Oprava: Při přístupu metadat informace pomocí DTS v programu SQL Server Enterprise Manager nastane chyba skriptu Internet Explorer

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:828308
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba č: 470167 (SQL Server 8.0)
Opravy Microsoft SQL Server 2000 jsou distribuovány jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každé nové vydání obsahuje všechny opravy hotfix a opravte všechny opravy zabezpečení byly obsaženy v předchozí SQL Server 2000 vydání.
Příznaky
Při pokusu o přístup k informacím metadat pro tabulku nebo sloupec pomocí Data Transformation Services (DTS) v programu SQL Server Enterprise Manager může zobrazit chybová zpráva skriptu aplikace Internet Explorer, která je podobná následující:
Nelze použít závorky při volání Sub
K tomuto problému může dojít, pokud Internet Explorer 6.0 nebo novější nainstalována v počítači.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  ---------------------------------------------------------------------  31-May-2003 06:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    24-Apr-2003 13:42          786,432 Distmdl.ldf  24-Apr-2003 13:42         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql  26-Aug-2003 07:46 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     23-Apr-2003 14:21          747,927 Instdist.sql  02-May-2003 13:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 08:11 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 05:47          550,780 Procsyst.sql  22-May-2003 10:27           19,195 Qfe469571.sql  11-Jul-2003 04:34         1,084,147 Replmerg.sql  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     13-Aug-2003 03:58         1,086,797 Replsys.sql  13-Aug-2003 03:58          986,603 Repltran.sql  29-Jul-2003 07:43 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 05:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  05-Aug-2003 08:36          127,884 Sp3_serv_uni.sql  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  01-Jul-2003 11:48 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    02-Sep-2003 14:26 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll     02-Sep-2003 10:33 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    02-Sep-2003 14:27 2000.80.857.0  7,598,161 Sqlservr.exe    25-Jul-2003 09:14 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll     07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 06:29 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 11:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       01-Jul-2003 11:49 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll 
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.
Jak potíže obejít
Pro řešení tohoto problému, použijte jednu z následujících metod:
 • Systémovou uloženou proceduru sp_addextendedproperty použijte k aktualizaci informací metadat pro objekty. Další informace o systémovou uloženou proceduru sp_addextendedproperty naleznete na následujícím webu:
 • Spuštění META datových služeb jako samostatný modul snap-in konzola Microsoft Management Console (MMC) a potom použít prohlížeč META dat zobrazit nebo aktualizovat informace metadat pro objekty. Přístup k informacím metadata, je nutné zaregistrovat v prohlížeči data META databáze msdb systému SQL Server. Systémové databáze msdb obsahuje tabulky úložiště pro podporu správy a úložiště metadat SQL Server. Další informace o použití prohlížeče Meta Data na tomto webu společnosti Microsoft:
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" v tomto článku.Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
Další informace

Postup reprodukce problému

Problém lze reprodukovat následujícím způsobem:
 1. Spustit SQL Server Enterprise Manager.
 2. V levém podokně rozbalte uzel, který odpovídá instance serveru SQL a poté rozbalte položku Služby transformace dat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši Meta Data a potom klepněte na tlačítko Import metadat.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti připojení klepněte na zdroj příslušná data v Zdroj dat seznamu.
 5. Zadejte název serveru, metody ověřování a databázi se chcete připojit zdroj dat.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Můžete si všimnout, že metadat informace importovány a zobrazeny v pravém podokně.
 7. V pravém podokně rozbalte název databáze a poté rozbalte název vlastníka databáze.
 8. V seznamu tabulek, který se zobrazí pod jménem vlastníka databáze klepněte na název tabulky.

  Může se zobrazit chybová zpráva skriptu Internet Explorer.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
IE skript chyba repgeneral.htm

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 828308 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:40:02 - Revize: 3.5

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbscript kbdatabase kbsnapin kberrmsg kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB828308 KbMtcs
Váš názor