Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o spuštění několika verzí sady Office se sadou Office 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office XP naleznete pod číslem290576.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2000 a Microsoft Office 97 naleznete pod číslem 218861.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
V jednom počítači lze nainstalovat a používat více než jednu verzi sady Microsoft Office, tento postup však není doporučen. Můžete například nainstalovat a používat sadu Microsoft Office 2003 a Microsoft Office 97 v jednom počítači. Tento článek popisuje problémy, se kterými se v tomto případě můžete setkat, a nabízí rady, jak zabránit konfliktům různých verzí sady Office.

Poznámka: Společnost Microsoft nepodporuje použití více verzí sady Microsoft Office na terminálovém serveru. Současný provoz více verzí sady Office není podporován pro verze systému Windows, na kterých jsou spuštěny Terminálové služby. Pokud potřebujete spustit více verzí sady Office, vypněte Terminálové služby:
Další informace

Pořadí instalace

Poznámka: Toto pořadí instalace se týká také samostatných aplikací sady Microsoft Office, například aplikace Microsoft FrontPage.

Pokud chcete nainstalovat a používat více než jednu verzi sady Office v jednom počítači, je nutné nejdříve nainstalovat nejstarší verzi. Pokud například chcete používat sadu Office 97 a Microsoft Office XP v jednom počítači, nainstalujte nejdříve sadu Office 97. Tento postup je nutné zachovat z důvodu správy klíčů registru, sdílených programů, přípon souborů a dalších nastavení v jednotlivých verzích sady Office a v programech, které jsou součástí jednotlivých verzí sady Office.

V následující tabulce je uvedeno pořadí, které je nutné zachovat při instalaci jednotlivých verzí sady Office.
Verze sady OfficePořadí instalace
Office 97První
Office 2000Druhá
Office XPTřetí
Office 2003Čtvrtá
Důležité: Pokud následně odeberete jednu z nainstalovaných verzí sady Office, bude pro zachování funkčnosti pravděpodobně nutné znovu nainstalovat zbývající verze sady Office.

Ve zbývající části toho článku předpokládáme, že jste nainstalovali verze sady Office v tomto pořadí.

Změny umístění složky Office Bin ve složce \Office11

Při instalaci sady Office 2003 zůstává výchozí složka pro instalaci \Program Files\Microsoft Office. Složka Office Bin (složka, kde jsou nainstalovány soubory Office.exe) však byla změněna na \Program Files\Microsoft Office\Office11. Tato změna byla poprvé provedena v sadě Office XP, aby bylo uživatelům usnadněno používání více verzí sady Office nainstalovaných v jednom počítači. Název složky Office Bin nelze žádným způsobem změnit.

Více verzí aplikace Outlook

Aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 nelze spustit současně s žádnou dřívější verzí aplikace Microsoft Outlook. Pokud se rozhodnete nainstalovat aplikaci Office Outlook 2003, neumožní instalační program zachovat žádnou dřívější verzi. Aplikace Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 nebo Microsoft Outlook 98 budou odebrány i v případě, že zaškrtnete políčko Zachovat tyto produkty v dialogovém okně Odebrání předchozích verzí.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
826319 Pokud se pokusíte nainstalovat sadu Office 2003, budou předchozí verze sady Office během procesu instalace odebrány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Použití panelu zástupců sady Office

Sada Office 2003 neobsahuje panel zástupců sady Office, ale pokud jsou v počítači nainstalovány předchozí verze sady Office, bude panel zástupců sady Office zachován s těmito předchozími verzemi sady Office.

Pokud jsou nainstalovány dřívější verze sady Office společně se sadou Office 2003, lze panely zástupců spustit samostatně (nikoli současně) a každý panel může obsahovat vlastní sadu panelů nástrojů a tlačítek. Tyto panely nástrojů a tlačítka nelze sdílet mezi dvěma panely zástupců sady Office.

Zástupci v nabídce Start

Sady Office 97, Office 2000 a Office XP používají stejné názvy zástupců v nabídce Start ke spuštění programů. Sada Office 2003 nyní automaticky nainstaluje vlastní zástupce do podsložky sady Office v nabídce Start. Noví zástupci sady Office 2003 jsou označeni příslušnou verzí. Jestliže chcete zabránit zmatkům, doporučuje společnost Microsoft přidat čísla verzí k jednotlivým zástupcům pro dřívější produkty. Například před instalací sady Office 2003 přejmenujte zástupce, který označuje aplikaci Microsoft Access na Microsoft Access 97. Můžete také přesunout zástupce sady Office 97 do jiné podsložky v nabídce Start.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292584 Instalační program sady Office XP přepíše položky v nabídce Start dřívějších verzí sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud ručně odeberete zástupce sady Office XP nebo Office 2000 a znovu produkt nainstalujete nebo opravíte zástupce, budou zástupci znovu vytvořeni v podnabídce Programy nabídky Start.

Poznámka: Instalaci sady Office 2003, Office XP nebo Office 2000 můžete upravit tak, aby došlo k instalaci zástupců do jiného umístění v nabídce Start. K tomuto účelu můžete použít Průvodce vlastní instalací systému Office, který je součástí sady Microsoft Office 2003 Resource Kit.

Další informace o sadě Microsoft Office 2003 Resource Kit, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Aplikace Microsoft Office Binder

Pokud je ve stejném počítači nainstalována sada Office 97 a Office 2000, zobrazí se v dialogovém okně Přidat oddíl v aplikaci Office Binder typy dokumentů posledních nainstalovaných verzí sady Office až po sadu Office 2000. To znamená, že při vložení oddílu do souboru aplikace Binder je použit typ dokumentu sady Office 2000. To může způsobit problémy v případě, že se pokusíte sídlet soubor aplikace Binder s ostatními uživateli, kteří používají předchozí verze sady Office.

Poznámka: Od sady Office XP není sada Microsoft Office součástí aplikace Microsoft Office Binder. Je však k dispozici nástroj pro extrakci všech dokumentů sady Office ze souboru aplikace Binder.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281931 Zobrazení chybové zprávy „K souboru není přidružen program, který by mohl akci provést.“ při otevření souboru aplikace Binder (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Poklepání na soubor v okně Průzkumníka Windows

Při poklepání na dokument sady Office v okně Průzkumníka Windows nebo ve složce posledních dokumentů v systému Windows budou platit následující pravidla:
 • Je-li spuštěna verze aplikace, ve které byl dokument vytvořen, bude dokument otevřen v této verzi.
 • Pokud není v případě sady Office 97, Office 2000 nebo Office XP spuštěna verze aplikace, ve které byl dokument vytvořen, otevře se dokument ve verzi aplikace, kterou jste naposledy nainstalovali.
 • Pokud není v případě aplikace Microsoft Access a Microsoft Word (Word for Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 nebo Word 2003) spuštěna verze aplikace, ve které byl dokument vytvořen, otevře se dokument ve verzi aplikace, kterou jste naposledy spustili.
 • Pokud chcete znovu spojit dokumenty s aplikacemi, které jsou součástí určité verze sady Office, spusťte instalační program sady Office a klepněte na možnost Znovu nainstalovat (pro verzi 97) nebo Opravit Office (pro sadu Office 2000 nebo Office XP). Tím bude zaregistrováno přidružení typů souborů pro danou verzi sady Office.
Poznámka: Tímto není problém vyřešen, pokud používáte aplikaci Access nebo Word.

Vložení objektů OLE sady Office do jiných programů

Pokud nainstalujete více verzí sady Office v jednom počítači a vložíte objekt sady Office, například list aplikace Microsoft Excel, do jiného programu, například dokumentu aplikace Word, bude použita nejnovější verze aplikace. To může způsobit problémy, pokud sdílíte kontejnerový soubor s uživateli, kteří nepoužívají sadu Office 2003, například dokument aplikace Word obsahující list aplikace Excel.

Sdílené programy

Jestliže jste nainstalovali verze sady Office v pořadí uvedeném v části Pořadí instalace, nesetkáte se v zásadě s žádnými problémy při používání sdílených programů, například Editoru rovnic a Galerie klipů. V dialogovém okně Objekt se může zobrazit více než jedna položka pro jednotlivé sdílené programy. K tomu dochází, protože v počítači může být nainstalováno více verzí sdílených programů.

Zobrazení zprávy „Systém připravuje instalaci“ při spuštění aplikace Word

Pokud máte v počítači nainstalovaných několik verzí aplikace Word, může Instalační služba systému Windows při spuštění aplikace Word 2003 spustit a zobrazit zprávu oznamující přípravu instalace před spuštěním aplikace Word.

Pokyny k instalaci několika verzí při spouštění více systémů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Tipy k řešení problémů při opravě chyb nebo problémů se souběžnými instalacemi

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<GUID For Office 2003 Product>
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Zkopírovat název klíče.
 4. Ukončete Editor registru bez provedení změn.
 5. Vložte zkopírovaný název klíče do programu Poznámkový blok.
 6. V programu Poznámkový blok klepněte na položku
  <GUID For Office 2003 Product>
  a zkopírujte ji.
 7. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte Msiexec.exe /fm <GUID kód pro produkt sady Office 2003> a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Tento příkazový řádek opraví registraci součástí a ikon sady Microsoft Office 2003. Zachování stability sady Office 2003 při následné opravě produktu dřívější verze sady Office než Office 2003 byla testována a potvrzena.
OFF2003 spuštění
Vlastnosti

ID článku: 828956 - Poslední kontrola: 01/16/2006 15:24:14 - Revize: 4.1

 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • kbinfo KB828956
Váš názor