Přehled opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Informace určené pro aplikaci Microsoft Access 2002 naleznete v článku 827430.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro aplikaci Microsoft Access Runtime 2000. Tato aktualizace opravuje problém dokumentů sady Microsoft Office 2000 speciálně vytvořených tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), které mohou v počítači spustit neoprávněný kód. Tato aktualizace aplikace Access 2000 Runtime je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft poskytovat zákazníkům nejnovější aktualizace produktů.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows.
 • Aktualizace Service Pack 3 (SP-3) sady Office 2000

  Před instalací této aktualizace nainstalujte aktualizaci SP-3 sady Office 2000.

  Další informace o instalaci aktualizace Service Pack 3 sady Office 2000 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Přehled aktualizace Office 2000 Service Pack 3
Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Kroky aktualizace existujících aplikací runtime pro vývojáře

Můžete zvolit některou z následujících možností:
 • Požádejte uživatele, aby navštívili web Office Update společnosti Microsoft.
 • Rozešlete opravu zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431.
Návštěva webu Office Update společnosti Microsoft jednotlivými uživateli

Jednou z možností aktualizace počítačů je, aby všichni uživatelé navštívili web Office Update společnosti Microsoft a stáhli si příslušnou aktualizaci. Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto aktualizaci v klientských počítačích. Instalaci můžete provést pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí vaši konkrétní instalaci aplikace Access Runtime a dalších součástí sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace aplikace Access Runtime byla aktuální. Úspěšné provedení této možnosti vyžaduje, aby všichni uživatelé provedli následující kroky:

Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k verzi instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné aplikaci Access Runtime odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního zdroje. Před odebráním aplikace Access Runtime doporučujeme provést zálohu všech datových souborů.
 1. Navštivte web Office Update společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.
 3. Klepněte na položku Oprava zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431 a potom na tlačítko Spustit instalaci.
 4. Zaškrtněte políčko S podmínkami licenční smlouvy souhlasím a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepněte dvakrát na tlačítko Další.
 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Rozeslání opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431

Druhou možností aktualizace počítačů je stažení a rozeslání klientské nebo úplné verze aktualizace uživatelům.

Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k verzi instalace před nainstalováním aktualizace, bude nutné aplikaci Access Runtime odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního zdroje. Před odebráním aplikace Access Runtime doporučujeme provést zálohu všech datových souborů.

Při stažení a rozesílání klientské aktualizace uživatelům postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte klientskou verzi opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431.

  StáhnoutStáhnout balíček office2000-kb827431-client-csy.exe
  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Rozešlete soubor office2000-kb827431-client-csy.exe uživatelům.
 3. Požádejte uživatele, aby spustili program Průzkumník Windows, poklepali na položku office2000-kb827431-client-csy.exe a potom podle zobrazených pokynů dokončili instalaci.
Poznámka: Pokud v klientských počítačích použijete soubor s úplnou verzí aktualizace, zajistíte, aby všichni uživatelé používali nejnovější software. Nebudete přitom nuceni kontrolovat, které aktualizace již uživatelé nainstalovali. Uživatelé navíc mohou nainstalovat úplnou verzi opravy i v případě, že nemají přístup ke zdroji instalace.

Při stažení a rozesílání souboru s úplnou verzí aktualizace uživatelům postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte soubor s úplnou verzí opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431.

  StáhnoutStáhnout balíček office2000-kb827431-fullfile-csy.exe
  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Rozešlete soubor office2000-kb827431-fullfile-csy.exe uživatelům.
 3. Požádejte uživatele, aby spustili program Průzkumník Windows, poklepali na položku office2000-kb827431-fullfile-csy.exe a potom podle zobrazených pokynů dokončili instalaci.
Další informace o této strategii instalace a porovnání různých možností aktualizace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Název souboru   Verze -------------------------- Vbe6.dll    6.4.99.69 Snapview.exe  10.0.4622.0 Snapview.ocx  10.0.5529.0
Chcete-li zjistit, zda je aktualizace v počítači nainstalována, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud se kroky liší, naleznete příslušné kroky v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název Snapview.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Snapview.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Verze a zjistěte, zda číslo verze je 10.0.4622.0. Pokud ano, je aktualizace v počítači nainstalována.
Poznámka: Pokud již je oprava zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431 v počítači nainstalovaná, zobrazí se při pokusu o instalaci opravy zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime následující chybová zpráva: KB827431:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows

Instalace aktualizace popsané v tomto článku vyžaduje Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je již součástí systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3).

Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME) najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o instalaci nejnovější verze Instalační služby pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Seznam chyb opravených touto aktualizací

Oprava zabezpečení aplikace Access 2000 Runtime: KB827431 řeší následující problémy, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:

Dokumenty sady Office obsahující nebezpečné projekty v jazyku VBA mohou spustit neoprávněný kód.

Dokumenty sady Office 2000, které byly speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly nebezpečné projekty v jazyku VBA, mohou v počítači spustit neoprávněný kód.

Nepropojený objekt SnapShot se může zobrazit v barvě plochy.

Pokud vložíte objekt SnapShot (soubor SNP), ale nepropojíte jej s dokumentem, nebude tento objekt pravděpodobně viditelný. Objekt SnapShot se může zobrazit ve stejné barvě jako plocha.

K souboru Snapshot.ocx je přidáno nové ID třídy.

Tato oprava aktualizuje součásti Office Web Component (OWC) na podporu původního identifikátoru GUID a ID třídy pro aplikaci Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer může načíst soubor z jiné domény.


Používáte-li na stránce ovládací prvek programu SnapShot Viewer, může být načten soubor snímku z jiné domény.

Program SnapShot Viewer může být neočekávaně ukončen nebo se může zobrazit chybová zpráva.

Po otevření souboru programu SnapShot Viewer (SNP) může být tento program neočekávaně ukončen nebo se může zobrazit následující chybová zpráva:
Při otevírání souboru snímku došlo k chybě.

Soubor Snapview.ocx není správně zaregistrován.

Soubor Snapview.ocx se pravděpodobně správně nezaregistruje.

Funkce CSnapshotViewerControl může způsobit neočekávané ukončení aplikace Access.

Při programovém volání funkce CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg může být aplikace Access neočekávaně ukončena.
Vlastnosti

ID článku: 827431 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:29:18 - Revize: 7.4

Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827431
Váš názor