontrola: 01/11/2015 05:21:52 - Revize: 5.8

Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827430
Váš názor