V systému Windows Server 2003 a Windows XP služba W32Time opakovaně zapisuje do protokolu událost s ID 50 a probíhá špatná synchronizace času

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Při synchronizaci služby Systémový čas systému Windows (W32Time) s externími hodinami se může v systémovém protokolu událostí opakovaně zobrazit následující událost:


ID události: 50
Zdroj: W32time
Typ: Upozornění
Časová služba zjistila větší časový rozdíl než 5000 milisekund v časovém rozmezí 900 sekund. K časovému rozdílu může docházet v důsledku synchronizace s nepřesnými zdroji času nebo kvůli nepříznivým podmínkám v síti. Časová služba již není synchronizována a nemůže poskytovat služby jiným klientům nebo aktualizovat systémové hodiny. Po získání platného časového razítka od zprostředkovatele časových údajů se časová služba sama opraví.

Jestliže se ve výchozí doménové hierarchii pokusí podřízený řadič domény se systémem Microsoft Windows Server 2003 synchronizovat čas, mohou se zobrazit následující chybové zprávy:


ID události: 38
Zdroj: W32time
Typ: Informační
Zprostředkovatel časových údajů NtpClient se nemůže připojit nebo aktuálně získává neplatné časové údaje z adresy řadič_domény.kořenová_doména_doménové_struktury.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123).


ID události: 47
Zdroj: W32time
Typ: Upozornění
Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Po osmi pokusech o kontakt nebyla přijata žádná platná odpověď ručně nakonfigurované druhé strany řadič_domény.kořenová_doména_doménové_struktury.com. Tato druhá strana bude jako zdroj času zahozena a klient NTP se pokusí vyhledat novou druhou stranu s tímto názvem DNS.


ID události: 29
Zdroj: W32time
Typ: Chyba
Klient NTP zprostředkovatele časových údajů je konfigurován pro získávání časových údajů z jednoho nebo více zdrojů času. Žádný z těchto zdrojů však není aktuálně k dispozici. Po dobu 15 minut nebude proveden žádný pokus o kontaktování zdroje. Klient NTP nemá k dispozici žádný zdroj času.

Poznámka: ID události 29 se může také vyskytnout v počítačích se systémem Windows XP.
Řešení

Informace o opravě hotfix

Windows XP

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Požadavky

Aby bylo možné nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné dříve vydané opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP, verze pro systémy x86 (extrahováno ze souboru WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP, verze pro systémy x86, verze 2 (extrahováno ze souboru WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP, verze pro systémy Itanium, verze 2 (extrahováno ze souboru WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP, verze pro systémy x86, verze 3 (extrahováno ze souboru WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP, verze pro systémy Itanium, verze 3 (extrahováno ze souboru WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Server 2003 pro počítače s procesory Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003 pro počítače s procesory x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Důležité: Společnost Microsoft doporučuje instalaci této opravy hotfix na všech řadičích domény se systémem Windows Server 2003. Tuto opravu Hotfix nejprve nainstalujte na primárním řadiči domény, který je hlavním operačním serverem v kořenovém adresáři doménové struktury. Pokud se s popsaným problémem setkáte pouze na členských serverech, nainstalujte opravu hotfix nejprve na řadičích domény a poté na členských serverech.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.Tato chyba byla opravena v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1.
Další informace
Společnost Microsoft doporučuje synchronizovat primární řadič domény s více servery NTP v externí vrstvě 1. Všechny ostatní řadiče domény a členské servery byste měli ponechat beze změny. Ve výchozí konfiguraci budou tyto servery synchronizovat čas s doménovou hierarchií.

Další návrhy na konfiguraci a nasazení služby Systémový čas systému Windows v doménové struktuře naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 drift
Vlastnosti

ID článku: 830092 - Poslední kontrola: 12/01/2008 21:42:08 - Revize: 12.3

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Váš názor