Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Zakázání zprávy s upozorněním na hypertextový odkaz v aplikaci Office 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
ÚVOD
Tento článek obsahuje podrobný postup, jak zabránit aplikacím sady Microsoft Office 2003 zobrazovat zprávu s upozorněním při každém klepnutí na hypertextový odkaz v aplikaci sady Office 2003.
Další informace
V aplikacích sady Office 2003 se může po klepnutí na hypertextový odkaz odkazující na spustitelný soubor zobrazit následující chybová zpráva:
Otevírání adresy CestaNázev_souboru

Hypertextové odkazy mohou být škodlivé pro váš počítač a data. Chcete-li počítač chránit, vybírejte klepnutím pouze hypertextové odkazy z důvěryhodných zdrojů. Chcete pokračovat?
Poznámka: Toto chování závisí na nastavené úrovni zabezpečení. Nastavení úrovně zabezpečení naleznete takto: V nabídce Nástroje rozbalte podnabídku Makro a poté klepněte na příkaz Zabezpečení. Chcete-li v sadě Office 2003 zakázat upozornění na hypertextové odkazy při použití adresy formátu HTTP:// nebo FTP://, je třeba vytvořit nový podklíč registru. Použijte následující postup.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. V programu Editor registru vyhledejte jeden z následujících podklíčů a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  Poznámky
  • Je třeba upravit pouze jeden z uvedených podklíčů registru, nikoli oba.
  • Pokud podklíč registru
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
   neexistuje, bude zřejmě třeba jej vytvořit ručně.
 4. Po klepnutí na podklíč registru rozbalte v nabídce Úpravy podnabídku Nový a klepněte na příkaz Klíč.
 5. Zadejte Security a stiskněte klávesu ENTER, čímž klíč pojmenujete.
 6. V nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 7. Zadejte DisableHyperlinkWarning a stiskněte klávesu ENTER, čímž hodnotu pojmenujete.
 8. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na vytvořenou položku DisableHyperlinkWarning a pak klepněte na příkaz Změnit.
 9. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte na přepínač Desítková a do pole Údaj hodnoty zadejte 1.

  Poznámka: Hodnota 0 povolí upozornění na hypertextový odkaz, hodnota 1 upozornění zakáže.
 10. Klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete program Editor registru.
Při otevírání obrázků TIF nebo souborů MDI (Microsoft Document Imaging) se může zobrazit následující zpráva s upozorněním i v případě, že již byl implementován klíč registru popsaný v tomto článku.
Otevírání adresy CestaNázev_souboru
Některé soubory mohou obsahovat viry nebo jinak poškodit počítač.
Ujistěte se, že soubor pochází z důvěryhodného zdroje.
Chcete otevřít tento soubor?
Tato dodatečná zpráva s upozorněním pochází ze sdílené knihovny HLINK.DLL při zpracování navigace odkazu. Upozornění na hypertextový odkaz ze sady Microsoft Office lze odlišit od upozornění knihovny HLINK.DLL podle toho, zda je cesta k souboru uzavřena do uvozovek. Zpráva ze sady Office obsahuje uvozovky, zpráva sdílené knihovny HLINK je neobsahuje. Zpráva s upozorněním se pokusí určit, zda typ souboru může být nebezpečný, kontrolou přípony, identifikátorů progid a classid a typu MIME dokumentu.

Poznámka: I nadále se mohou zobrazovat upozornění ze systému Windows. Pokračuje-li zobrazování zprávy s upozorněním i po provedení postupů popsaných v tomto článku, použijte k vyřešení problému jednu z následujících metod.

Metoda 1: Vypnutí možnosti „Potvrzovat otevření po stažení“ pro typ souboru, který se pokoušíte otevřít

Postupujte takto:
 1. Poklepejte na ikonu Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Typy souborů vyberte příslušnou příponu souboru (například WMV) v seznamu Registrované typy souborů a poté klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrzovat otevření po stažení a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti složky.

Metoda 2: Zakázání upozornění upravením položky registru HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

Tuto metodu použijte v případě, že řešíte problém se zobrazováním upozornění ve více počítačích. Chcete-li zakázat zprávu s upozorněním, postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klepněte na hodnotu DWORD EditFlags a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přejmenovat.
 4. Zadejte nový název hodnoty DWORD a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na podnabídku Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte EditFlags a stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 10000 (hexadecimálně) a klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li opětovně povolit zprávy s upozorněním, postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klepněte na položku EditFlags a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
 4. Zadejte hodnotu 0 (hexadecimálně) a klepněte na tlačítko OK.
stop popup prevent prompt
Vlastnosti

ID článku: 829072 - Poslední kontrola: 12/08/2015 04:49:17 - Revize: 4.6

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto KB829072
Váš názor