Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nejčastější dotazy o automatizované části webu Chraňte svůj počítač společnosti Microsoft

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje seznam odpovědí na nejčastější dotazy týkající se automatizované části webu Chraňte svůj počítač.

Zpět na začátek

Dotaz č. 1: Co je web Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 1: Web Chraňte svůj počítač je web společnosti Microsoft, pomocí kterého můžete zlepšit zabezpečení počítače. Web Chraňte svůj počítač obsahuje tři kroky, které pomáhají zabezpečit a aktualizovat počítač.

Chcete-li zobrazit anglickou verzi webu Chraňte svůj počítač, navštivte následující web společnosti Microsoft:V počítači se systémem Windows XP může web Chraňte svůj počítač automaticky zjistit a nakonfigurovat bránu firewall pro připojení k Internetu nebo bránu firewall systému Windows a nakonfigurovat nastavení služby Automatické aktualizace. Tato funkce je automatizovanou částí webu Chraňte svůj počítač. Na tomto webu zjistíte, jak zapnout službu Automatické aktualizace pro budoucí aktualizace. Následující kroky popisují, co lze provádět s automatickou částí webu Chraňte svůj počítač:
 • Krok 1: Použití brány firewall pro síť Internet
 • Krok 2: Získávání aktualizací počítače
 • Krok 3: Použití aktuálního antivirového softwaru
Zpět na začátek

Dotaz č. 2: Jak lze získat přístup k automatizované části webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 2: Získání přístupu k automatizované části webu Zabezpečení pro domácnosti. Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zpět na začátek

Otázka č. 3: Jaké verze systému Windows podporuje automatizovaná část webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 3: Automatizovaná část webu Chraňte svůj počítač může automaticky nakonfigurovat určitá zdokonalení zabezpečení v počítači s operačním systémem Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition. Automatizovaná část Chraňte svůj počítač běží v aplikaci Microsoft Internet Explorer. Pokud používáte webový prohlížeč jiného výrobce, web Chraňte svůj počítač vás za účelem pomoci při zdokonalení zabezpečení vašeho počítače přesměruje na webovou stránku, která obsahuje pokyny pro ruční konfiguraci nastavení.

V počítači se systémem Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, Windows 98 nebo Windows 95 může web Chraňte svůj počítač nabízet návrhy, jak zlepšit zabezpečení počítače.

Zpět na začátek

Dotaz č. 4: Pro koho je určena automatizovaná část webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 4: Automatizovaná část webu Chraňte svůj počítač je určena pro domácí uživatele. Pokud je počítač součástí sítě, společnost Microsoft doporučuje nepoužívat automatizovanou část webu Chraňte svůj počítač.

Zpět na začátek

Dotaz č. 5: Jaká pověření musí mít můj účet, aby bylo možné používat automatickou část webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď 5: Chcete-li používat automatizovanou část webu Chraňte svůj počítač, musíte být přihlášeni k počítači prostřednictvím účtu, který má pověření správce.

Zpět na začátek

Dotaz č. 6: Jak funguje automatizovaná část webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 6: Po klepnutí na položku Windows XP v seznamu Začínáme klepněte na tlačítko Přejít a potom klepněte na položku Uděláme to za vás. Web vás nasměruje na automatizovanou část webu Chraňte svůj počítač. Když klepnete na tlačítko Začněte zde, zobrazí se dialogové okno Upozornění zabezpečení a budete vyzváni k instalaci a spuštění ovládacího prvku ActiveX nástroje Windows Security Advisor. Po klepnutí na tlačítko Ano v dialogovém okně Upozornění zabezpečení provede ovládací prvek ActiveX následující akce:
 • Zkontroluje, zda je v počítači optimálně nakonfigurovaná brána firewall pro připojení k Internetu nebo brána firewall systému Windows.
 • Ověří, zda jsou povolená nastavení služby Automatické aktualizace a zda je nakonfigurovaná možnost Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle určeného plánu.
 • Vytvoří seznam informací o tom, kde je možné nalézt další podrobnosti a zdroje týkající se antivirového softwaru.
Poznámka
Tyto kroky jsou v systému Windows XP Service Pack 2 odlišné.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Zpět na začátek

Dotaz č. 7: Co dělají jednotlivé kroky automatizované části webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 7: Akce ovládacího prvku ActiveX nástroje Windows Security Advisor popisuje následující seznam:
 • Brána firewall pro připojení k Internetu a brána firewall systému Windows:

  Ovládací prvek ActiveX zjistí v počítači se systémem Windows XP aktuální konfiguraci vestavěné brány firewall a potom doporučí tuto bránu zapnout pro jakákoli síťová připojení, která ji dosud nepoužívají. Chcete-li bránu zapnout, klepněte na položku Zapnout bránu firewall pro připojení k Internetu.
 • Automatické aktualizace:
  • Ovládací prvek ActiveX doporučí, abyste spustili program Windows Update (pokud jste tak dosud neučinili) a získali nejnovější aktualizace pro váš počítač.
  • Ovládací prvek ActiveX zjistí, zda je počítač nakonfigurovaný pro automatický příjem aktualizací systému Windows. Jestliže počítač není nakonfigurovaný pro automatický příjem aktualizací systému Windows, můžete zapnout funkci Automatické aktualizace. Provedete to tak, že klepnete na možnost Zapnout automatické aktualizace. Výsledkem je, že ve funkci Automatické aktualizace bude nakonfigurováno používání možnosti Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle určeného plánu. Výchozí nastavení tohoto plánu je Denně ve 3:00.

   Pokud aktualizace vyžaduje restartování počítače, budete k němu vyzváni. Navíc, pokud vypnete počítač, vyzve vás funkce Automatické aktualizace k instalaci aktualizací při příštím restartování počítače.

   Poté, co použijete automatickou část webu Chraňte svůj počítač k zapnutí a nakonfigurování funkce Automatické aktualizace, můžete případně změnit nastavení plánu. Další informace o změně nastavení plánu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   306525 Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP
 • Informace o antivirovém softwaru:

  Web Chraňte svůj počítač obsahuje informace o antivirovém softwaru a poskytuje informace o tom, jak vyhledat o antivirovém softwaru další informace. Ovládací prvek ActiveX nezjišťuje, zda je v počítači nainstalovaný antivirový program, ani do počítače žádný antivirový program neinstaluje.
Zpět na začátek

Dotaz č. 8: Po zapnutí vestavěné brány firewall některé z her a ostatních programů nepracují správně. Jak je možné vyřešit tento problém?

Odpověď č. 8: Některé programy a hry musí pro správné fungování získávat informace prostřednictvím sítě. Informace přicházejí do počítače prostřednictvím příchozího portu. Počítač musí mít otevřené správné příchozí porty tak, aby vestavěná brána firewall mohla dovolit průchod těchto informací. Další informace o tom, jak otevřít porty ve vestavěné bráně firewall, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308127 Postup při ručním otevření portů Brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP


Zpět na začátek

Dotaz č. 9: Kde je možné nalézt další informace o automatizované části webu Chraňte svůj počítač?

Odpověď č. 9: Následující části obsahují odkazy na weby a články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které vám poskytnou další informace o automatizované části webu Chraňte svůj počítač, vestavěné bráně firewall, službě Windows Update, funkci Automatické aktualizace a antivirovém softwaru.

Web Chraňte svůj počítač

Další informace o webu Chraňte svůj počítač naleznete na následujících webech společnosti Microsoft (podle vašeho jazyka):

Brána firewall pro připojení k Internetu a brána firewall systému Windows

Další informace o vestavěné bráně firewall a jejím nastavení naleznete na následujících webech společnosti Microsoft (podle vašeho jazyka):Další informace o problémech s kompatibilitou vestavěné brány firewall naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307754 V počítači se systémem Windows XP nelze tisknout na tiskárně sdílené v počítači se systémem Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308127 Postup při ručním otevření portů Brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP

Služba Windows Update

Další informace o službě Windows Update naleznete na následujících webech společnosti Microsoft (podle vašeho jazyka):

Automatické aktualizace

Další informace o funkci Automatické aktualizace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
294871 Popis funkce Automatické aktualizace v systému Windows
306525 Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP
327838 Naplánování automatických aktualizací v systémech Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003

Antivirový software

Další informace o antivirovém softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 828931 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:46:35 - Revize: 8.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfirewall kbinfo KB828931
Váš názor