Použití funkce Informace o volném čase v aplikacích Outlook 2007 a Outlook 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2002 naleznete pod číslem 291621 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 naleznete pod číslem 196484 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
Tento článek popisuje použití funkce Informace o volném čase (IFB) v aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Outlook 2003. Tato funkce umožňuje publikovat osobní informace o volném čase na souborovém serveru s adresou URL. Pomocí funkce Informace o volném čase můžete zobrazovat informace o volném čase kteréhokoli uživatele ve složce Kontakty a plánovat schůzky s jinými uživateli.
Úvod
Funkce Informace o volném čase je funkce aplikací Outlook 2007 a Outlook 2003, která umožňuje zobrazit informace o volném čase jiných uživatelů, abyste mohli efektivně plánovat schůzky. Uživatelé aplikace Outlook mají možnost publikovat informace o vlastním volném čase na uživatelem zadaném souborovém serveru s adresou URL. Tento souborový server s adresou URL můžete sdílet se všemi uživateli nebo můžete přístup omezit pouze na určité uživatele.

Funkce Informace o volném čase je založena na standardu iCal sdružení IETF (Internet Engineering Task Force). Tato funkce používá část standardu iCal s názvem iCalendar, což je nový standard pro formát a ukládání informací o plánu. Standard iCalendar definuje strukturu pro standardní zobrazování informací o volném čase.

Tento článek obsahuje následující informace:
 • jak publikovat informace o volném čase na Internetu,
 • jak zobrazit na Internetu informace o volném čase jiných uživatelů,
 • jak naplánovat schůzku pomocí funkce Informace o volném čase.
Další informace

Publikování informací o volném čase na Internetu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti kalendáře.
 3. Klepněte na tlačítko Možnosti volného času.
 4. Třikrát klepněte na tlačítko OK, čímž zavřete všechna dialogová okna.

Zobrazení informací o volném čase jiných uživatelů na Internetu

Informace o volném čase můžete zobrazit pro libovolného uživatele z vaší složky kontaktů, který tato data publikuje na Internetu. Pokud všichni uživatelé ze složky kontaktů ukládají tyto informace na stejném serveru s informacemi o volném čase, můžete pro všechny kontakty globálně nastavit cestu pro vyhledávání těchto informací. Pokud se umístění těchto informací u jednotlivých kontaktů liší, můžete nastavit cestu pro vyhledávání pro jednotlivé kontakty. K zobrazení informací o volném čase jiných uživatelů na Internetu použijte některou z následujících metod.

Nastavení globální cesty pro vyhledávání informací o volném čase pro všechny kontakty

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti kalendáře.
 3. Klepněte na tlačítko Možnosti volného času.
 4. Třikrát klepněte na tlačítko OK, čímž zavřete všechna dialogová okna.

Nastavení cesty pro vyhledávání informací o volném čase pro jednotlivé kontakty

 1. V navigačním podokně klepněte na složku Kontakty a poklepáním na položku otevřete požadovaný kontakt.
 2. Klepněte na kartu Podrobnosti.
 3. V části Informace o volném čase v síti Internet zadejte do pole Adresa úplnou cestu k umístění, ve kterém chcete vyhledávat informace o volném čase pro daný kontakt. Můžete použít libovolný platný formát adres URL, například: http://..., file://\\..., nebo ftp://....

  Příklad platného formátu:
  ftp://Kontaktni_server/volny_cas/jmeno_kontaktu.vfb
  Informace o volném čase z Internetu jsou při plánování schůzky nebo setkání zobrazeny na kartě Plánování.

Plánování schůzky pomocí funkce Informace o volném čase

 1. V navigačním podokně klepněte na složku Kalendář a potom klepněte v nabídce Akce na příkaz Nová žádost o schůzku.
 2. Na kartě Plánování zadejte do pole Všichni účastnící jména jednotlivých účastníků.
Aplikace Outlook vyhledá pomocí adresy URL (kterou jste zadali pomocí postupu uvedeného v části Nastavení cesty pro vyhledávání informací o volném čase pro jednotlivé kontakty) informace o volném čase účastníků schůzky a vloží je automaticky do okna pro plánování.

Ve výchozím nastavení aplikace Outlook publikuje a načítá informace o volném čase každých 15 minut. Chcete-li informace o volném čase aktualizovat okamžitě, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Odeslat a přijmout a potom klepněte na příkaz Informace o volném čase.
OfficeKBHowTo OL2003 OL2007
Vlastnosti

ID článku: 827775 - Poslední kontrola: 04/18/2007 14:11:29 - Revize: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 s programem Business Contact Manager

 • kbinfo kbhowto KB827775
Váš názor