Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System soubor Readme

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 828087
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek obsahuje text souboru Readme.htm, který je součástí sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System soubor Readme

Tento soubor Readme obsahuje důležité pokyny k instalaci a nejnovější poznámky ze sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System týmu produktu.

Nejnovější informace o vývoji řešení pomocí Microsoft Office naleznete v tématu Microsoft Office Developer Center na adrese www http://msdn.microsoft.com/Office.

Tento soubor Readme obsahuje následující oddíly:

Instalace aplikace Visual Studio Tools pro systém Microsoft Office

Důležité: Velmi pozorně si přečtěte předpoklady a pořadí instalace. Pokud nainstalujete požadovaných produktů v jiném pořadí, nemusí být možné úspěšně použít Visual Studio Tools pro sadu Office.

Požadavky na vývojový počítač


Chcete-li nainstalovat Microsoft Visual Studio Tools for Office je požadován následující software:
 • Jeden z následujících úkonů:
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard.
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional.
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer.
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect.
 • Jazyk Visual Basic nebo Visual C# jazyk, který může být nainstalován s aplikací Visual Studio .NET.
 • Knihovna MSDN nainstalovány průběhu Visual Basic .NET nebo Visual Studio .NET instalace nebo během aktualizace pomocí přidat nebo odebrat programy (požadováno pro instalaci obsahu nápovědy).
 • Microsoft Office Professional Edition 2003.
Volitelné součásti pro ukázky

Následující součásti jsou požadovány pro některé ukázkové aplikace zahrnuty v nápovědě online:
 • Internetová informační služba (IIS) nainstalována s Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows 2000.
 • Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) nainstalovat z instalačního média sady Office 2003.Ukázkové Office řešení databáze instalační skripty předpokládají MSDE nainstalované v místním hostiteli.
Neexistují žádné další hardware nebo systém požadavky přesahující rámec specifikací uvedených v Visual Studio .NET 2003 a Microsoft Office 2003.

Pořadí instalace vývojového počítače

 1. Software vyžaduje použití Visual Studio Tools pro sadu Office, musí být nainstalována v tomto pořadí:(Volitelné) Internetová informační služba (IIS) nainstalujte z instalačního média v systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows 2000 (IIS vyžaduje některá řešení Office vzorku). Další informace naleznete v tématu Instalace Internetová informační služba (IIS).
 2. Nainstalujte aplikaci Visual Basic .NET 2003 Standard nebo Visual Studio .NET 2003. Zahrnuje knihovny MSDN a jazyk Visual Basic nebo Visual C#.
 3. Nainstalujte Microsoft Office Professional Edition 2003. Zahrnutí aplikace Microsoft Office Word 2003 nebo Microsoft Office Excel 2003.
 4. (Volitelné) Nainstalujte Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) z instalačního média sady Office 2003 (požadováno některými řešení Office vzorku). Další informace naleznete v tématu Instalace MSDE z instalačního média aplikace sady Office 2003.
 5. Nainstalujte Visual Studio Tools pro sadu Office.

Požadavky a pořadí instalace v počítačích koncových uživatelůKaždý počítač, na který nasazujete business solutions, které jsou vyvíjeny s Visual Studio Tools pro sadu Office musí být nastaveny s komponentami v tomto pořadí:
 1. Nainstalovat Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1, který je k dispozici jak získat rozhraní.NET Framework 1.1 webový server a disků CD-ROM sady Visual Studio .NET 2003.
 2. Nainstalovat jeden z následujících produktů Microsoft Office a obsahuje primární sestavení interop (PIA) v průběhu instalace:
  1. Microsoft Office Professional Edition 2003.
  2. Aplikace Microsoft Office Word 2003 (samostatné vydání).
  3. Aplikace Microsoft Office Excel 2003 (samostatné vydání).
Pro rozšíření spravovaný kód pracovat správně v počítačích koncových uživatelů by měly být nainstalovány do místního počítače nebo označeny jako nainstalovat při prvním použitísestaveních PIA sady Office 2003 rozšíření spravovaný kód odkazuje. Stav PIA po instalaci závisí na možnost instalace sady Office vyberte:
 • Dokončení instalace: PIA jsou nainstalovány v místním počítači.
 • Typická instalace: PIA jsou označeny nainstalovat při prvním použití a při otevření dokumentu, který odkazuje na rozšíření spravovaný kód v aplikaci jsou nainstalovány na požádání. Všimněte si, že PIA instalace při prvním použití může být pasivní; Při otevření dokumentu v aplikaci Word nebo Excel a dojde k instalaci PIA, v tomto případě žádné dialogové okno a nedošlo k žádné změně, chcete-li ukazatel myši koncový uživatel během instalace. Však koncovým uživatelům může zobrazit dialogové okno v případě instalační program vyžaduje přístup k původnímu instalačnímu médiu (CD nebo umístění v síti) pro dokončení instalace.
 • Minimální instalace: PIA nejsou nainstalována nebo označené nainstalovat při prvním použití.
Pokud je provést minimální instalaci produktu sady Office, můžete přidat PIA pomocí instalace v režimu údržby Office. Pokud 1.1 rozhraní.NET Framework je nainstalována v počítači koncového uživatele, PIA zobrazí při instalaci sady Office jako podpora programovatelnosti rozhraní .NET funkcí v rámci příslušné aplikace. Další informace naleznete v tématu "Jak na: instalace Office primární definiční sestavení" v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office.

zpět na začátek

Poradce při potížích s instalací

Při instalaci Visual Studio Tools pro systém Microsoft Office jsou některé možné aspekty. Pokud máte potíže při instalaci, podívejte se do souboru protokolu, který je vytvořen v adresáři Temp v počítači Chcete-li zjistit, jaké kroky byly úspěšné či neúspěšné.
Chcete-li zkontrolovat soubor protokolu
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
 2. Zadejte % temp %.
 3. Stisknutím klávesy ENTER.
 4. Otevřete soubor VSTO.PROTOKOL pomocí programu Poznámkový blok nebo jiné textovém editoru.

Problém s chybou balíčku Instalační služba Windows Installer

Pokud se pokusíte nainstalovat Visual Studio Tools for Office a nejste správcem počítače, zobrazí se následující zpráva:
Chyba 1721. Došlo k potížím s tímto balíčkem Instalační služba Windows Installer. Nelze spustit program potřebný k dokončení této instalace. Obraťte se na vašeho podpory nebo dodavatele balíčku.
Musíte mít oprávnění správce v počítači nainstalovat Visual Studio Tools for Office. Přihlaste se jako správce a spusťte instalaci znovu.

Nejsou nainstalovány některé projekty

Instalační program nainstaluje pouze projekty pro jazyky, které jste nainstalovali (Visual Basic .NET a C#). Pokud nemáte obou jazycích, zobrazí se tato zpráva na konci procesu instalace:
Tyto projekty nebude nainstalován, protože instalační program nezjistil v počítači <Language>.</Language>
I když se zobrazí tato zpráva, bude při instalaci projekty jazyka, který máte ve vašem počítači. Pokud chcete nainstalovat projekty Visual Basic .NET a C#, musíte nainstalovat chybějící jazyk a aplikace Visual Studio Tools pro instalaci sady Office znovu spusťte.

Text je skrytý v Průvodci instalací

Pokud je váš monitor nastaven na použití Funkce Vysoký kontrast se nezobrazí text v Průvodci instalací.
 1. Chcete-li zobrazit text v Průvodci instalacíOtevřete Ovládací Panel Možnosti usnadněnía klepněte na kartu zobrazení .
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka používat Funkci Vysoký kontrast .
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Spusťte Visual Studio Tools pro instalaci sady Office znovu.

Visual Studio Tools for Office Nápověda není zobrazena v kolekci nápovědy

Visual Studio Tools for Office Nápověda je integrována s nápovědě Visual Studio .NET. Je nainstalována během Visual Studio Tools pro instalační program sady Office používáte knihovny MSDN, která je součástí Visual Studio .NET 2003 v počítači před spuštěním nástroje Visual Studio Tools pro instalaci sady Office. Nápověda je také součástí aktualizace webu MSDN července 2003 a novější. Pokud máte v dubnu 2003 MSDN nainstalován při instalaci aplikace Visual Studio Tools pro kancelář, v nápovědě nelze nainstalovat aktualizace. V takovém případě nainstalujte dne MSDN aktualizace můžete získat Visual Studio Tools pro sadu Office.

Jazykové verze aplikace Visual Studio Tools for Office musí odpovídat jazykové verzi aplikace Visual Studio .NET

Pokud jazykové verze se neshodují, zobrazí se následující zpráva:
Instalační program zjistil rozdílnou jazyk tohoto balíčku a Visual Studio. Před dalším pokusem prosím získejte příslušnou jazykovou verzi.
Jazyk nainstalované verzi aplikace Visual Studio .NET musí odpovídat jazykové verzi aplikace Visual Studio Tools for Office instalační program. Například máte anglickou verzi aplikace Visual Studio .NET, musíte nainstalovat anglickou verzi aplikace Visual Studio Tools for Office. Pokud máte více jazykových verzí sady Visual Studio .NET, které jsou nainstalovány ve stejném počítači, můžete nainstalovat všechny odpovídající jazykové verze aplikace Visual Studio Tools for Office.

zpět na začátek

Odinstalování Visual Studio Tools pro systém Microsoft Office

Pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy odinstalujte Visual Studio Tools for Office.

Chcete-li odebrat Visual Studio Tools for Office pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy
 1. Klepněte na tlačítko Start a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Zvolte Přidat nebo odebrat programy.
 3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů vyberte Sada Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System .
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat .
Poznámka:Všechna sestavení, která byla udělena úplný vztah důvěryhodnosti bude zachovat úplný vztah důvěryhodnosti zásad zabezpečení po odinstalování Visual Studio Tools for Office. Pokud chcete odebrat všechny změny zásad provedené pomocí Visual Studio Tools for Office, odstraňte skupinu kódu Office_Projects na úrovni zásad uživatele pomocí Microsoft .NET 1.1 Framework Configuration tool nebo Code Access Security Policy tool (Caspol.exe).

Další informace naleznete v tématu "Jak na: odebrat oprávnění od složky a sestavení" v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office.Také pokud jste nainstalovali Visual Studio Tools for Office Nápověda soubory, soubory zůstanou v nápovědě k sadě Visual Studio .NET kolekce.
Další informace o použití panelu Přidat nebo odebrat programy, naleznete v nápovědě a odborné pomoci.

zpět na začátek

Řešení problémů rozvoje

Toto jsou některé oblasti, které je třeba zvážit při vývoji s Visual Studio Tools for the Microsoft Office System.

Vlastní vlastnosti jsou poškozeny.

Několik důvodů, proč následující chyby jsou popsány v tématu nápovědy "Poradce při potížích v Office při běhu", ale jednou z možných příčin byla vynechána z tématu.
Název sestavení nebo vlastnosti umístění odkazu sestavení v <filename>jsou poškozeny. Požádejte o další pomoc správce nebo autora tohoto dokumentu. </filename>
Tato zpráva se zobrazí také v případě, že je před vytvořila projekt otevřít dokument nebo sešit, který je součástí Office project. Například pokud vytvořit Office project pomocí nové nebo existující dokument nebo sešit a potom pomocí aplikace Word nebo Excel otevřete dokument nebo sešit před sestavením projektu, tato zpráva se zobrazí. V tomto případě znamená, že vlastní vlastnost _AssemblyName0 nebyl ještě přidán do dokumentu nebo sešitu protože sestavení ještě neexistuje. Chcete-li problém vyřešit, Zavřít otevřený dokument, sestavení projektu a potom otevřete dokument nebo sešit.

Některé události nejsou aktivována při použití jazyka C#

Office objekty, metody a události se stejným názvem rozdělili do dvou objektů v Office primární interop sestavení: objekt základní vlastnosti a metody a události objekt, který obsahuje události s názvy, které jsou v konfliktu s vlastnost nebo metodu. Tyto objekty událostí pomocí konvence <objectname>_událost. Pokud nevidíte událost očekáváte, přetypujte na <objectname>rozhraní _událost.

Například je událost Activate a metodu Aktivace sešitu. Zpracujte tuto událost, chcete-li používat WorkbookEvents_Event místo sešitu.

Vytvoření členské proměnné v sekci deklarací:</objectname></objectname>
private Excel.Workbook wkbk;private Excel.WorkbookEvents_Event wbEvents;private Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler activateEvent;
Události v _Startup drátu:
wbEvents = (Excel.WorkbookEvents_Event)wkbk;

activateEvent = new Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler(ThisWorkbook_Activate);wbEvents.Activate += activateEvent;
Napište obslužnou rutinu události:
protected void ThisWorkbook_Activate(){  // Your code goes here} 
Musíte přetypovat WorkbookEvents_Event , protože aplikace Excel.Workbook.Activate vrátí metoda Activate a ne k události Activate.

Jako alternativu můžete obsadit objekt rozhraní události odpovídající _Startup:
((Excel.WorkbookEvents_Event)(thisWorkbook)).Activate += new Excel.WorkbookEvents_ActivateEventHandler(ThisWorkbook_Activate); 
Poté napište kód obslužné rutiny události:
protected void ThisWorkbook_Activate(){  // Your code goes here} 

Excel a Word neočekávaně dojde k neošetřené výjimce nemodální formuláře

Pokud aplikace Excel nebo Word je neočekávaně ukončena poté, co uživatel aktivuje událost na formulář nemodální, zkontrolujte, zda jsou všechny místa, kde je možné zvýšit neošetřené výjimky v kódu. Přidáte zpracování chyb, aby se zabránilo možné ztrátě dat..

Další informace naleznete v tématu "Threading Support v Office" v aplikaci Visual Studio Tools pro nápovědy sady Office.

Close metoda způsobí neočekávané ukončení aplikace Word a Excel

Při volání metody Close objektu aplikace Excel sešit nebo objekt aplikace Word dokument z nemodální formuláře, může dojít k neočekávanému ukončení aplikace. Zavře všechny otevřené dokumenty nebo sešity a data budou ztracena. Pokud aplikace Microsoft Office Outlook používá aplikace Word jako editor e-mailu, všechny otevřené e-mailové zprávy můžete také zavřít. To může dojít také k zobrazení model Windows Forms nebo okna se zprávou při zpracování AppDomain.DomainUnload událostí.

Chcete-li tento problém vyřešit, nevolejte metodu uzavření z nemodální formuláře nebo v případě nemodální formuláře. Místo:
 • Použití modálních formulářů (například pomocí formuláře.ShowDialog() namísto .Show()) Pokud je třeba zavřít dokument z formuláře.
 • Pokud použijete formulář nemodální, zajistit zavření nemodální formuláře a úplnou likvidaci formulářové odkazy před pokusu o zavření dokumentu nebo sešitu. Například:
Dim myForm as SomeModelessFormSub Open()  myForm = new SomeModelessForm  ' Show form modelessly.  myForm.Show()End SubSub ForceShutdown()  ' Completely close the form if it is still running.  ' Note that hiding the form might not work by itself.  If (Not myForm Is Nothing) Then   myForm.Close()   myForm.Dispose()   myForm = Nothing  End If  ThisDocument.Close()End Sub 
Další informace naleznete v tématu "Threading Support v Office" v aplikaci Visual Studio Tools pro nápovědy sady Office.

Dokument se otevře v návrhovém režimu za běhu

Pokud jste hostitelem ovládacího prvku ActiveX do dokumentu aplikace Word, bude dokument aplikace Word otevřít v režimu návrhu, pokud v jazyce Visual Basic pro Applications (VBA) zabezpečení maker je nastavena na hodnotu Vysoká a projekt VBA není digitálně podepsán. Chcete-li tento problém vyřešit, upravit projekt inicializovat soukromé booleovské proměnné, toggleActiveXControls, na hodnotu true (toggleActiveXControls je součástí šablony projektu). To způsobí, že ovládací prvek ActiveX, který chcete-li přepnout z režimu návrhu při otevření dokumentu.

V některých národních prostředích klienta může selhat volání COM aplikace Excel

V aplikaci Excel lze distribuovat do klientských počítačů s různá národní prostředí. Za určitých podmínek může být výsledkem chyby při běhu nebo data převodu. Chcete-li zabránit tyto chyby a zajistit konzistentní funkce celé prostředí, musí splňovat pravidla zvláštní vývoj.

Další informace naleznete v tématu "Globalizace a lokalizace pro řešení Office" v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office.

Projekty vytvořené v umístění v síti není automaticky udělena plná důvěryhodnost

Vytvoření projektu a určete síťové umístění dokumentu, zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete udělit sestavení úplný vztah důvěryhodnosti. Nicméně i v případě, že klepnete na tlačítko Ano Chcete-li udělit úplný vztah důvěryhodnosti, nebudou mít dostatečná oprávnění ke spuštění projektu. Správci musí nastavit zásady zabezpečení před spuštěním projektu bude důvěřovat sestavení a dokumentů na úrovni počítače. Další informace naleznete v tématu "Máte zadané síťové umístění dokumentu a nedůvěřujete umístění sestavení ponecháním možnosti vybrané na kartě nastavení zabezpečení v aplikaci Microsoft Office Project Wizard" v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office.

Události nejsou vyvolány v dokumentech, které jsou hostovány v jiných dokumentech nebo ActiveX kontejnerů

Office dokumenty obsažené v jiných dokumentech pomocí technologie OLE nemusí vyvolat události, když se neaktivují ani neotvírají. Podobně pokud se v některých nádobách ActiveX je umístěn dokument sady Office, pravděpodobně vyvolávají události. Jediný kontejner ActiveX, který je podporován pro hostování dokumentů pomocí rozšíření spravovaný kód je v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.x.

Pokud otevřete dokument sady Office v aplikaci Internet Explorer 6.x, pro události vyvolané ve vašem rozšíření spravovaný kód bude chování stejné, jako v projektu VBA je vyvolána v případě, že dokument je hostitelem aplikace Internet Explorer. Vzhledem k povaze hostování dokumentů ActiveX nebude k dispozici některé příkazy aplikace Excel nebo Word. Podobně některé události se očekává není aktivována, když dokument nebo sešit je obsažen v hostiteli dokumentů ActiveX, například Internet Explorer (například: v aplikaci Word, Hromadná korespondence a okno události, například WindowActivate nejsou k dispozici, v aplikaci Excel nelze zrušit uzavření obslužnou rutinu pro BeforeClose ).

Poškození Normal.dot nebo neočekávaně zvyšuje velikost

Pokud často používáte příkazu Zastavit ladění v aplikaci Visual Studio .NET k ukončení ladění projekty aplikace Word, může dojít k problémům s šablonou Normal.dot. Minimalizovat tuto možnost Ukončit ladění namísto Zastavení ladicí programpomocí Odpojit všechny a potom ukončete aplikaci Word prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace Word pomocí běžných postupů.

Primární sestavení interop neměl být zařazen do projektů instalace

Je nutné ručně vyloučit Office primární sestavení interop odkazuje řešení při vytváření projektu nasazení. Koncoví uživatelé musí mít sestaveních PIA sady Office nainstalovat z původního instalačního média sady Office v globální mezipaměť sestavení (GAC) (GAC) v počítači před použitím vašeho řešení. Pokud vaše řešení nasazuje další kopie PIA, jej může způsobit problémy v počítačích koncových uživatelů.Další informace naleznete v tématu "Jak na: instalace Office primární definiční sestavení" v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office.

zpět na začátek

Změny na poslední chvíli

Sešit aplikace Excel projekty stále fungovat po uložení jako šablony

Neexistuje žádná šablona aplikace Excel projekt mezi projekty aplikace Microsoft Office 2003. Pokud vytvořit sešit aplikace Excel projekt rozšíření spravovaný kód a potom sešit uložíte jako šablony (*.xlt), šablonu lze použít k vytvoření nových sešitů, které odkazují na stejný spravované sestavení.

Možnost nastavení zabezpečení pro projekt lze změnit.

Při vytvoření projektu průvodce Microsoft Office Project obsahuje kartu Nastavení zabezpečení , která umožňuje vybrat, zda chcete udělit úplný vztah důvěryhodnosti na základě umístění na vaše sestavení v okamžiku sestavení Visual Studio .NET. Ve výchozím nastavení je vybrána tato možnost, aby je udělen úplný vztah důvěryhodnosti. Můžete změnit výběr později (po dokončení průvodce a kdykoli při vývoji projektu) změnit atribut v .vbproj nebo csproj souboru projektu.

Chcete-li změnit možnosti nastavení zabezpečení
 1. Otevřete soubor .vbproj nebo .csproj projektu.
 2. Najděte uzel UserProperties .
 3. Přidat nebo odebrat atribut nazvaný TrustedAssembly.
  • Udělit úplný vztah důvěryhodnosti v okamžiku sestavení, přidejte atribut TrustedAssembly k uzlu UserProperties a nastavte ji na cestu k sestavení.Například:
   <UserProperties  OfficeDocumentPath = ".\PROJECT1.XLS"  OfficeProjectType = "XLS"  OfficeProject = "true"  TrustedAssembly = "C:\projects\project1\project1_bin\project1.dll"/> 
  • Pokud chcete ukončit poskytování v okamžiku sestavení úplný vztah důvěryhodnosti, odeberte atribut TrustedAssembly .

zpět na začátek

Ukázky vývoje Office

Ukázka řešení, které lze otevřít v aplikaci Visual Studio .NET jsou součástí Visual Studio Tools pro sadu Office. V okně obsah jsou umístěny v uzlu Ukázky a návody v uzlu programování se sadou Office . Můžete také hledat v indexu aplikace Visual Studio .NET za vzorky, automatizace aplikace Excel a vzorky, automatizace aplikace Word. Všechny ukázkové stránky obsahují podrobné pokyny pro vytváření a spouštění vzorku.

Některé vzorky vyžadují databáze Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE). Soubory skriptu a data se dodávají s vzorek k vytvoření databáze automaticky.

Ukázkové databáze aplikace Excel nenainstaluje z výchozího umístění

Pro instalaci databáze pro některé ukázky aplikace Excel, je nutné spustit instalační skript (setup.bat). Pokud cesta k instalační skript databáze obsahuje mezery, databáze není vytvořen a zmizí okna příkazového řádku. Chybová zpráva se zobrazí v database.log, který je umístěn v
<root drive>\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Temp:
Při analýze XML: neplatné na nejvyšší úrovni dokumentu.
Chcete-li tento problém vyřešit:
 1. Klepněte na tlačítko Načíst vzorové řešení nebo Kopírovat všechny soubory v ukázkovém tématu.Zobrazí se dialogové okno s dotazem, chcete-li vybrat umístění pro ukázkové soubory.
 2. Vyberte kořenový adresář nebo adresáře, který má mezery v cestě.Ukázkové soubory jsou zkopírovány do podadresáře lokace, kterou vyberete:<selected location="">\Samples\Office Projects\<sample name=""> </sample> </selected>
 3. Přesunout složku ExcelSampleDatabase z .\Samples\Office Projects\<sample name=""> o dvě úrovně do složky. složce \Samples, tak je již v adresáři Office projekty. </sample>
 4. Ve složce ExcelSampleDatabase vytvořte ukázková databáze spusťte setup.bat .

Následující ukázky použití ukázkové databáze aplikace Excel:
 • Použití ADO.NET vzorku (ExcelReadWriteADO) list aplikace Excel
 • List aplikace Excel s vlastní Text ukázkové (ExcelReadCustomUser)
 • List aplikace Excel pomocí vzorku formuláře systému Windows (ExcelReadWinForm)

Ukázky aplikace Excel může způsobit chybu při spuštění v systému Windows 2000

V souboru database.log může zobrazit následující chybová zpráva, při spuštění setup.bat pro ukázkovou databázi aplikace Excel:
Nepodařilo se načíst Msxml2.dll
Tato chybová zpráva se může zobrazit při spuštění ukázkové odhady:
Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
Pokud počítač používá operační systém Windows 2000 a instalaci MSDE s aktualizací SP3 nebo SP3a, počítač pravděpodobně nebude mít soubor MSXML2 popsaný.DLL, který je vyžadován pro některé vzorky úspěšně spustit.

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalovat a zaregistrovat MSXML2 popsaný.DLL. získáte v následujícím článku v Knowledge Base další informace o jak získat MSXML2.dll na:
Oprava: MSXML 2.6 není převedeno s SQL Server MSDE s aktualizací SP3 nebo SP3a

Připojení k databázi může způsobit chybu

Při spuštění ukázky, které používají databáze může zobrazit tato zpráva:
SQL Server neexistuje nebo přístup odepřen
Pokud instalace serveru SQL Server není povolen protokol TCP/IP, nebude možné získat přístup k serveru SQL Server s názvem localhost a zobrazí se chyba. Chcete-li tento problém vyřešit, změňte název serveru v rozhraní ADO.NET připojení buď (místní) nebo název serveru.

Například řetězec připojení následující:
dbConn = New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;" & _   "Initial Catalog=ExcelSample;Data Source=localhost")
Musí být změněn na:
dbConn = New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;" & _   "Initial Catalog=ExcelSample;Data Source=(local)")
Následující ukázky odkazovat jako localhost v řetězci připojení rozhraní ADO.NET SQL Server:
 • Použití ADO.NET vzorku (ExcelReadWriteADO) list aplikace Excel
 • List aplikace Excel s vlastní Text ukázkové (ExcelReadCustomUser)
 • List aplikace Excel pomocí vzorku formuláře systému Windows (ExcelReadWinForm)
 • Odhady vzorku

Ukázkové téma odhady mohou zobrazit chybové zprávy

Při otevření tématu odhady vzorku může zobrazit tato zpráva:
"děti" je null nebo není objekt. Nelze najít informace tohoto vzorku je prohlížeč vzorku. Zkontrolujte instalaci systému nápovědy.
Tato zpráva je zobrazena nesprávně; není žádný problém se vzorkem. Tato zpráva se může zobrazit několikrát. Pokaždé, když klepněte na tlačítko OK. Po ukončení zobrazování zprávy můžete pracovat s ukázkou odhady jako obvykle.

zpět na začátek

Kde lze najít další informace

Visual Studio Tools for Office Nápověda

Při instalaci Visual Studio Tools for Office Nápověda je integrována s nápovědě Visual Studio .NET máte z února 2003 knihovny MSDN v počítači před spuštěním nástroje Visual Studio Tools pro instalaci sady Office. Února 2003 Knihovna MSDN je dodávána s Visual Studio .NET 2003. Pokud máte v červenci 2003 nebo novější knihovna MSDN ve vašem počítači, Visual Studio Tools for Office Nápověda je součástí uzlu knihovny MSDN.

Chcete-li najít Visual Studio Tools pro sadu Office v kolekci integrované nápovědě Visual Studio .NET
 1. V aplikaci Visual Studio .NET otevřete nabídku Nápověda a potom klepněte na tlačítko obsah.
 2. V okně obsah rozbalte uzel Visual Studio.NET .
 3. Rozbalte uzel Visual Basic a Visual C# .
 4. Rozbalte uzel programování se sadou Office , která obsahuje všechny Visual Studio Tools pro sadu Office.
Vyhledání nápovědy sady Office v červenci 2003 nebo novější knihovna MSDN Visual Studio Tools
 1. V aplikaci Visual Studio .NET otevřete nabídku Nápověda a potom klepněte na tlačítko obsah.
 2. V okně obsah rozbalte knihovně MSDN - <July 2003="" or="" later=""></July> uzlu.
 3. Rozbalte uzel .NET Development .
 4. Rozbalte uzel Visual Studio.NET .
 5. Rozbalte uzel Dokumentace k produktu .
 6. Rozbalte uzel Visual Basic a Visual C# .
 7. Rozbalte programování s Office uzlu, který obsahuje všechny Visual Studio Tools pro sadu Office.
Vyhledávání v nápovědě

V okně Výsledky hledání v aplikaci Visual Studio .NET, Visual Studio Tools for Office Nápověda umístění se zobrazí jako Office programovacích konceptů.zpět na začátek

Instalace MSDE z instalačního média sady Office 2003

Některé vzorky vývoj Office součástí Visual Studio Tools for Office mají nastavení databázové skripty, které předpokládají, že je nainstalován Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) v místním hostiteli.

MSDE je součástí sady Office 2003 instalační médium. Nelze nainstalovat, po instalaci sady Office 2003 pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li nainstalovat MSDE, musíte mít originální instalační média.

Chcete-li nainstalovat MSDE z instalačního média pro Office 2003
 1. Ve stejné složce instalace sady Office jako Setup.exe vyhledejte podsložku MSDE 2000. Tato složka obsahuje komponenty instalace MSDE.
 2. Informace o nastavení naleznete v tématu SQL Server Books Online. Dokumentace databáze engine v SQL Server Books Online také platí pro MSDE 2000. SQL Server Books Online se týká instalace, vytváření databází, správa, Poradce při potížích a vývoj aplikací pro všechny verze databázového stroje SQL Server 2000.
 3. Restartování počítače po instalaci MSDE ke konfiguraci a spuštění služeb serveru SQL Server.

zpět na začátek

Instalaci Internetová informační služba (IIS)

Některé vzorky vývoj Office součástí Visual Studio Tools for Office zahrnují webové služby, které vyžadují Internetová informační služba (IIS).

Instalace služby IIS v systému Windows 2000 nebo Windows XP
 1. Odpojit od sítě a ujistěte se, že brána firewall nainstalována a spuštěna.
 2. V systému Windows 2000 v nabídce Start vyberte Nastavenía vyberte položku Ovládací panely.
  Pro systém Windows XP a novější v nabídce Start zvolte Ovládací panely.
 3. V Ovládacích panelech zvolte Přidat nebo odebrat programy a pak zvolte Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 4. V Průvodci součástmi systému Windows vyberte Internetová informační služba (IIS) v seznamu součásti .
 5. Klepněte na tlačítko Další zahájíte instalaci.
 6. Po dokončení instalace ukončete službu IIS.
 7. Stažení aktualizací z webu Windows Update (http://www.windowsupdate.com).
 8. V případě potřeby restartovat a spustit službu IIS.
 9. Vrátíte do přidat nebo odebrat programy.
 10. Vyberte produkt sady Visual Studio .NET, který jste nainstalovali a poté vyberte možnost změnit.
 11. Přeinstalujte produkt sady Visual Studio .NET.

zpět na začátek

© Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 828087 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:38:14 - Revize: 6.0

Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbreadme kbmt KB828087 KbMtcs
Váš názor