Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V případě poškození informací Terminálové služby dochází k chybě narušení přístupu

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Pokud spustíte nástroj pro správu Terminálové služby, například nástroj Tsprof.exe, Mmc.exe nebo Usrmgr.exe, může tento nástroj při správě určitých uživatelských účtů generovat chybu narušení přístupu a neočekávaně se ukončit.

V případě, že spustíte jakýkoli program, který pomocí funkcí rozhraní API WTSSetUserConfig nebo WTSQueryUserConfig nastavuje nebo načítá uživatelské informace, může tento program při správě určitých uživatelských účtů generovat chybu narušení přístupu a neočekávaně se ukončit.

Při navázání připojení pomocí Vzdálené plochy a následném pokusu o přihlášení pomocí určitého uživatelského účtu se toto připojení může neočekávaně ukončit. Pokud jste se pomocí Vzdálené plochy pokusili přihlásit k počítači se systémem Microsoft Windows XP nebo k počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 fungujícímu jako konzola, provede počítač představující Vzdálenou plochu po neočekávaném ukončení služby Winlogon kontrolu chyb. V závislosti na konfiguraci se počítač představující Vzdálenou plochu může restartovat.

Do protokolu událostí se může zapsat jedna nebo více následujících událostí:

ID události: 1004
Zdroj: Chyba aplikace
Zpráva o chybě ve frontě: Chybující aplikace mmc.exe, verze 5.2.3790.0, chybující modul tsuserex.dll, verze 5.2.3790.0, adresa chyby 0x0000c3a9.

ID události: 1004
Zdroj: Chyba aplikace
Zpráva o chybě ve frontě: Chybující aplikace mmc.exe, verze 5.2.3790.0, chybující modul tsuserex.dll, verze 5.2.3790.0, adresa chyby 0x0000c3a9.

ID události: 1004
Zdroj: Chyba aplikace
Zpráva o chybě ve frontě: Chybující aplikace mmc.exe, verze 5.2.3790.0, chybující modul tsuserex.dll, verze 5.2.3790.0, adresa chyby 0x0000c3a9.

ID události: 1004
Zdroj: Chyba aplikace
Chybující aplikace , verze 0.0.0.0, chybující modul regapi.dll, verze 5.2.3790.0, adresa chyby 0x00002c4d.

ID události: 1004
Zdroj: Chyba aplikace
Zpráva o chybě ve frontě: Chybující aplikace winlogon.exe, verze 0.0.0.0, chybující modul regapi.dll, verze 5.2.3790.0, adresa chyby 0x00002c4d.

ID události: 1001
Zdroj: Chyba aplikace
Chybný blok 62739595

ID události: 1001
Zdroj: Chyba aplikace
Chybný blok 45054588

Příčina
Tyto potíže se mohou vyskytnout, pokud jsou nalezena poškozená uživatelská data.
Řešení

Informace o opravě hotfix pro systém Windows Server 2003

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.

Windows Server 2003, 32bitové edice

  Datum   Čas   Verze     Velikost Název souboru  -----------------------------------------------------------  19. 8. 2004 23:41 5.2.3790.202    50 176 Regapi.dll  19. 8. 2004 23:41 5.2.3790.202    81 920 Tsuserex.dll

Windows Server 2003, 64bitové edice

  Datum    Čas  Verze       Velikost Název souboru Platforma  ---------------------------------------------------------------------  19. 8. 2004 21:37 5.2.3790.202   129 536 Regapi.dll   IA-64  19. 8. 2004 21:37 5.2.3790.202   223 744 Tsuserex.dll   IA-64  19. 8. 2004 21:41 5.2.3790.202    50 176 Wregapi.dll  x86  19. 8. 2004 21:41 5.2.3790.202    81 920 Wtsuserex.dll  x86

Informace o aktualizaci Windows XP Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix pro systém Windows XP

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.

32bitové verze systému Windows XP

  Datum   Čas   Verze     Velikost Název souboru  --------------------------------------------------------------  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254  32 768 Cfgbkend.dll  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254  30 720 Pchsvc.dll  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254  33 280 Racpldlg.dll  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1267  44 544 Regapi.dll  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254  41 472 Safrslv.dll  2. 8. 2003  07:45 5.1.2600.1254  129 536 Sessmgr.exe  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254  200 192 Termsrv.dll  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1254   88 064 Tscfgwmi.dll

64bitové verze systému Windows XP

  Datum    Čas  Verze       Velikost Název souboru Platforma  ----------------------------------------------------------------------  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   104 448 Cfgbkend.dll IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   110 080 Pchsvc.dll IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   90 112 Racpldlg.dll IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1267   127 488 Regapi.dll IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   111 616 Safrslv.dll IA-64  2. 8. 2003 08:44 5.1.2600.1254   419 328 Sessmgr.exe IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   622 592 Termsrv.dll IA-64  10. 9. 2003 17:38 5.1.2600.1254   326 144 Tscfgwmi.dll IA-64  10. 9. 2003 18:30 5.1.2600.1267    44 544 Wregapi.dll  x86

Windows 2000

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
  Datum   Čas   Verze     Velikost Název souboru  ------------------------------------------------------  7. 1. 2004 20:44 5.0.2195.6889 36 624 Regapi.dll
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Další informace
Oprava hotfix popsaná v tomto článku neopravuje poškozená data. Tato oprava brání kódu v tom, aby způsoboval neočekávané ukončení procesu s chybou narušení přístupu.

Je možné, že se po použití této opravy hotfix budete moci k počítači se systémem Windows 2000 nebo Windows XP přihlásit pomocí Vzdálené plochy bez chyb. Přesto se ale může stát, že obdržíte chybovou zprávu při změně vlastností uživatelského účtu nebo při přihlášení pomocí tohoto účtu.

Chcete-li upravit nebo zobrazit uživatelské vlastnosti pomocí konzoly MMC (Microsoft Management Console), může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Vlastnosti Terminálové služby
Vlastnosti Terminálové služby pro tohoto uživatele nelze načíst z následujícího důvodu: Parametr není správný.
Případně se při pokusu o přihlášení pomocí Vzdálené plochy k počítači se systémem Windows Server 2003 může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Přihlašovací zpráva
Systém vás nemohl přihlásit z důvodu následující chyby:Parametr není správný.
Opakujte akci nebo se obraťte na správce systému.
Poškození uživatelských dat Terminálové služby opravíte následujícím způsobem:
 1. Vytvořte textový soubor s následujícími řádky textu, kde jméno_uživatele je název uživatelského účtu s poškozenými informacemi a doména představuje název domény.
  dn: CN=jméno_uživatele,CN=Users,DC=doména,DC=com
  changetype: modify
  delete: userParameters
 2. Soubor pojmenujte Users.txt.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz, kterým soubor spustíte:
  Ldifde –I –f users.txt
  Spuštěním tohoto příkazu dojde rovněž k vymazání vlastností a vyřešení problému v doméně služby Active Directory.

  Poznámka: Vymazání atributu userParameters v uživatelském účtu může ovlivnit jiné programy. Jsou-li v něm uloženy informace specifické pro programy, bude potřeba jej znovu zadat. Mezi příklady programů, které mohou být ovlivněny, patří služba FPNW, konektor RAS a všechny uživatelské informace specifické pro Terminálovou službu.
Odkazy
Další informace o terminologii používané v tomto článku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
terminál
Vlastnosti

ID článku: 828664 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:42:24 - Revize: 4.9

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbqfe kbfix kbbug KB828664
Váš názor
> html>