Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení mohou vyžadovat disk CD-ROM sady Office XP

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Při instalaci aktualizací Service Pack, aktualizací nebo oprav zabezpečení sady Office XP se pravděpodobně zobrazí výzva k vložení disku CD-ROM sady Office XP. Tento článek popisuje důvody, proč se při instalaci aktualizací Service Pack, aktualizací nebo oprav zabezpečení sady Office XP pravděpodobně zobrazí výzva k vložení disku CD-ROM sady Office XP.
Další informace
Pokud jste sadu Office XP instalovali pomocí disku CD-ROM, zobrazí se pravděpodobně při instalaci aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení sady Office XP výzva k vložení originálního disku CD-ROM sady Office XP. Zobrazí se chybová zpráva podobná některé z následujících zpráv:
Funkce, kterou chcete použít, je na disku CD-ROM nebo na jiném vyměnitelném disku, který není k dispozici.

Vložte disk CD-ROM sady Microsoft Office XP a klepněte na tlačítko OK.
nebo
Chyba 1706.

Nelze najít platný zdroj produktu Microsoft Office XP. Instalační služba systému Windows nemůže pokračovat.
Aktualizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení mohou vyžadovat přístup k disku CD-ROM sady Office XP z těchto důvodů:
 • Používáte instalační službu systému Microsoft Windows verze 1.1 nebo starší a u jednoho z akutalizovaných souborů není uvedena verze.

  Poznámka Tato podmínka se nevztahuje na optimalizované klientské opravy a úplné verze oprav pro sadu Office XP. Optimalizované klientské opravy a úplné verze oprav pro sadu Office XP vyžadují instalační službu systému Windows verze 2.0.
 • Používáte instalační službu systému Microsoft Windows verze 2.0 nebo pozdější, ale platí některá z následujících podmínek:
  • Nakonfigurovali jste funkci sady Office pro spuštění podle potřeby ze zdrojového média a tato funkce se vztahuje na aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení.

   Poznámka Pokud použijete opravu, přičemž pro funkci je určeno spuštění ze zdroje, zkopíruje instalační služba systému Windows soubor místně, aby jej opravila, a stav funkce určující spuštění ze zdroje je změněn na místní spuštění.
  • Aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení se vztahují na součásti, které jsou poškozeny (chybějící nebo poškozený soubor).
  • Některý ze souborů aktualizovaných pomocí aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení nemá uvedenu verzi; soubor není uveden v tabulce MsiFileHash.

   Poznámka Tabulka MsiFileHash slouží k ověření, že nejsou kopírovány nepotřebné soubory.
  • Některá z aktualizovaných součástí je závislá na souboru bez uvedené verze, který byl od provedení původní instalace upraven.

   Například soubor Outllib.dll je často aktualizovaný soubor závislý na souboru Outlook.txt. Soubor Outlook.txt je soubor bez uvedené verze.
  • Pro místní nastavení jazyka počítače je použit jiný jazyk než angličtina a některý ze souborů sady Office XP, který aktualizujete, je vícejazyčný.

   Vícejazyčný soubor je například soubor Msreftl.dll, který je obsažen ve všech jazykových verzích sady Office.
  • Jste správcem sítě a instalujete aktualizaci Service Pack, aktualizaci nebo opravu zabezpečení pomocí příkazu REINSTALLMODE=amus.

   Poznámka Vlastnost REINSTALLMODE je řetězec, který obsahuje písmena určující jaký typ přeinstalace má být proveden. Při použití možnosti a budou přeinstalovány všechny soubory bez ohledu na kontrolní součet nebo verzi souboru. Může to vést k revizi dřívějších souborů, což téměř vždy vyžaduje zdrojové médium. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, mohou správci sítě použít příkaz REINSTALLMODE=amus.

Další poznámky

 • Instalační služba systému Windows zachová integritu instalace sady Office XP "smícháním" aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení se stávající instalací sady Office XP. Tato funkce je navržena tak, že když později přidáte, odeberete nebo přeinstalujete součásti sady OfficeXP, použije sada Office XP bez problémů soubory aktualizací Service Pack, aktualizací nebo oprav zabezpečení.
 • Pokud aktualizace Service pack, aktualizace a opravy zabezpečení určí, že soubor k aktualizaci je pozdější verze, než je původní verze souboru obsaženého v sadě Office XP, zkopírují tyto balíčky původní soubor z disku CD-ROM sady Office XP a pak soubor aktualizují, aby tak byla zajištěna co nejmenší velikost aktualizací Service pack, aktualizací a oprav zabezpečení. Soubory tak budou správně akutalizovány bez ohledu na jejich verzi před instalací aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy zabezpečení.
 • Jestliže pracujete v prostředí, kde není k dispozici čitelný disk CD-ROM sady Office XP nebo zdroj (například v kanceláři, kde všichni uživatelé nainstalovali sadu Office XP pomocí jediného disku CD-ROM a licence pro více uživatelů), budete pravděpodobně muset požádat správce systému o disk CD-ROM nebo o přístup ke zdroji.
 • Pokud jste zakoupili počítač s předinstalovanou sadou Office XP a nedostali jste disk CD-ROM sady Office XP, požádejte o disk CD-ROM společnost, která vám prodala počítač (výrobce OEM).
Akutalizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení pro sadu XP pravděpodobně nevyžadují přístup k originálnímu disku CD-ROM sady Office XP z následujících důvodů:
 • Je-li zdroj vzdálený, můžete pomocí úplné verze oprav aktualizovat klienta, aniž by bylo nutné mít přístup ke zdroji. Další informace o použití úplné verze oprav získáte na následující webové stránce spoelčnosti Microsoft:
 • Nainstalovali jste sadu Office XP z kopie, která je uložena na pevném disku počítače, a během instalace aktualizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení máte k této kopii přístup.
Poznámka Pokud jste sadu Office XP nainstalovali pomocí instalace pro správce, která je uložena na síťovém serveru, požádejte správce systému o informaci, jaký postup pro aktualizaci systému máte použít.
Odkazy
Další informace o instalační službě systému Windows naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:
OFFXP patch sr1 OriginalInstallCD-ROMRequired patch Original Prompt Source media
Vlastnosti

ID článku: 828451 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:42:10 - Revize: 1.7

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsetup KB828451
Váš názor