Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis opravy zabezpečení aplikace Outlook 2002: 9. března 2004

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Outlook 2002. Tato aktualizace nabízí nejvyšší úroveň stability a zabezpečení aplikace Outlook 2002. Řeší také chybu, která by mohla povolit útočníkovi obejít blokovací funkce parametrů příkazového řádku aplikace Microsoft Outlook. Zobrazí se příslušná dialogová okna s varováním. Tato aktualizace je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace opravy zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040.

Poznámka: Aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 3 obsahuje všechny opravy, které obsahovala oprava zabezpečení Outlook 2002: KB828040.

Další informace o instalaci aktualizace Office XP Service Pack 3 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832671 Popis aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 3
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat opravu zabezpečení aplikace Outlook 2002 pro správu: KB828040

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2

  Před instalací této aktualizace zabezpečení nainstalujte aktualizaci Office XP Service Pack 2.

  Další informace o instalaci aktualizace Service Pack 2 pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  325671 Popis aktualizace Office XP Service Pack 2 (SP2)
  Poznámka: Úplná verze zabezpečení aplikace Outlook 2002: Opravu zabezpečení KB828040 je možné úspěšně nainstalovat v systémech s nainstalovanou aktualizací Office XP Service Pack 1 nebo Office XP Service Pack 2.
Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStažení balíčku s anglickou verzí opravy zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040.
Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Poznámka: Lokalizovaná verze aktualizace zabezpečení sady Office 2002: KB828040 je k dispozici na webovém serveru společnosti Microsoft:Pokud jste správce serveru, postupujte při aktualizaci umístění serveru aktualizací pro správu a při implementaci aktualizace takto:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb828040-fullfile-enu.exe do vybrané složky.
 2. V programu Průzkumník Windows společnosti Microsoft poklepejte na soubor officexp-kb828040-fullfile-enu.exe.
 3. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 4. V poli Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte složku c:\828040 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Po zobrazení výzvy k vytvoření adresáře klepněte na tlačítko Ano.
 6. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz, kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Microsoft Office XP (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu Office XP (například ProPlus.msi) a Soubor MSP je název aktualizace pro správce (například OUTLOOKff.msp):
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p C:\828040\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  Poznámka: Přidáte-li do příkazového řádku parametr /qb+, nezobrazí se dialogová okna Office XP Administrative Installation (Instalace sady Office XP pro správce) a End User LicenseAgreement (Licenční smlouva s koncovým uživatelem).
 7. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz, kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office XP (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu Office XP (například ProPlus.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat:
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSIREINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkce:
  OUTLOOKNonBootFiles, OUTLOOKFiles
Poznámka: Po instalaci nelze aktualizaci odebrat.

Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 Postupy: Instalace veřejné aktualizace instalace pro správce sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Také si můžete přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru  Verze  -----------------------  OUTLOOK.EXE  10.0.5709.0  DLGSETP.DLL  10.0.5626.0  ENVELOPE.DLL 10.0.4817.0  EXCHCSP.DLL  10.0.5328.0  EXSEC32.DLL  10.0.4907.0  IMPMAIL.DLL  10.0.4406.0  OUTLCM.DLL  10.0.5424.0  OUTLCTL.DLL  10.0.5112.0  OUTLLIB.DLL  10.0.5709.0  OUTLMIME.DLL 10.0.4608.0  OUTLPH.DLL  10.0.5703.0  RECALL.DLL  10.0.4721.0
Je-li v počítači vyšší verze alespoň jednoho ze souborů uvedených v předchozí tabulce, není nutné tuto aktualizaci instalovat.

Pokud chcete určit verzi aplikace Outlook nainstalovanou ve vašem počítači, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Outlook.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na položku Outlook.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte verzi aplikace Outlook nainstalovanou v počítači.
Další informace o tom, jak lze zjistit, kterou verzi produktu 2002 v počítači používáte, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Postupy: Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040 již v počítači nainstalována, zobrazí se při instalaci opravy zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Oprava zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040 obsahuje následující aktualizace aplikace Outlook 2002, které byly dříve vydány:
331866 OL2002: Aktualizace aplikace Outlook 2002: 4. prosince 2002

Oprava zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040 řeší problémy popsané v následujících článcích o balíčcích oprav Hotfix společnosti Microsoft:
822614 Balíček oprav hotfix určený pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 1. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827970 Balíček oprav hotfix určený pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 12. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823956 Balíček oprav hotfix určený pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 18. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823970 Dostupnost balíčku oprav hotfix určeného pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 10. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825813 Dostupnost balíčku oprav hotfix určeného pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 15. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827137 Dostupnost balíčku oprav hotfix určeného pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 22. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827146 Balíček oprav hotfix určený pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 29. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823968 Balíček oprav hotfix určený pro systém s nainstalovanou aktualizací Outlook 2002 Service Pack 2: 27. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Oprava zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040 řeší problémy popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

330981 OL2002: Chybová zpráva s informacemi o tom, že zdroj konference poštovní schránky Exchange není nakonfigurován správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817270 OL2002: Funkce automatického vytáčení aplikace Outlook vytáčí před vytočením interního telefonního čísla nulu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810488 E-mailovou zprávu ve formátu HTML odeslanou z aplikace Outlook 2002 příjemce neobdrží, pokud používá jiný e-mailový protokol (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812478 OL2002: U odpovědí a zpráv předaných dál není vynucováno použití zásady AlwaysSign nebo AlwaysEncrypt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327573 V aplikaci Outlook 2002 nejsou do textu e-mailové zprávy vkládány konce řádků podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329431 OL2000: Změny ve zprávě předané dál způsobují nežádoucí změny v původní zprávě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811950 OL2002: V případě, že je zprostředkovatel přenosu přihlášen k odběru události nkConfigHasChanged, není mu doručeno oznámení při změně konfigurace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814377 OL2002: Při otevření e-mailu se zobrazí chybová zpráva „Tuto položku nelze otevřít. Operace se záhlavími zpráv nelze v této složce provádět.“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814563 OL2002: Po přidání zástupce do počítače se systémem Windows NT 4.0 dojde k chybě při spuštění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814556 OL2002: Chybová zpráva: „Aplikace Microsoft Outlook nemůže získat přístup k zadanému umístění složky.“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814993 OL2002: Při nakonfigurování aplikace Outlook pro používání v režimu offline se stahuje adresář offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813949 OL2002: Systém vzdálené pošty stahuje záhlaví odstraněných zpráv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815355 OL2002: Na panelu volného času se nesprávně zobrazuje celý den stav obsazeno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816140 Informační panel není aktualizován v případě, že delegát přijme výjimku žádosti o opakovanou schůzku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812480 OL2002: Ovládací prvek zobrazení aplikace Outlook vrací pouze aktuální datum (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816020 OL2002: Kalendář uložený jako webová stránka neobsahuje poslední den žádné události (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814554 OL2002: Kód Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<Název složky>) nefunguje očekávaným způsobem při události FolderSwitch (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816477 OL2002: Pomocí rozšířeného MAPI nelze odesílat zprávy ve formátu prostého textu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813565 OL2002: Při uložení již existujícího kontaktu do složky Kontakty se nezobrazí dialogové okno Byl nalezen duplicitní kontakt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817030 OL2002: Domovská stránka veřejných složek není bez dostupného připojení k síti k dispozici v režimu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817325 OL2002: Formát Zařadit jako se změní na jméno a příjmení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817420 OL2002: Chybová zpráva: „Zdroj schůzku odmítl, protože je opakovaná.“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818581 OL2002: Příloha vložená programem má prázdnou ikonu a nemá titulek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819103 OL2002: Po spuštění aplikace Microsoft Outlook dojde ke změně jazyka klávesnice (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818900 OL2002: Cesta souboru vložená jako hypertextový odkaz není převedena na cestu UNC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819538 OL2002: Odeslané e-mailové zprávy se ztratí, pokud jste adresu vložili z přijaté e-mailové zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819969 OL2002: V seznamu e-mailových zpráv se zvýrazní nesprávné jméno, pokud jako první písmeno zobrazovaného jména odesílatele zadáte znak ze znakové sady DBCS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820367 OL2002: Při odpovědi na e-mailovou zprávu odeslanou pomocí možnosti Odpovědi doručit na adresu se zobrazí chybová zpráva v souboru Mso.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820368 OL2002: Pro potvrzení přečtení se nezobrazuje správné datum a čas (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820722 OL2002: Pravidla se v Průvodci pravidly zobrazí jako vypnutá (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820733 OL2002: Příloha vložená programem má prázdnou ikonu a nemá titulek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821188 OL2002: Chybová zpráva při práci v režimu offline, že server není dostupný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821291 OL2002: Chybová zpráva „Dokument zadaný do pole dokumentu sady Office není přidružen k žádné aplikaci sady Office“ při připojení dokumentu sady Microsoft Office k žádosti o schůzku v režimu online (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819971 OL2002: Chybná e-mailová adresa v poli Komu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817422 OL2002: Zaškrtávací políčko Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821468 OL2002: Nelze nastavit filtr v případě vytvoření zobrazení kalendáře pomocí programu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821667 OL2002: Pomocí ovládacího prvku vázání dat aplikace Outlook nelze zobrazit složku jiného uživatele aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821804 OL2002: Při prohlížení složky poštovní schránky jiného uživatele dochází opakovaně k duplikaci složky úkolů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822115 OL2002: Položky se ve složce Odeslaná pošta zobrazují jako odeslané, přestože nebyly doručeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817302 OL2000: Ve zprávách otevřených v e-mailovém systému služby DMS chybí hlasovací tlačítka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822846 OL2002: Po přidání nového účastníka k opakované schůzce dojde k vynulování stavu účastníků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822558 Akce vlastního formuláře způsobí neočekávané ukončení aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823232 OL2002: Do pole Komu se v případě předání žádosti o schůzku dál automaticky zadají příjemci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323612 OL2002: Chybová zpráva: „Služba Microsoft LDAP Directory: Nelze se spojit s adresářovým serverem LDAP (81).“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813506 OL2002: Chybová zpráva „Hodnota stavu volného času pro schůzku je neplatná“ při pokusu o otevření schůzky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329098 OL2002: Po prvním spuštění aplikace Outlook některým procesem jsou zakázány doplňky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Oprava zabezpečení aplikace Outlook 2002: KB828040 řeší následující problémy, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base popsány:

Souboru Outlook.exe lze předat duplicitní parametry

Souboru Outlook.exe lze předat duplicitní parametry příkazového řádku.Pokud u zprávy odeberete šifrování Nortel, může dojít k odebrání textu zprávy

Pokud soubor osobních složek (PST) obsahuje zprávu šifrovanou a podepsanou pomocí certifikátu Nortel a následně šifrování odeberete, ale zprávu ponecháte šifrovanou, bude text zprávy prázdný.


Přidáte-li vlastní uživatelské vlastnosti, nebude aplikace Word použita jako editor e-mailů

Přidáte-li vlastní uživatelskou vlastnost do e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Outlook, při pokusu o předání upravené e-mailové zprávy nebo o odpověď na tuto zprávu se již nespustí aplikace Microsoft Word jako výchozí e-mailový editor.

Poznámka: Tyto potíže nastávají u e-mailových zpráv ve formátu RTF i HTML.
Vlastnosti

ID článku: 828040 - Poslední kontrola: 02/13/2014 22:23:26 - Revize: 6.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kbupdate KB828040
Váš názor