Oprava: Při spuštění DBCC UPDATEUSAGE na databázi, která má mnoho objektů dochází porušení

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:828699
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
CHYBA Č: 356457 (SHILOH_BUGS)
Příznaky
Pokud spustíte příkaz DBCC UPDATEUSAGE databáze obsahuje více než 32,767 tabulky, zvýší příkaz narušení přístupu zpracované. The connection that was used to run the command is terminated, and a stack that is similar the following is written to the Microsoft SQL Server error log:
* 008FD1AC Module(sqlservr+004FD1AC) (UpdateUsage::Init+00000365)* 008FCDFE Module(sqlservr+004FCDFE) (DbccUpdateUsage+00000033)* 005F45B9 Module(sqlservr+001F45B9) (CStmtDbcc::XretExecute+000013F3)* 0040F403 Module(sqlservr+0000F403) (CMsqlExecContext::ExecuteStmts+000002D9)* 0040EA95 Module(sqlservr+0000EA95) (CMsqlExecContext::Execute+000001B6)* 00410159 Module(sqlservr+00010159) (CSQLSource::Execute+00000331)* 0053C498 Module(sqlservr+0013C498) (language_exec+000003E1)* 00411099 Module(sqlservr+00011099) (process_commands+000000EC)* 41073379 Module(UMS+00003379) (ProcessWorkRequests+0000024A)* 41073071 Module(UMS+00003071) (ThreadStartRoutine+000000BD)* 7800BEA1 Module(MSVCRT+0000BEA1) (beginthread+000000CE)				
This example stack was captured on a computer that is running SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) build 8.00.534.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql  11-Jul-2003 17:04         1,084,147 Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     13-Aug-2003 16:28         1,086,797 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0  7,598,161 Sqlservr.exe    25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Tato oprava lze použít pouze v počítači se systémem SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit na databázi s mnoha objekty spustit DBCC UPDATEUSAGE samostatně na každou tabulku. Následující skript poskytuje příklad učinit:
USE <your_database_name>GODECLARE c CURSOR LOCAL STATIC FOR SELECT TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'DECLARE @tblname nvarchar (4000)DECLARE @ownername sysnameDECLARE @dbname sysnameSET @dbname = DB_NAME()OPEN cFETCH NEXT FROM c INTO @tblname, @ownernameWHILE (@@FETCH_STATUS <> -1)BEGIN SET @tblname = '[' + @ownername + '].[' + @tblname + ']' RAISERROR ('Running DBCC UPDATEUSAGE on table: %s', 0, 1, @tblname) WITH NOWAIT DBCC UPDATEUSAGE (@dbname, @tblname) FETCH NEXT FROM c INTO @tblname, @ownernameENDCLOSE cDEALLOCATE c

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 828699 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:13:09 - Revize: 7.3

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB828699 KbMtcs
Váš názor