Přehled opravy zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97: 3. září 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Word 97 pro Windows a verze aplikace Microsoft Word pro Windows 98 pro japonštinu. Tato aktualizace řeší problém zabezpečení, kdy může při importu souboru aplikace Corel WordPerfect pomocí aplikace sady Microsoft Office 97 dojít k přetečení vyrovnávací paměti. Tato aktualizace sady Office 97 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft poskytovat zákazníkům nejnovější aktualizace produktů.

Tento článek popisuje postup pro stažení a instalaci opravy zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u počítačů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Poznámka: Produkty sady Microsoft Office uvedené na začátku tohoto článku byly vyvinuty v době, kdy bylo ohrožení zabezpečení velmi odlišné od současné situace. Proto nezahrnují zdokonalenou architekturu zabezpečení, která je součástí novějších verzí sady Office, například zabezpečení maker. Vzhledem k tomu, že sada Microsoft Office 97 nezahrnuje zabezpečení maker, může být oprava popsaná v tomto článku ohrožena. Společnost Microsoft doporučuje zákazníkům používat sadu Microsoft Office 2003, neboť úroveň zabezpečení této sady je vyšší než u sady Microsoft Office 97.

Důležité: Před instalací opravy zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97 nainstalujte aktualizaci Service Release 2b (SR-2b) aplikace Microsoft Word 97. Přestože oprava zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97 bude nainstalována i v případě, že nemáte v počítači nainstalovánu aktualizaci SR-2b aplikace Word 97, je oprava pro aplikaci Word 97 podporována pouze u aplikace Word 97 s aktualizací SR-2b.

Další informace o instalaci aktualizace Service Release 2b sady Microsoft Word 97 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
151261 OFF97: Jak získat a nainstalovat aktualizaci SR-2 sady Office 97 (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel služby odborné pomoci společnosti Microsoft a informace o cenách odborné pomoci naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník odborné pomoci společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Výdaje na odbornou pomoc se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit určitou konkrétní aktualizací.

Anglická verze

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6304   297 360 Office97-kb827656-client-enu.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 9. 10. 2002 20:34           1 725 Ohotfix_t.sed 15. 6. 2006 05:51 2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Čínština (zjednodušená)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   287 640 Office97-kb827656-client-chs.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 15. 6. 2003 05:47 2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Čínština (tradiční)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   288 152 Office97-kb827656-client-cht.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 15. 7. 2003 05:47 2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Čeština
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-csy.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 15:55 2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv 
Dánština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-dan.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:00 2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Řečtina
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   297 880 Office97-kb827656-client-ell.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 6. 2003 14:01 2002.1100.5510.  292 952 Wpft532.cnv
Španělština (Španělsko)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru --------------------------------------------------------------3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   296344 Office97-kb827656-client-esn.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:01 2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv
Finština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-fin.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:03 2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Francouzština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-fra.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:03 2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Němčina
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   297,880 Office97-kb827656-client-deu.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 15. 7. 2003 05:48 2002.1100.5510.  291 912 Wpft532.cnv  
Maďarština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   294 808 Office97-kb827656-client-hun.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 15:52 2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Italština
  Datum     Čas Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-ita.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:04 2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv
Japonština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   313 752 Office97-kb827656-client-jpn.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 15. 7. 2003 05:47 2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Korejština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:30 5.0.2919.6307   288 664 Office97-kb827656-client-kor.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 15. 7. 2003 05:47 2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Holandština (Nizozemsko)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-nld.exe
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:04 2002.1100.5510.  292 952 Wpft532.cnv
Norština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   294 808 Office97-kb827656-client-nor.exe
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:06 2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Polština
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-plk.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:06 2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Portugalština (Brazílie)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   295 832 Office97-kb827656-client-ptb.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:07 2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Portugalština (Portugalsko)
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-ptg.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:07 2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv
Ruština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   295 832 Office97-kb827656-client-rus.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7 2003 14:08 2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Slovenština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-sky.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 15:55 2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Slovinština
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   294 304 Office97-kb827656-client-slv.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:09 2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Švédština (Švédsko)
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-sve.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:09 2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Turečtina
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 3. 9. 2003 21:31 5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-trk.exe 
Po nainstalování opravy Hotfix budou následující soubory obsahovat uvedené nebo vyšší atributy:
Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 15. 7. 2003 05:51 2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll 23. 7. 2003 14:09 2002.1100.5510.  290 392 Wpft532.cnv
Poznámka: Po nainstalování opravy zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97 nelze tuto opravu odinstalovat. Chcete-li se vrátit k původní instalaci před instalací opravy, je třeba úplně odebrat sadu Microsoft Office 97 a pak ji nainstalovat znovu z původního disku CD-ROM.
Další informace

Seznam chyb vyřešených touto aktualizací

Oprava zabezpečení převaděče WordPerfect 5.x sady Office 97 řeší následující chyby, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

Problém zabezpečení při možném přetečení vyrovnávací paměti

Tato aktualizace řeší problém zabezpečení, ke kterému může dojít v důsledku možného přetečení vyrovnávací paměti při používání převaděče WordPerfect sady Office 97.

Další informace o tomto problému dokumentovaném v bulletinu zabezpečení Microsoft Security Bulletin MS03-035 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Chyba v aplikaci Microsoft Word může umožnit automatické spuštění maker (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
97 zabezpečení office wordperfect 5.x převaděč oprava výkon spolehlivost aktualizace stažení oprava hotfix oprava
Vlastnosti

ID článku: 827656 - Poslední kontrola: 02/10/2014 01:47:02 - Revize: 3.3

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbinfo kbsecurity kbupdate KB827656
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)