Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Stav zprávy 4909, 4912, 4913 nebo 4915 nebo chybový kód 8202 po instalaci Systems Management Server 2003

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:830022
Příznaky
Po instalaci Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 může součást součást správce webu následující stav zprávy protokolu:
MessageID=4909Severity=ErrorFacility=ApplicationSymbolicName=SRVMSG_SITECOMP_CANNOT_FIND_SMS_AD_CONTAINERLanguage=EnglishSMS Systems Management Server could not locate the "System Management" container in Active Directory. Nor could it create a default container. This will prevent Site Component Manager from updating or adding any objects to Active Directory. Possible cause: This site’s SMS Service account or the site server’s machine account might not have the correct rights to update active directory.Solution: Either give the Service Account rights to update the domain's System Container, or manually create the "System Management" container in this domain's Active Directory system container, and give the Service Account full rights to that container (and all children objects).
MessageID=4912Systems Management Server cannot update the already existing object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4913Systems Management Server cannot create the object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4915Systems Management Server cannot delete the object "System Management" in Active Directory.
Následující položky se mohou zobrazit v Hman.log souboru:
System Management container exists.Searching for SMS-Site-123 Site Object.SMS-Site-123 doesn't exist, creating it.SMS-Site-123 could not be created, error code = 8202
Pokud použijete nástroj ExtADsch.exe, mohou se následující položky v souboru ExtADsch.log:
Failed to create class cn=MS-SMS-Management-Point. Error code = 8202.Failed to create class cn=MS-SMS-Server-Locator-Point. Error code = 8202.Failed to create class cn=MS-SMS-Site. Error code = 8202.Failed to create class cn=MS-SMS-Roaming-Boundary-Range. Error code = 8202.Failed to extend the Active Directory schema.
Příčina
Tento problém může dojít při správce součástí serveru SMS nelze najít nebo nemá správná oprávnění ke správě System Management kontejneru v adresářové službě Active Directory.
Řešení
SMS musí mít oprávnění vytvořit nebo upravit System Management kontejneru ve službě Active Directory. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
 • Pokud server SMS 2003 používá pokročilým zabezpečením, udělit webu serveru počítače účtu oprávnění k úplnému řízení Active Directory systému kontejner a všechny jeho podřízené objekty.
 • Pokud server SMS 2003 používá standardní zabezpečení, udělit na webu serveru SMS služby účtu oprávnění Úplné řízení systému Active Directory kontejner a všechny jeho podřízené objekty.
Udělit příslušná oprávnění ke kontejneru systému, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Active Directory uživatelé a počítače.
 2. V nabídce Zobrazit položku Rozšířené funkce.
 3. Rozbalte strom domény, klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner systému a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě zabezpečení klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Klepněte na tlačítko typy objektů. Server SMS 2003 nakonfigurován pro použití pokročilým zabezpečením, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko počítače. Server SMS 2003 nakonfigurován pro použití standardní zabezpečení, zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuta políčka Uživatelé a skupiny. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Rozšířeným zabezpečením zapnuta, zadejte název účtu počítače serveru webu, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a klepněte na tlačítko OK. Pokud je zapnuta standardní zabezpečení, zadejte název účtu služby SMS, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a klepněte na tlačítko OK.
 7. V skupiny nebo jméno uživatele klepněte na účet, který jste přidali v kroku 6.
 8. V seznamu oprávnění pro Enterprise Admins klepnutím zaškrtněte políčko Úplný a klepněte na tlačítko OK.
Restartujte službu správce součástí serveru SMS spusťte aktualizaci Active Directory. Můžete sledovat souboru Sitecomp.log zobrazíte stav aktualizace.

Pomocí nástroje ADSIEdit.exe můžete ručně vytvořit kontejner System Management v aktivním adresáři kontejneru systému. SMS však musí mít oprávnění ke správě objektů v kontejneru.

Pokud ručně vytvořit kontejner, ujistěte se, zda je účet webu serveru počítače (Pokud používáte rozšířené zabezpečení) nebo účet služby SMS (Pokud používáte standardní zabezpečení) má oprávnění Úplné řízení System Management kontejner a všechny jeho podřízené objekty.

Pokud ručně vytvořit kontejner System Management udělit správná oprávnění takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Active Directory uživatelé a počítače.
 2. V nabídce Zobrazit položku Rozšířené funkce.
 3. Rozbalte strom domény, rozbalte položku systém, klepněte pravým tlačítkem myši na kontejner System Management a potom klepněte na příkaz Delegovat řízení.
 4. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Klepněte na tlačítko typy objektů. Server SMS 2003 nakonfigurován pro použití pokročilým zabezpečením, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko počítače. Server SMS 2003 nakonfigurován pro použití standardní zabezpečení, zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuta políčka Uživatelé a skupiny. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Rozšířeným zabezpečením zapnuta, zadejte název účtu počítače serveru webu, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a klepněte na tlačítko OK. Pokud je zapnuta standardní zabezpečení, zadejte název účtu služby SMS, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na tlačítko vytvořit vlastní úkol delegování a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepněte na tlačítko složka, existující objekty v této složce a vytváření nových objektů v této složce a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepnutím zaškrtněte políčko Úplný a potom klepněte na tlačítko Další.
 10. Zkontrolujte správnost informací a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Před SMS můžete publikovat do služby Active Directory, musí být schéma služby Active Directory rozšířeno. Při instalaci SMS 2003 nebo můžete rozšířit schéma ručně pomocí nástroje ExtADsch.exe můžete rozšířit schéma služby Active Directory. ExtADsch.exe nástroj je umístěn ve složce SMSSETUP\BIN\i386 na CD-ROM SMS 2003. Další informace o rozšíření schématu služby Active Directory pro server SMS 2003 naleznete v části 3, Kapitola 10 a část 4 Kapitola 15 SMS 2003 online koncepty, plánování a Deployment Guide. Podrobnosti zprávy stav pro správce součástí serveru SMS může nabízet další řešení. Nejaktuálnější verzi Concepts, Planning and Deployment Guide navštivte následující web společnosti Microsoft:

Další informace o službě Active Directory schématu, klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
216060 Změna registru, které jsou potřeba k umožnění operace zápisu do schématu
285172 Aktualizace schématu vyžadují přístup k zápisu do schématu ve službě Active Directory
310996 Služby Active Directory a doménách systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 (část 1)
310997Služby Active Directory a doménách systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 (část 2)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 830022 - Poslední kontrola: 09/27/2007 09:36:55 - Revize: 3.7

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

 • kbmt kbactivedirectory kbscman kbinterop kbsecurity kbnofix kbbug KB830022 KbMtcs
Váš názor
in.windows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=a5984a42-ccc4-4072-a3cd-eeee096777eb%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=f23e8013-daca-4d6a-bf59-c93018ef150c&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=b2255206-7bdb-44d2-99ab-c532f30b3003">