Oprava: Ověřit událostí není protipožární z ovládacího prvku, který je vložený v řízení uživatelských

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:829802
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po vložení ovládacího prvku je uživatelský ovládací prvek, neaktivuje událost ověřit při použití akcelerátor a systém neprovádí kontrolu operace.
Příčina
K ověření události dojde před bude vybrán ovládací prvek, který má jeho CausesValidation vlastnost nastavena na hodnotu true. Pokud je vytvořen uživatelský ovládací prvek s prvku zřizujícím (například textové pole) a klepněte na první ovládací prvek do formuláře, událost ověřit textového pole a potom uživatelský ovládací prvek v případě ověřit požáru, pokud uživatel používá klávesy TAB nebo klepnutím myši k odebrání fokusu z textového pole ovládacího prvku, který je přímo ve formuláři (ovládací prvek není součástí uživatelský ovládací prvek). Pokud uživatel odstraní fokus pomocí klávesy zkratky vyberete vnější ovládací prvek se však neaktivuje událost ověřit textového pole.
Příčina
Jedná o chybu v modulu Visual Basic 6.0 runtime.
Řešení
Má nyní od společnosti Microsoft k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Pouze použijte u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud je přísně neohrožuje tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack pro aplikaci Visual Studio 6.0, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version   Size    File name    -------------------------------------------------------  30-Sep-2003 01:42 6.0.97.66  1,382,400 Msvbvm60.dll  30-Sep-2003 01:42 6.0.97.66  1,891,328 Vb6.exe  30-Sep-2003 01:36 6.0.0.9753 1,696,016 Vba6.dll				
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
Například Předpokládejme, že textové pole je vloženo v uživatelský ovládací prvek a potom je umístěn uživatelský ovládací prvek ve formuláři jazyka Microsoft Visual Basic. Ovládacím prvkem tlačítko, který je označen OK je potom přidán do formuláře mimo uživatelský ovládací prvek, a potom je přiřazena akcelerátoru ALT + M na ovládací prvek tlačítko. Je-li fokus potom nastavena na textové pole, neaktivuje ověření v případě textového pole, pokud uživatel stiskne klávesu ALT + O, klepněte na tlačítko OK.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 829802 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:13:16 - Revize: 1.2

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 5

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfix kbbug KB829802 KbMtcs
Váš názor