Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Programy spuštěné přímo ze souborového serveru jsou neočekávaně ukončeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:828753
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Programy spuštěné přímo ze souborového serveru může neočekávaně ukončit. Nezobrazí se chybová zpráva.
Příčina
Tomuto problému může dojít, pokud restartování serveru nebo pokud dojde ke ztrátě připojení k serveru.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, společnost Microsoft doporučuje, abyste počkali na další aktualizaci Service Pack pro systém Microsoft Windows XP, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel podpory pro produkty společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size  File name  ------------------------------------------------------  27-Sep-2003 01:19 5.1.2600.1276  92,160 Cscdll.dll     27-Sep-2003 00:21 5.1.2600.1276 414,976 Mrxsmb.sys  27-Sep-2003 00:21 5.1.2600.1276 165,632 Rdbss.sys
Po instalaci této opravy hotfix je nutné zadat v následujícím klíči registru REG_MULTI_SZ seznam názvů serveru.

Poznámka: Tento klíč registru je nutné vytvořit, pokud není již existují.

Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\ReconnectableServers
Nastavte v sekundách časový limit obnovení připojení můžete použít následující klíč registru REG_DWORD:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\ReconnectTimeout
Důležité: Klient ukončí pokus o opětovné připojení po tento časový limit vypršel. Pokud zadáte tuto hodnotu, přestane klient pokus o opětovné připojení po 60 sekundách.

Příklad

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\ReconnectableServers
[REG_MULTI_SZ] =
 • computer-1
 • computer-1.example.com
 • 192.168.0.1
Server může získat přístup pomocí jednoho nebo více názvů, je nutné zahrnout všechny odpovídající názvy. Například server computer-1 lze přistupovat pomocí názvu neúplných názvů služby DNS, pomocí plně kvalifikovaný název DNS nebo pomocí adresy IP. Pokud je server cíl distribuovaného systému souborů (DFS), musíte použít místo názvu kořenový adresář DFS skutečný název cílového serveru. Například pokud \\computer-1 je kořenový adresář DFS, který je hostitelem \\computer-1 fyzických serverů a \\computer-2, hodnotu registru by měl obsahovat položky pro počítač 1 a 2 počítače.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" v tomto článku.Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 828753 - Poslední kontrola: 01/12/2015 22:35:03 - Revize: 3.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB828753 KbMtcs
Váš názor